Kurs redagowania tekstów matematyczno-przyrodniczych

KRTM-P 28 – 29 listopada 2020      

(14 godzin lekcyjnych – 10,30 godzin zegarowych)


Studium PTWK zaprasza na kolejny kurs redagowania tekstów matematyczno-przyrodniczych.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z budową tekstów z dziedziny nauk ścisłych i techniki, zasadami zapisów matematycznych, terminologią specjalistyczną oraz uzyskanie umiejętności redagowania tekstów matematyczno-przyrodniczych i technicznych poprzez ćwiczenia z poszczególnych tematów programu.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów książek i stron internetowych, korektorów, pracowników wydawnictw i czasopism oraz wszystkich osób zajmujących się redagowaniem tekstów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, a także pragnących  posługiwać się poprawnymi zapisami zgodnymi z zasadami norm wydawniczych.

W programie KRTM-P m.in.:

I dzień – 28.11.2020 (sobota)

 1. Edytorstwo tekstów z dziedziny nauk ścisłych:
  a) podręczniki szkolne, akademickie, kierunkowe,
  b) podręczniki multimedialne.
 2. Elementy tekstów:
  a) definicje, twierdzenia, dowody, wzory,
  b) przykłady, zadania odpowiedzi,
 3. Sformalizowanie form zapisu matematycznego – wzory.
 4. Jednostki miar i zasady zapisu.
 5. Wzory chemiczne i zasady zapisu.

II dzień – 29.11.2020 (niedziela)

 1. Tabele – zestawienia słowno-liczbowe:
  a) budowa tabel, numeracja,
  b) tabele a tekst główny i ilustracje.
 2. Ilustracje:
  a) rodzaje ilustracji, umiejscowienie, numeracja,
  b) ilustracja a tekst główny, autorstwo.
 3. Zgodność i spójność tekstu głównego z tabelami, wzorami i ilustracjami.

Szczegółowy program uczestnicy kursu otrzymują na pierwszych zajęciach.

Zajęcia prowadzi red. Teresa WOŹNIAK – absolwentka Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 35 lat redaktorka książek i zbiorów zadań z matematyki, fizyki, chemii oraz techniki w Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej. Redagowane przez nią książki m.in. Aparaty elektryczne i rozdzielnice
wysokich i średnich napięć
Technika laserowa i jej zastosowania,  Współrzędnościowe systemy pomiarowe zostały nagrodzone w prestiżowym konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA. Współpracowała m.in. przy redakcji książki dla Fundacji Rektorów Polskich Poziom 5 – brakujące ogniwo? Podsumowanie. Poprowadziła szkolenia organizowane przez PTWK m.in. dla WSiP i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Wieloletnia wykładowczyni redakcji tekstów matematycznych, przyrodniczych, naukowych i technicznych na kursach PTWK.

KRTM-P 28 – 29 listopada 2020    

Zajęcia:  
sobota, godz. 10:30 – 16:30,
niedziela, godz. 09:30 – 15:30
(z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Miejsce zajęć (w zależności od liczby zgłoszeń): 
– Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie
,
  al. Jana Pawła II 36C
  (na tyłach d. Kina „Femina”, obecnie Biedronka).
lub
– Zespół Szkół Poligraficznych
  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  ul. Stawki 14 ( róg al. Jana Pawła II).

Koszt kursu:
850,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

– Przy zgłoszeniu minimum
  3 osób z danej firmy – 800,00 złotych brutto od osoby.

– Dla członków PTWK mających opłacone składki
  członkowskie (10 % zniżki) – 765,00 złotych brutto od osoby.

Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
                                  zaświadczenie ukończenia kursu.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
z dopiskiem Opłata za KKW/11/2020.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
23 listopada 2020
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

=================================================
Formularz KRTM-P należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl    
=================================================

Formularz do pobrania:
KRTM-P – Formularz zgłoszenia

———————————————————————————————————-
U W A G A:
Uprzejmie informujemy, że z chwilą pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej
na jesieni będziemy się starali
realizować zajęcia z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość
.
W związku z tym prosimy również o informację, czy wtedy są Państwo gotowi
przystąpić do szkolenia prowadzonego w systemie on-line.
———————————————————————————————————-

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     606  75  75  29

Kontakt: Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     600   871   810

 

 

 

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. All rights reserved Linx