Nagroda Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego
IKAR 2019

Logo IKAR

Jury Nagrody w składzie: Piotr Dobrołęcki, Janusz Fogler (przewodniczący), Jacek Oryl, Andrzej Palacz, Rafał Skąpski, Małgorzata Skowrońska, Elżbieta Stefańczyk, Antoni Szperlich (sekretarz) na posiedzeniu 16 maja 2019 roku, po zapoznaniu się z uzasadnieniami tegorocznych zgłoszeń i dyskusji, w głosowaniu jawnym, postanowiło przyznać Nagrodę IKARA 2019 w następujących kategoriach:

 • Twórca Roku
  Oldze Tokarczuk,
  za międzynarodowy sukces The Man Booker International Prize 2018

 • Wydawca/wydawnictwo
  Społecznemu Instytutowi Wydawniczemu ZNAK
  za 60 lat tradycji wydawania najlepszej literatury polskiej i światowej oraz
  za wysoki poziom edytorski

 • Księgarz/księgarnia
  Księgarni ATENA w Kamiennej Górze
                                 

  za profesjonalizm i  za wybitne zaangażowanie w promocję czytelnictwa w regionie

 • Biblioteka/bibliotekarz
  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu
  za niekonwencjonalne działanie na rzecz kulturalnych potrzeb mieszkańców Opola  

 • Wydarzenie Sezonu
  Big Book Festivalnajwiększemu międzynarodowemu festiwalowi literackiemu w Warszawie

 • Popularyzator/Popularyzacja CzytelnictwaNagroda im. Tadeusza Górnego 
  Ewie Świerżewskiej
  za konsekwentną i skuteczną promocję książki dziecięcej


Jednocześnie Jury Nagrody postanowiło przyznać dwa Wyróżnienia

 • Człowiek Książki

Andrzejowi Kurzowi  i  Grzegorzowi Bogucie   za wkład w rozwój polskiego edytorstwa.


Warszawa, maj 2019 r.

Nagroda Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR 2019

Szanowni Państwo,

doroczną Nagrodę Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR przyznano po raz pierwszy w 1995 roku. Od początku związana jest z targami książki. Od 2010 roku towarzyszy Warszawskim Targom Książki i jest wręczana podczas inauguracji targów.

Nagroda IKAR jest przyznawana w następujących kategoriach:

1. Wydawca/wydawnictwo,
2. Księgarz/księgarnia,
3. Bibliotekarz/biblioteka,
4. Wydarzenie sezonu
5. Popularyzator/popularyzacja czytelnictwa.
    Nagroda w tej kategorii nosi imię Tadeusza Górnego, długoletniego sekretarza
    Nagrody IKAR, popularyzatora książki i czytelnictwa, wiceprezesa PTWK.

Zachęcamy do udziału w wyłanianiu tegorocznych nominacji do Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR 2019.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem nagrody, wypełnienie i odesłanie ankiety, która stanowić będzie zestaw kandydatur, spośród których Jury Nagrody wybierze zwycięzców.

Ankietę prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do
14 maja 2019 roku
na adres mailowy: antek.szperlich@gmail.com

Antoni Szperlich
Sekretarz Generalny PTWK 

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. All rights reserved Linx