Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych

„Praktyka czyni mistrza” – czyli jak pisać poprawnie i skutecznie.
Warsztaty językowe

01 – 02 kwietnia 2017

(14 godzin lekcyjnych)


Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych „Praktyka czyni mistrza” – czyli jak pisać poprawnie i skutecznie.

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, dla których język polski jest podstawowym narzędziem pracy: redaktorów, korektorów, dziennikarzy, tłumaczy, urzędników zajmujących się tworzeniem aktów prawnych, trenerów, wykładowców itd.

Zakładamy, że uczestnicy zajęć będą obeznani z podstawowymi zagadnieniami kultury języka polskiego, a warsztaty i ćwiczenia pozwolą na ugruntowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu poprawnej polszczyzny.

W trakcie dwudniowego kursu omówione zostaną najnowsze prawidła ortograficzne, trudniejsze formy gramatyczne, a także zagadnienia związane z tworzeniem tekstów oficjalnych.

W programie m.in.:
1. Wprowadzenie – czyli trochę teorii w praktyce.
2. Poprawność ortograficzna w pismach urzędowych i prawnych.
3. Interpunkcja – problemy (nie tylko) z przecinkami.
4. Odmiana imion i nazwisk – w pismach.
5. Budowa zdań pojedynczych.
6. Budowa zdania złożonego – gramatyka i logika zdania.
7. Leksyka współczesnych pism oficjalnych.
8. Logika wypowiedzi – zasady stylistyczne w praktyce.
9. Spójność tekstu, czyli o kohezji i koherencji.


Szkolenie prowadzi dr Michał Wiśnicki – językoznawca, doktor nauk humanistycznych. Wykładał w Instytucie Języka Polskiego UW i Szkole Głównej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Współpracuje z Polskim Towarzystwem Wydawców Książek, gdzie jest wykładowcą na kursach dotyczących kultury języka polskiego i poprawności językowej. W ramach tej współpracy opracowywał programy i poprowadził szkolenia zamknięte organizowane przez PTWK (m.in.: dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, WSiP, Grupy Edukacyjnej w Kielcach).
Z Ośrodkiem Edukacyjnym FORUM organizuje szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu poprawności językowej, języka promocji, perswazji w komunikacji pisemnej itp. w instytucjach użyteczności publicznej (m.in.: dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Ośrodków Doradztwa Rolniczego), a także dla firm prywatnych (m.in. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, W.A.B). W Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji przy UW prowadzi zajęcia z modułu „Poprawna polszczyzna” na kursach internetowych. Obecnie prowadzi także własną działalność gospodarczą m.in. w zakresie składu, redakcji i korekty tekstów. Publikował szereg artykułów w periodykach językoznawczych m.in. w „Poradniku Językowym” i „Studiach Medioznawczych” oraz „Lingua Iuris” zajmującym się badaniem języka prawnego i prawniczego. Redaktor Słownika języka polskiego wydanego w 2010 r. pod kierunkiem prof. Jerzego Podrackiego.


Kurs (dwa spotkania – łącznie 14 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:

01 – 02 kwietnia 2017


(soboty: godz. 11:00 – 17:00 i niedziele: godz. 09:30 – 15:30)

Koszt kursu: 720,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT.
Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 670,00 złotych brutto od osoby.
Dla członków PTWK mających opłacone składki członkowskie – 10 % zniżki.
Zajęcia w Akademia Sztuki i Kultury – Warszawa,
ul. Jana Pawła II 36-c
(na tyłach Kina „Femina”).


Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach 18 osobowych.

Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje (kawa, herbata, woda).

Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do
27 marca 2017
na załączonych formularzach

Formularze do pobrania:
KJPdZ 2 – Formularz zgłoszeniowy dla osób indywidualnych
KJPdZ 2 – Formularz zgłoszeniowy dla firm


UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,

ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz

Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    606 75 75 29

 

 

 

 

 

 

 

facebook znak