KURS  DTP / PrePress

10 marca – 22 kwietnia 2018

(50 godzin lekcyjnych)


Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w kursie przeznaczonym dla osób pragnących nabyć lub podwyższyć umiejętności z zakresu typografii artystycznej, poligrafii, materiałoznawstwa oraz kompozycji tekstu.

Praca grafika (Desktop Publishing) w dzisiejszej praktyce wydawniczej jest połączeniem umiejętności operatora komputera, grafika projektanta/typografa i redaktora technicznego z koniecznym uzupełnieniem o niezbędne wiadomości o procesach poligraficznych i materiałoznawstwie.

Szkolenie jest nastawione na praktyczne zdobycie umiejętności i wiedzy teoretycznej poprzez samodzielne wykonanie różnych zadań projektowych.

W programie:


1. Ustalenie parametrów wydawniczych dotyczących książek i akcydensów
    (format, ilość kolorów, technika druku, rodzaj papieru, nakład, rodzaj oprawy).

2. Omówienie zasad typografii artystycznej połączone z ćwiczeniami w programie
    Corel Draw i InDesigne.

3. Przygotowanie materiału merytorycznego: tekstów, fotografii, ilustracji, rysunku
   technicznego, tabel. itp. z użyciem programów Word, Photoshop i Corel Draw.

4. Przygotowanie ilustracji w programie Photoshop: kadrowanie, użycie filtrów itd.
   z omówieniem poszczególnych zagadnień.

5. Wykonania projektów do druku   w programie Corel Draw i InDesigne (logotypu,
   wizytówki, okładki książki, folderu) z omówieniem poszczególnych projektów.
  

6. Wykonanie projektu książki w programie InDesigne (czwórka tytułowa, wstęp,
   kilka rozdziałów, czterostopniowa gradacja tytułów itd.) – wg odrębnie
   przedstawionych założeń.

7. Przygotowanie projektów dla poligrafii (rozdzielczość, dobór rastra, format
   zapisu, dane introligatorskie itp.).

 

Szczegółowy program kursu uczestnicy szkolenia
otrzymują na pierwszych zajęciach.


Zajęcia prowadzi
mgr Mieczysław BANCEROWSKI – ponad 42 lat pracy zawodowej, artysta grafik, współpraca z różnymi wydawnictwami (m.in. PIW, Czytelnik, Muza, Nowa Era). Wykładowca Techniki projektowania graficznego na studium podyplomowym wydziału poligrafii Politechniki Warszawskiej. W ramach grafiki wydawniczej specjalizuje się w projektowaniu: wnętrz książek i czasopism, projektach okładek i stron tytułowych, projektowaniu wszelkiego rodzaju akcydensów, afiszów i plakatów, projektowaniu znaków firmowych oraz kalendarzy. Zajmuje się także fotografią. Poprowadził szkolenia organizowane przez PTWK dla wydawnictw m.in.: WSiP, Stentor oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wieloletni wykładowca podstawy grafiki, grafiki komputerowej, poligrafii i redakcji technicznej na kursach PTWK.

Szkolenie (50 godzin lekcyjnych) odbędzie się:


10 marca – 22 kwietnia 2018   (soboty i niedziele)

Szczegółowy grafik zajęć:

10 – 11 marca 2018                  godz. 10:00 - 15:15
17 – 18 marca 2018
                  godz. 10:00 - 15:15

07 – 08 kwietnia 2018
               godz. 10:00 - 15:15
21 – 22 kwietnia 2018               godz. 10:00 - 15:15

 • Koszt kursu: 1930,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT)
  Możliwość rozłożenia płatności na 3 raty dla osób indywidualnych.
  Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 1.850 zł od osoby brutto.
  Dla członków PTWK mających opłacone składki członkowskie – 10% zniżki.

  Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
  zaświadczenie ukończenia kursu.

 • Szkolenie odbywa się w Zespole Szkół Poligraficznych w Warszawie,
  ul. Stawki 14 (róg ul. Jana Pawła II).

 • Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach 15 osobowych.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 5 marca 2018 na załączonych formularzach


Formularze do pobrania:
KDTP – Formularz zgłoszenia


UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Kontakt:
Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    600 871 810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook znak