Kurs redakcji merytorycznej – wiosna 2020

KRM 1 – 04.03.2020 – 03.06.2020 (tygodniowy)
KRM 2 – 07.03.2020 – 24.05.2020 (weekendowy)
– BRAK MIEJSC!!!

(87 godzin lekcyjnych)


Studium PTWK zaprasza na kolejny kurs redakcji merytorycznej.

Podstawowy
kurs redakcji merytorycznej przeznaczony jest dla osób
rozpoczynających pracę w wydawnictwie, a także dla tych, którzy pragną
zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć dotychczasowe. Szkolenie ma
charakter praktyczno-zawodowy, a program kursu obejmuje zarówno
zagadnienia ogólnowydawnicze, jak i zajęcia warsztatowe.


W programie KRM (87 godz. lekcyjnych) m.in.:

1. Podstawy edytorstwa – 11 godz.
2. Wybrane zagadnienia z poprawności językowej – 20 godz.
3. Korekta – 15 godz.
4. Redagowanie różnych tekstów – 21 godz. 
    – literatura faktograficzna (naukowa i popularnonaukowa),
    – pogranicze literatury faktu i beletrystyki (pamiętniki, reportaż, esej),
    – proza literacka.
5. Teksty matematyczne – 3 godz.
6.Przypisy, bibliografia, indeksy – 12 godz.
7. Podstawy grafiki wydawniczej i redakcji technicznej – 5 godz.

Szczegółowy program kursu uczestnicy szkolenia otrzymują na pierwszych zajęciach.

Zajęcia prowadzą: red. Wojciech Łysek (podstawy edytorstwa),
dr hab. Iwona Burkacka (poprawność językowa) i dr hab. Magdalena Zawisławska,
red. Anna Kołat (korekta), red. Mirosław Grabowski (redagowanie różnych tekstów),
red. Teresa Woźniak (teksty matematyczne), red. Elżbieta Staśkiewicz (przypisy,bibliografia, indeksy),
grafik Mieczysław Bancerowski (grafika wydawnicza i redakcja techniczna).

Szkolenie KRM (87 godzin lekcyjnych) odbędzie się:

KRM 104.03.2020 – 01.06.2020 (TYGODNIOWY)

Terminy wszystkich zajęć:


04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 – marca 2020
01, 06, 20,22, 27, 29 – kwietnia 2020                                             
11, 18, 25 – maja 2020
01, 03 – czerwca 2020

Zajęcia: poniedziałki i środy, godz. 17:00 –21:00 (z przerwami na kawę i herbatę)

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
25 lutego 2020
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

Formularz do pobrania:
KRM 1 – Formularz zgłoszeniaKRM 2 – 07.03.2020 – 24.05.2020 (WEEKENDOWY) – BRAK MIEJSC!!! 
(przyjęcia tylko na listę rezerwową)


Szczegółowy grafik wszystkich zajęć:


07 – 08 marca 2020
28 – 29 marca 2020

04 – 05 kwietnia2020
25 – 26 kwietnia 2020

09 – 10 maja 2020
23 – 24 maja 2020

Zajęcia:
soboty, godz. 10:00 – 17:15,

niedziele, godz. 09:00 – 16:15
(z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do                          
28 lutego 2020
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

Formularz do pobrania:

KRM 2 – Formularz zgłoszenia

======================================================

Formularze KRM 1 i KRM 2 należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl   

======================================================


Miejsce zajęć: Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie,
al. Jana Pawła II 36C
(na tyłach d. Kina „Femina”, obecnie Biedronka).

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

 • Koszt kursu: 1810,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

 • Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z  danej firmy – 1730,00 złotych brutto od osoby.

 • Dla członków PTWK mających opłacone składki członkowskie (10 % zniżki) – 1629,00 złotych brutto od osoby.

 • Dla osób indywidualnych możliwość płatności w dwóch ratach.

  Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
  38 1160 2202 0000 0000 5515 5678
  z dopiskiem Opłata za KRM 1/3/2020  lub  Opłata za KRM 2/3/2020.


  Koszt kursu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
  napoje,
  zaświadczenie ukończenia kursu.

  UWAGA:
  W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
  organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
  ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


  Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

  Maria Kuisz
  Dyrektor Studium PTWK
  tel./fax (22)  850 34 76
  kom.     606  75  75  29

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. All rights reserved Linx