Kurs Redagowanie tekstów tłumaczonych

19 – 20 maja 2018  

(14 godzin lekcyjnych)


Celem kursu jest zapoznanie tłumaczy i redaktorów z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z opracowaniem redakcyjnym przekładu. Dzięki temu tłumacz nie tylko będzie w stanie lepiej przygotować dla wydawnictwa przełożony przez siebie tekst, lecz także zrozumie najważniejsze zadania redaktora, który po nim będzie nad tekstem pracował. Redaktor zajmujący się tłumaczeniami zapozna się z uwarunkowaniami pracy tłumacza, jego problemami, powinnościami, a także trudnościami, jakie może nieść ze sobą opracowanie redakcyjne tekstu przekładanego z języka obcego. Zdobyta tu wiedza ma ułatwić komunikację między nimi, a – co za tym idzie – usprawnić proces przygotowania publikacji do wydania. Pozwoli uniknąć nieporozumień, wynikających z niejasnych podziałów obowiązków oraz braków warsztatowych.  

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów, absolwentów filologii obcych, którzy pracują jako tłumacze lub weryfikatorzy tłumaczeń oraz wszystkich osób pragnących posługiwać się poprawną polszczyzną w pracy z tekstami tłumaczonymi.


W programie kursu m.in.:

I dzień – Okiem redaktora (mgr Joanna Adamczyk)

1. Podstawa prawna tłumaczenia i jej znaczenie dla pracy nad tekstem:
    
a) tłumaczenie jako utwór pokrewny,
   
b) umowa licencyjna z wydawcą zagranicznym lub autorem zagranicznym,
    c) licencja na tekst, tekst i ilustracje, całą książkę z projektem graficznym,
    d) tłumacz jako autor tłumaczenia.
2. Zadania tłumacza, redaktora naukowego, redaktora merytorycznego:
    
a) etapy pracy nad książką,
    b) zadania tłumacza,
    c) zadania redaktora naukowego,
    d) zadania redaktora merytorycznego,
    e) relacje tłumacza z autorem, rektorem naukowym i redaktorem.

3. Elementy przekładu:
    a) tekst główny (autorski),
    b) cytaty,
    c) przypisy autorskie (oryginalne),
    d) bibliografia,
    e) indeksy,
    f) elementy graficzne (mapy, schematy, rysunki techniczne, rysunki, fotografie).
4. Aparat krytyczny przekładu:
     a) wstęp do wydania polskiego (wydawca lub autor),
    b) wstęp/posłowie tłumacza,
    c) wstęp/posłowie redaktora naukowego,
    d) dodatkowe materiały do wydania polskiego (aneksy ilustracyjne, dodatkowa bibliografia itd.),
    e) przypisy od tłumacza i redaktora naukowego.
5. Najczęstsze problemy przy różnych typach publikacji:
     a) publikacja naukowa i fachowa,
    b) publikacja popularnonaukowa,
    c) beletrystyka,
    d) poezja i dawna literatura piękna.
6. Pomoce warsztatowe:
     a) kodyfikacja norm: słowniki, normy PKN,
    b) Poradnia Językowa PWN,
    c) Rada Języka Polskiego,
    d) poradniki dla redaktorów.

II dzień – Okiem tłumacza (mgr Jakub Jedliński)

1. Czym jest przekład?
    
a) cel przekładu naukowego z zakresu humanistyki.
2. Arsenał tłumacza – co „wolno” tłumaczowi?
3. Pułapki oryginału – różnice wynikające z odmienności tradycji i systemów języka
     polskiego i angielskiego:
    a) różnice wynikające ze składni,
    b) różnice wynikające z gramatyki,
    c) różnice wynikające z interpunkcji,
    d) szukanie synonimów,
    e) kalki: obce związki frazeologiczne, neologizmy, wtręty w języku trzecim,
    f) fałszywi przyjaciele tłumacza (faux amis).
4. Różnice zapisu formalnego w tekście polskim i angielskim:
    a) małe i wielkie litery,
    b) imiona i nazwiska,
    c) daty,
    d) nazwy geograficzne,
    e) imiona postaci fikcyjnych, tytuły książek, filmów, piosenek itd.
5. Nieprzekładalność?
6. Literackość tekstu naukowego.
7. Redakcja przekładu tekstów naukowych z zakresu humanistyki (ćwiczenia).

 

Szczegółowy program kursu uczestnicy szkolenia
otrzymują na pierwszych zajęciach.


Zajęcia prowadzą:

Joanna Adamczyk – historyk, redaktor, wykładowca akademicki. Ukończyła historię na Uniwersytecie Warszawskim, od 12 lat pracuje w zawodzie redaktora, najpierw jako redaktor, potem kierownik redakcji, następnie wydawca, m.in. w Wydawnictwie Szkolnym PWN i Wydawnictwie Piotra Marciszuka „Stentor”. Obecnie wydawca książek historycznych w Wydawnictwie Naukowym PWN. Prowadzi zajęcia ze studentami na specjalizacji edytorskiej: w latach 2011–2013 na historii dziennej na UW (Wstęp do edytorstwa ogólnego), a od 2014 r. na polonistyce zaocznej na UKSW (Przygotowanie publikacji współczesnej i Warsztat wydawcy).

Jakub Jedliński – tłumacz literacki z języków francuskiego i angielskiego, przełożył ponad czterdzieści tytułów. W latach 2012‒2016 prowadził translatorium dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Finalista Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego (przekład książki Petera Hesslera, Przez drogi i bezdroża. Podróż po nowych Chinach, Czarne 2013). Poza literaturą współczesną tłumaczy również francuskie teksty historyczne, ma na swoim koncie siedemnastowieczne listy, pamiętnik z XVIII wieku i nigdy wcześniej niepublikowaną książkę z przełomu XIX i XX wieku. Członek zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Szkolenie (14 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:

19 – 20 maja 2018

Zajęcia: sobota w godz. 10:30 – 16:30  i  niedziela w godz. 09:30 – 15:30

 • Koszt kursu: 770,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).
  Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 720,00 złotych brutto od osoby.
  Dla członków PTWK mających opłaconych składki członkowskie – 10 % zniżki.

  Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
  zaświadczenie ukończenia kursu.

 • Zajęcia w Akademii Sztuki i Kultury w Warszawie,
  ul. Jana Pawła II 36-c (na tyłach Kina „Femina”).


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 14 maja 2018 na załączonych formularzach


Formularz do pobrania:
KRTT – Formularz zgłoszenia


UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    606  75  75  29

 

 

 

 

 

facebook znak