Kurs redakcji merytorycznej – jesień 2020

KRM 1 – 03.10.2020 – 06.12.2020 (weekendowy) BRAK MIEJSC  !!!
                                                                                                        (przyjęcia tylko na listę rezerwową)
                  (ew. w trybie on-line kurs zostałby przedłużony o jeszcze jeden weekend w grudniu)

KRM 2 – 05.10.2020 – 16.12.2020 (tygodniowy)

(87 godzin lekcyjnych)

Studium PTWK zaprasza na kolejny kurs redakcji merytorycznej.

Podstawowy kurs redakcji merytorycznej przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w wydawnictwie, a także dla tych, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć dotychczasowe. Szkolenie ma charakter praktyczno-zawodowy, a program kursu obejmuje zarówno zagadnienia ogólnowydawnicze, jak i zajęcia warsztatowe.

W programie KRM 1 i 2 m.in.:

1. Podstawy edytorstwa – 11 godz.
2. Wybrane zagadnienia z poprawności językowej – 20 godz.
3. Korekta – 15 godz.
4. Redagowanie różnych tekstów – 21 godz.
    – literatura faktograficzna (naukowa i popularnonaukowa),
    – pogranicze literatury faktu i beletrystyki (pamiętniki, reportaż, esej),
    – proza literacka.
5. Teksty matematyczne – 3 godz.
6. Przypisy, bibliografia, indeksy – 12 godz.
7. Podstawy grafiki wydawniczej i redakcji technicznej – 5 godz.

Szczegółowy program kursu uczestnicy szkolenia otrzymują na pierwszych zajęciach.

Zajęcia prowadzą: red. Wojciech Łysek (podstawy edytorstwa), dr hab. Iwona Burkacka  i  dr hab. Magdalena Zawisławska (poprawność językowa), red. Anna Kołat (korekta),
red. Mirosław Grabowski (redagowanie różnych tekstów), red. Teresa Woźniak (teksty matematyczne), red. Elżbieta Staśkiewicz (przypisy, bibliografia, indeksy), grafik Mieczysław Bancerowski (grafika wydawnicza i redakcja techniczna).

KRM 103.10.2020 – 06.12.2020 (WEEKENDOWY)

Szczegółowy grafik wszystkich zajęć:
03 – 04 października 2020
10 – 11 października 2020
24 – 25 października 2020

07 – 08 listopada 2020
21 – 22 listopada 2020

05 – 06 grudnia 2020  + sprawdzian pisemny i ustny

Zajęcia:
soboty, godz. 10:00 – 17:15,
niedziele, godz. 09:00 – 16:15

(z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
25 września 2020
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

Formularz do pobrania:
KRM 1 – Formularz zgłoszenia

==========================================

KRM 2 05.10.2020 – 16.12.2020 (TYGODNIOWY)

Terminy wszystkich zajęć:
05,  07,  12,  14,  19,  21,  26,  28 – października 2020
02,  04,  09,  23,  25,  30 – listopada 2020
02,  07,  09,  14,  16 – grudnia 2020  +  sprawdzian pisemny i ustny

Zajęcia:
poniedziałki i środy,  godz. 17:00 – 21:15
(z przerwami na kawę i herbatę)

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
28 września 2020
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

Formularz do pobrania:
KRM 2 – Formularz zgłoszenia
========================================================
Formularze KRM 1 i  KRM 2 należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl
========================================================

Miejsce zajęć (w zależności od liczby zgłoszeń): 
    
– Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie,
       al. Jana Pawła II 36C
       (na tyłach d. Kina „Femina”, obecnie Biedronka).
lub
     – Zespół Szkół Poligraficznych
       im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
       ul. Stawki 14 ( róg al. Jana Pawła II)

     Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 16 osobowych.

Koszt kursu:    
     1830,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).
    
– Przy zgłoszeniu minimum
       z 3 osób danej firmy – 1780,00 złotych brutto od osoby.

     – Dla członków PTWK mających opłacone składki
        członkowskie (10 % zniżki) – 1647,00 złotych brutto od osoby.

     – Dla osób indywidualnych możliwość płatności w dwóch ratach

     Koszt kursu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje, zaświadczenie ukończenia kursu.                                             

     Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
     38 1160 2202 0000 0000 5515 5678
     z dopiskiem Opłata za KRM 1/10/2020 
                      lub  Opłata za KRM 2/10/2020.

————————————————————————————————————————————–
U W A G A:
Uprzejmie informujemy, że z chwilą pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej
na jesieni będziemy się starali
realizować zajęcia z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość.
W związku z tym prosimy również o informację, czy wtedy są Państwo gotowi
przystąpić do szkolenia prowadzonego w systemie on-line.
————————————————————————————————————————————–

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     606  75  75  29

Kontakt: Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     600   871   810

 

 

 

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. All rights reserved Linx