Kurs Redakcji tekstów matematyczno-przyrodniczych

19 – 20 maja 2018

(14 godzin lekcyjnych)


Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z budową tekstów z dziedziny nauk ścisłych i techniki, zasadami zapisów matematycznych, terminologią specjalistyczną oraz uzyskanie umiejętności redagowania tekstów matematyczno-przyrodniczych i technicznych poprzez ćwiczenia z poszczególnych tematów programu.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów książek i stron internetowych, korektorów, pracowników wydawnictw i czasopism oraz wszystkich osób zajmujących się redagowaniem tekstów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, a także pragnących posługiwać się poprawnymi zapisami zgodnymi z zasadami norm wydawniczych.


W programie kursu m.in.:

I dzień – 19.05.2018 (sobota)


1. Edytorstwo tekstów z dziedziny nauk ścisłych:
    a) podręczniki szkolne, akademickie, kierunkowe,
    b) podręczniki multimedialne.
2. Elementy tekstów:
    a)
definicje, twierdzenia, dowody, wzory,
    b)
przykłady, zadania odpowiedzi,
3. Sformalizowanie form zapisu matematycznego – wzory:
    a) ustawienia wzorów
    b) numeracja
4. Jednostki miar i zasady zapisu.
5. Wzory chemiczne i zasady zapisu.


II dzień – 20.05.2018 (niedziela)

6. Tabele – zestawienia słowno-liczbowe:
    a) budowa tabel, numeracja,
    b) tabele a tekst główny i ilustracje.
7.
Ilustracje:
    a) rodzaje ilustracji, umiejscowienie, numeracja,
    b) ilustracja a tekst główny, autorstwo.
8. Zgodność i spójność tekstu głównego z tabelami, wzorami i ilustracjami.

Szczegółowy program kursu uczestnicy szkolenia
otrzymują na pierwszych zajęciach.

Zajęcia prowadzi red. Teresa WOŹNIAK – absolwentka Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 35 lat redaktorka książek i zbiorów zadań z matematyki, fizyki, chemii oraz techniki w Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej. Redagowane przez nią książki m.in. Aparaty elektryczne i rozdzielnice wysokich i średnich napięć, Technika laserowa i jej zastosowania, Współrzędnościowe systemy pomiarowe zostały nagrodzone w prestiżowym konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA. Współpracowała m.in. przy redakcji książki dla Fundacji Rektorów Polskich Poziom 5 – brakujące ogniwo? Podsumowanie. Poprowadziła szkolenia organizowane przez PTWK m.in. dla WSiP i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Wieloletnia wykładowczyni redakcji tekstów matematycznych, przyrodniczych, naukowych i technicznych na kursach PTWK.

Szkolenie (14 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:
 

19 – 20 maja 2018


Zajęcia
: sobota w godz. 10:00 – 16:00  i  niedziela w godz. 09:00 – 15:00

 • Koszt kursu: 770,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).
  Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 720,00 złotych brutto od osoby.
  Dla członków PTWK mających opłaconych składki członkowskie – 10 % zniżki.

  Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
  zaświadczenie ukończenia kursu. 

 • Zajęcia w Akademii Sztuki i Kultury w Warszawie,
  ul. Jana Pawła II 36-c (na tyłach d. Kina „Femina”).

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 14 maja 2018 na załączonych formularzach 


Formularz do pobrania:
KRTM-P –
Formularz zgłoszenia


UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    606  75  75  29

 

 

 

 

 

 

 

19 – 20 maja 2018

facebook znak