KURS DTP / PrePress
(50 godzin lekcyjnych)

4 listopada – 3 grudnia 2017


Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w kursie DTP / PrePress przeznaczonym dla osób pragnących nabyć lub podwyższyć umiejętności z zakresu typografii artystycznej, poligrafii, materiałoznawstwa oraz kompozycji tekstu.

Praca grafika (Desktop Publishing) w dzisiejszej praktyce wydawniczej jest połączeniem umiejętności operatora komputera, grafika projektanta/typografa i redaktora technicznego z koniecznym uzupełnieniem o niezbędne wiadomości o procesach poligraficznych i materiałoznawstwie.

Szkolenie jest nastawione na praktyczne zdobycie umiejętności i wiedzy teoretycznej poprzez samodzielne wykonanie różnych zadań projektowych.

W programie:


1. Ustalenie parametrów wydawniczych dotyczących książek i akcydensów
   (format, ilość kolorów, technika druku, rodzaj papieru, nakład, rodzaj oprawy).

2. Omówienie zasad typografii artystycznej (skład, dobór czcionek, proporcje,
   kompozycja) połączone z ćwiczeniami w programie Corel Draw i InDesigne.

3. Przygotowanie materiału merytorycznego: tekstów, fotografii, ilustracji, rysunku
   technicznego, tabel. itp. z użyciem programów Word, Photoshop i Corel Draw.

4. Przygotowanie ilustracji w programie Photoshop: kadrowanie, skalowanie, retusz,
   oszparowywanie, korekta i zmiana barw, użycie filtrów z omówieniem poszczególnych
   zagadnień.

5. Wykonania projektów do druku: logotypu, wizytówki, blankietu firmowego, okładki
   książki i folderu reklamowego w programie Corel Draw i InDesigne z omówieniem
   zasad montażu i przygotowania poligraficznego poszczególnych projektów.

6. Wykonanie projektu książki w programie InDesigne składającej się z czwórki tytułowej,
   strony metrykalnej, wstępu i kilku rozdziałów, indeksu i spisu treści a zawierającej
   tekst, przypisy, ilustracje, podpisy do ilustracji, wyróżnienia, tabele, czterostopniową
   gradację tytułów – wg odrębnie przedstawionych założeń.

7. Przygotowanie projektów dla poligrafii: określanie rozdzielczości, dobór rastra, formatu
   zapisu, danych introligatorskich itp.


Zajęcia prowadzi mgr Mieczysław BANCEROWSKI – ponad 42 lat pracy zawodowej, artysta grafik, współpraca z różnymi wydawnictwami (m.in. PIW, Czytelnik, Muza, Nowa Era). Wykładowca Techniki projektowania graficznego na studium podyplomowym wydziału poligrafii Politechniki Warszawskiej. W ramach grafiki wydawniczej specjalizuje się w projektowaniu: wnętrz książek i czasopism, projektach okładek i stron tytułowych, projektowaniu wszelkiego rodzaju akcydensów, afiszów i plakatów, projektowaniu znaków firmowych oraz kalendarzy. Zajmuje się także fotografią. Poprowadził szkolenia organizowane przez PTWK dla wydawnictw m.in.: WSiP, Stentor oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wieloletni wykładowca podstawy grafiki, grafiki komputerowej, poligrafii i redakcji technicznej na kursach PTWK.

Szkolenie (50 godzin lekcyjnych) odbędzie się:

4 listopada – 3 grudnia 2017 (soboty i niedziele)

Szczegółowy grafik zajęć:

04 – 05 listopada 2017                godz. 10:00 - 15:15
18 – 19 listopada 2017                godz. 10:00 - 15:15

25 – 26 listopada 2017                godz. 10:00 - 15:15
02 – 03 grudnia 2017                  godz. 10:00 - 15:15


Koszt kursu: 1930,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT)
Możliwość rozłożenia płatności na 3 raty dla osób indywidualnych.
Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 1.880 zł od osoby brutto.
Dla członków PTWK mających opłacone składki członkowskie – 10% zniżki.

Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje, zaświadczenie ukończenia kursu.

Szkolenie odbywa się w Zespole Szkół Poligraficznych w Warszawie,
                                       
ul. Stawki 14 (róg ul. Jana Pawła II).

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach 14 osobowych.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 30 października 2017 na załączonych formularzach

Formularze do pobrania:
KDTP – Formularz zgłoszeniowy dla osób indywidualnych
KDTP – Formularz zgłoszeniowy dla firm


U
WAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Kontakt:
Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    600 871 810

 

 

 

 

facebook znak