Slider

Kurs korekty wydawniczej – online
KKW ® 20 – 21 i 27 – 28 czerwca 2020
(22 godziny lekcyjne – 18 godzin zegarowych)

Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek serdecznie zaprasza na kurs korekty wydawniczej – online przeznaczony dla osób pragnących nabyć lub podwyższyć swoje umiejętności.

W programie KKW (22 godz. lekcyjne) kursu m.in.:

1. Wprowadzenie – rola i znaczenie korekty w procesie powstawania książki.
2. Narzędzia korektora: słowniki i inne źródła, znaki korektorskie,
3. Elementarne wiadomości z redakcji technicznej niezbędne w korekcie.
4. Zasady pisowni z dywizem, półpauzą, pauzą, ukośnikiem itd.
5. Zasady zapisu liczb/cyfr, w tym dat, jednostek, symboli i znaków matematycznych.
6. Wybrane zagadnienia z poprawności językowej – teoria i ćwiczenia.
7. Prawidłowy zapis bibliografii, tekstów cytowanych, indeksów i innych nietypowych
   fragmentów publikacji;
8. Etapy korekt.

Zajęcia prowadzi Anna Kołat – magister filologii polskiej, redaktor; była nauczycielem akademickim na UW. Od 27 lat związana zawodowo z instytucjami wydawniczymi takimi jak: Zielona Sowa, MT Biznes, Muza, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Warszawskiej, Vocatio i in. Od wielu lat związana z wydawnictwem szkolnym MAC Edukacja jako redaktor merytoryczny i językowy; stale współpracuje z Oficyną Literacką Noir sur Blanc. Wykonuje redakcję merytoryczną podręczników do języka polskiego, redakcję językową publikacji edukacyjnych, literackich i popularnonaukowych, a także korektę, zarówno książek papierowych, jak i elektronicznych.


Szkolenie KKW (22 godziny lekcyjne – 18 godzin zegarowych) odbędzie się:
20 – 21 i 27 – 28 czerwca 2020
Zajęcia: soboty, godz. 9:00 – 14:00,
           niedziele, godz. 09:00 – 13:00

           (z przerwami na kawę lub herbatę)

   Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach
   maksymalnie 12 osobowych.

Koszt kursu: 720,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

– Przy zgłoszeniu minimum 3 osób
z danej firmy – 670,00 złotych brutto od osoby.

– Dla członków PTWK mających opłacone składki
członkowskie (10 % zniżki)648,00 złotych brutto od osoby.

        Koszt kursu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                            
zaświadczenie ukończenia kursu.

                Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
                38 1160 2202 0000 0000 5515 5678
               
   z dopiskiem Opłata za KKW/6/2020.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
18 czerwca 2020
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

KKW – Formularz zgłoszenia (czerwiec 2020)

======================================

Formularz KKW należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl    

======================================  


UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Kontakt:

Lidia Sadowska
kom. 600 871 810

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. All rights reserved Linx