Kurs korekty wydawniczej

25 – 26 lutego 
i  4 - 5 marca 2017

(20 godzin lekcyjnych)

Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek serdecznie zaprasza na kurs korekty wydawniczej przeznaczony dla osób pragnących nabyć lub podwyższyć swoje umiejętności.

W programie kursu m.in.:


1. Wprowadzenie - rola i znaczenie korekty w procesie powstawania książki.
2. Narzędzia korektora: słowniki i inne źródła, znaki korektorskie,
3. Elementarne wiadomości z redakcji technicznej niezbędne w korekcie.
4. Zasady pisowni z dywizem, półpauzą, pauzą, ukośnikiem itd.
5. Zasady zapisu liczb/cyfr, w tym dat, jednostek, symboli i znaków matematycznych.
6. Wybrane zagadnienia z poprawności językowej - teoria i ćwiczenia.
7. Prawidłowy zapis bibliografii, tekstów cytowanych, indeksów i innych nietypowych
    fragmentów publikacji;
8. Etapy korekt.


Zajęcia prowadzi Maria Aleksandrow – 40 lat pracy zawodowej, była korektorka w Wydawnictwach WIEDZA POWSZECHNA i STENTOR, obecnie właścicielka firmy MALEKS prowadzącej usługi korektorskie dla wydawców. Poprowadziła szkolenia organizowane przez PTWK dla różnych wydawnictw i firm m.in.: STENTOR, WSiP, Wydziału Psychologii UW oraz Polpharma. Wieloletnia wykładowczyni zasad prowadzenia korekty na kursach PTWK.

Szkolenie (20 godzin lekcyjnych) odbędzie się:

25 – 26 lutego  i  04  05 marca 2017  (soboty i niedziele)

Szczegółowy grafik zajęć:

  25
lutego 2017              godz. 10:00 - 14:00
  26 lutego 2017              godz. 09:00 - 13:00

  04 marca
2017              godz. 10:00 - 14:00
  05 marca 2017              godz. 09:00 - 13:00


Koszt kursu:   890,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).
Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 840,00 złotych brutto od osoby.
Dla członków PTWK mających opłacone składki członkowskie – 10% zniżki.

Szkolenie odbywa się w Zespole Szkół Poligraficznych w Warszawie,   
ul. Stawki 14 (róg ul. Jana Pawła II).

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach 15 osobowych.

Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje (kawa, herbata, woda).

Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do

19 lutego 2017
na załączonych formularzach


Formularze do pobrania:
KKW – Formularz zgłoszeniowy dla osób indywidualnych
 


UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Kontakt:
Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    600 871 810

 

 

 

facebook znak