57. Konkurs PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2016

 

 

Szanowni Wydawcy,

Serdecznie zapraszamy do udziału w 57. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2016, którego rozstrzygnięcie – tradycyjnie – nastąpi w kwietniu br., zaś wręczenie nagród i wyróżnień w maju podczas
8. Warszawskich Targów Książki.


Do konkursu mogą być zgłaszane książki wydane w 2016 roku oraz w I kwartale 2017 przez WYDAWCÓW
mających swoją siedzibę w Polsce oraz opracowane przez twórców (grafików, typografów) zamieszkałych
na stałe w Polsce.
Jury konkursu ocenia wyłącznie szatę edytorską książek.


Prosimy o przysyłanie książek do niżej wymienionych działów:

  1. literatura piękna
  2. książki naukowe, popularnonaukowe (humanistyczne)
  3. książki matematyczne, przyrodnicze, techniczne i medyczne
  4. książki dla dzieci i młodzieży
  5. podręczniki, materiały edukacyjne i szkoleniowe
  6. słowniki, encyklopedie, leksykony, poradniki
  7. albumy
  8. katalogi, wyd. bibliofilskie i inne


Jeżeli Państwo zechcecie uczestniczyć w konkursie, bardzo prosimy o:

1. zgłoszenie liczby tytułów mailem do 20 marca 2017,

2.
przysłanie przez WYDAWCĘ, w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017, na nasz adres:
         Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
         ul. Świętokrzyska 30 lok. 156
         00-116 Warszawa
         (z dopiskiem Konkurs NKR 2016)
   jednego
egzemplarza każdego zgłoszonego tytułu oraz po 1 egzemplarzu (do każdego tytułu) oryginału
   wypełnionego formularza Zgłoszenie udziału w konkursie, wpisując do którego działu rekomendowana
   jest książka.
   Przysłane po tym terminie książki nie będą rozpatrywane przez jury.
  
  
Wydawnictwa, których książki otrzymają nagrodę lub wyróżnienie zobowiązane są do przesłania
    dodatkowych egzemplarzy tytułów.

3. WYDAWCA wnosi opłatę za każdy zgłoszony tytuł  (UWAGA: seria składająca się z kilku książek,
    liczy się jako
jeden tytuł) w wysokości:

    -
130 złotych + 23% VAT = 159,90 złotych,
    -
dla członków PTWK 30 złotych + 23% VAT = 36,90 złotych

    
na nasze konto Bank Millennium nr 38 1160 2202 0000 0000 5515 5678,
   
ze wskazaniem na przelewie tytułu wpłaty Konkurs NKR 2016.

4.
Regulamin Konkursu jest dostępny na naszej stronie internetowej w dziale Konkursy / NKR.

Nagrody finansowe wręczane są bezpośrednio twórcom opracowań szaty edytorsko-artystycznej.
Wydawcy, których książki zostaną nagrodzone otrzymują specjalne dyplomy honorowe.

Konkurs jest formą promocji polskiej książki za granicą a publikacje w nim nagrodzone i wyróżnione
biorą udział w:
-
konkursie Best Book Design from all over the World 2018 w Lipsku oraz
-
wystawie Buchkunst International odbywającej się podczas Międzynarodowych Targów Książki
  we Frankfurcie.


Andrzej Tomaszewski
Komisarz Konkursu NKR

Do pobrania:
Formularz zgłoszenia

 

 

facebook znak