Kurs redakcji merytorycznej

(87 godzin lekcyjnych)


Podstawowy kurs redakcji merytorycznej przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w wydawnictwie, a także dla tych, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć dotychczasowe. Szkolenie ma charakter praktyczno-zawodowy, a program kursu obejmuje zarówno zagadnienia ogólnowydawnicze, jak i zajęcia warsztatowe.

W programie m.in.:

- podstawy edytorstwa – 11 godz.
- wybrane zagadnienia z poprawności językowej – 20 godz.
- korekta – 15 godz.
- redagowanie tekstów z różnych dziedzin – 24 godz.
  (literatura piękna i popularnonaukowa, przekłady, teksty matematyczne)
- indeksy, przypisy, bibliografia – 12 godz.
- redakcja techniczna – 5 godz.


Szczegółowy program kursu uczestnicy szkolenia
otrzymują na pierwszych zajęciach.

Zajęcia prowadzą: red. Wojciech Łysek (podstawy edytorstwa), dr hab. Iwona Burkacka i dr hab. Magdalena Zawisławska (poprawność językowa), red. Mirosław Grabowski (redagowanie różnych tekstów), red. Teresa Woźniak (teksty matematyczne), red. Elżbieta Staśkiewicz (przypisy, bibliografia, indeksy), grafik Mieczysław Bancerowski (redakcja techniczna).

Szkolenie odbędzie się:

I   kurs26.02.2018 – 06.06.2018

Zajęcia: poniedziałki i środy w godz. 17:00 21:00

Terminy wszystkich zajęć:

26, 28 – lutego 2018
05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28 – marca 2018
04, 09, 11, 16, 23, 25 – kwietnia 2018
28 – maja 2018
04, 06 – czerwca 2018

Formularz do pobrania:
KRM 1 – Formularz zgłoszenia


II   kurs03.03.2018 – 10.06.2018- BRAK  MIEJSC!!!

Zajęcia: soboty w godz. 10:00 17:00  i  niedziele w godz. 09:00 16:00

Terminy wszystkich zajęć: 

03 – 04 marca 2018                                      
10 – 11 marca 2018                                      
07 – 08 kwietnia 2018              
14 – 15 kwietnia 2018              
19 – 20 maja 2018                                 
09 – 10 czerwca 2018

Formularz do pobrania:
KRM 2 – Formularz zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy najpoźniej do  19 lutego 2018  na załączonych formularzach.

 • Koszt kursu:  1.750,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT)     
  Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 1670,00 zł brutto od osoby. 
  Dla członków PTWK mających opłacone składki członkowskie – 10% zniżki
  Dla osób indywidualnych możliwość płatności w dwóch ratach.

  Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
  napoje,
  zaświadczenie ukończenia kursu.

 • Szkolenie odbywa się w Akademii Sztuki i Kultury w Warszawie,
  ul. Jana Pawła II 36-c (na tyłach kina d. „Femina”).

 • Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach 20 osobowych.

  UWAGA:
  W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników 

  organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu, 
  ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

  Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

  Maria Kuisz
  Dyrektor Studium PTWK
  tel./fax (22)  850 34 76
  kom.    606  75  75  29

 

 

 

 

facebook znak