Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

 

 

Polityka cookies

 

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu … [nazwa podmiotu] z siedzibą pod adresem ….

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej

 

 

 

 

 

 

DANE OSOBOWE W PTWK


Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalejnazwa RODO), informujemy, ze od dnia
25 maja 2018 r,
przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek (zwane dalej PTWK).
PTWK przetwarza również informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu.
Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie przepisów RODO, mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego informujemy Panią/Pana, że od dnia 25 maja 2018 r na podstawie art. 13 i 14 RODO aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PTWK.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Wydawców Książek (PTWK)
z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 156.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Świętokrzyska 30 lok. 156, 00-116 Warszawa, lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. Cele przetwarzania danych

Podstawa prawna RODO:

Art. 6 ust. 1 lit. b i c, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej
przez Panią/Pana zgody – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach:

1.
Członkowie PTWK

   a) przyjęcia w poczet członków PTWK,
   b) wykonywania przez członka uprawnień członkowskich w PTWK, w tym w szczególności
       w związku z realizowaniem biernego i czynnego prawa wyborczego w PTWK,
   c) uczestniczenia w organach wybieralnych Stowarzyszenia,
   d) uczestniczenia w poszczególnych komisjach PTWK,
   e) uczestnictwa w Walnym Zjeździe Delegatów PTWK lub Walnym Zjeździe Członków PTWK,
   f) archiwizacji.

    Podstawa prawna przetwarzania danych: prawo o stowarzyszeniach, Statut PTWK.
   Okres przetwarzania danych: przez okres trwania członkostwa, a w przypadku danych osobowych
   podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody.

2. Uczestnicy kursów szkoleniowych PTWK
    a) naboru na kursy szkoleniowe PTWK,
    b) ewidencja uczestników kursów szkoleniowych,
    c)
wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu,
    d) ewidencji wydanych zaświadczeń,
    e) wystawienia faktury VAT.

     Podstawa prawna przetwarzania danych:
     -
lit. a – e prawo oświatowe, Statut Studium PTWK, prawo o archiwizacji, prawo podatkowe,
      przepisy o rachunkowości.
    Okres przetwarzania danych:
     -
lit. a – do zakończenia naboru dane osobowe osób niezakwalifikowanych na kurs,
      a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody;
      do zakończenia naboru dane osobowe osób zakwalifikowanych na kurs,
      a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody,
    -
lit. b - d – 50 lat,
    -
lit. e – do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych,
      w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później.   

3.
Uczestnicy wystaw

   
a) przyjmowania zgłoszeń na wystawy zbiorowe i kwalifikacji,
    b)
prezentacji twórczości artystów,
    c)
podanie do publicznej wiadomości informacji o uczestnikach wystaw,
    d) archiwizacji.

     Podstawa prawna:

  - lit. a – regulaminy wystaw,

  - lit. b – przepisy prawa autorskiego i praw pokrewnych,

- lit. c –prawnie uzasadniony interes PTWK (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), polegający na podawaniu do 
 publicznej wiadomości informacji o działalności PTWK,
w zakresie programów imprez, wystaw, prelekcji.

   Po analizie interesów uczestników wystaw i interesów PTWK, PTWK doszło do wniosku, że takie
 przetwarzanie danych osobowych nie wpływa negatywnie na prawa i wolności uczestników konkursów
 i zbytnio nie ingeruje w ich prywatność.

- lit. d prawnie uzasadniony interes PTWK (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), prowadzenie przez PTWK archiwum
 własnej działalności na rzecz kultury polskiej, w celu zachowania informacji o twórcach i stworzonych
 przez nich utworach. Po analizie interesów uczestników wystaw i interesów PTWK, PTWK doszło do
 wniosku, ze takie przetwarzanie danych osobowych nie wpływa negatywnie na prawa i wolności
 uczestników wystaw i zbytnio nie ingeruje w ich prywatność.

Okres przetwarzania danych:

- lit. a – dane twórców niezakwalifikowanych do uczestnictwa w wystawie, do czasu zakończenia
 kwalifikacji, a w przypadku danych osobowych podanych fakultatywnie –
do czasu wycofania zgody.

- lit. d – w celach archiwizacyjnych dane osobowe twórców zakwalifikowanych do uczestnictwa
 
w wystawie będą przechowywane bezterminowo, a w przypadku danych osobowych podanych
 fakultatywnie – do czasu wycofania zgody.

 
4. Uczestnicy konkursów i jurorzy
    a) przyjmowania i kwalifikacji zgłoszonych prac,
    b) podania do publicznej wiadomości wyników konkursów,
    c) archiwizacji,
    d) wypłacenia nagród.

    Podstawa prawna:
   - lit. a – regulaminy konkursów, a w przypadku uczestnictwa dziecka, zastosowanie ma art. 8 ust. 1 RODO,
   -
lit. b – prawnie uzasadniony interes PTWK (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), polegający na podawaniu
      do publicznej wiadomości informacji o działalności PTWK,
w zakresie programów imprez, wystaw, prelekcji.
     
Po analizie interesów uczestników konkursów i interesów PTWK, PTWK doszło do wniosku, żetakie
     
przetwarzanie danych osobowych nie wpływa negatywnie na prawa i wolności uczestników konkursów
     
i zbytnio nie ingeruje w ich prywatność.
   -
lit. c – prawnie uzasadniony interes PTWK (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), prowadzenie przez PTWK archiwum
      w celu
zachowania informacji o własnej działalności na rzecz kultury polskiej.
      Po analizie interesów uczestników konkursów i interesów PTWK, PTWK doszło do wniosku, że takie
     
przetwarzanie danych osobowych nie wpływa negatywnie na prawa i wolności uczestników konkursów
      i zbytnio
nie ingeruje w ich prywatność,
   - lit d – prawo podatkowe, przepisy o rachunkowości.
    Okres przetwarzania danych:
   - lit. a – dane uczestników niezakwalifikowanych do uczestnictwa w konkursie, do czasu zakończenia
     kwalifikacji,
a w przypadku danych osobowych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody.
   -
lit. c – w celach archiwizacyjnych dane osobowe uczestników będą przechowywane bezterminowo,
    
a w przypadku danych osobowych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody.
   -
lit. d – do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych,
    
w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później. 

5. Prelegenci konferencji, prelekcji, dyskusji panelowych
    a) podania do publicznej wiadomości programów,
     b) archiwizacji.

    Podstawa prawna:
   - lit. a – prawnie uzasadniony interes PTWK (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), polegający na podawaniu do
     publicznej wiadomości informacji o działalności PTWK,
w zakresie programów imprez, wystaw, prelekcji.
    
Po analizie interesów prelegentów i interesów PTWK, PTWK doszło do wniosku, ze takie przetwarzanie
     danych osobowych nie wpływa negatywnie na prawa i wolności prelegentów i zbytnio nie ingeruje
     w ich prywatność,

   -
lit. b – prawnie uzasadniony interes PTWK (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), prowadzenie przez PTWK archiwum
    
w celu zachowania informacji o własnej działalności na rzecz kultury polskiej.
    
Po analizie interesów prelegentów i interesów PTWK, PTWK doszło do wniosku, ze takie przetwarzanie
    
danych osobowych nie wpływa negatywnie na prawa i wolności prelegentów i zbytnio nie ingeruje
    
w ich prywatność.
    Okres przetwarzania danych:
   - lit. b – w celach archiwizacyjnych dane osobowe prelegentów będą przechowywane bezterminowo,
    
a w przypadku danych podanych fakultatywnie - do czasu wycofania zgody.

6. Kontrahenci

    Zawierania umów cywilnoprawnych na wykonanie usług dla PTWK (o dzieło i zlecenia).
   
   
Podstawa prawna:
    powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym: podatkowego, o rachunkowości, powszechnych
    ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych.

    Okres przetwarzania danych:
    
przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych
    lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później,
    a w przypadku danych osobowych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody.

6.
Dane osobowe pozyskane z publicznych rejestrów danych,
   
w szczególności takich jak: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
    Krajowy Rejestr Sądowy,
Internet.
   
Kategorie: imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej,
   
numery NIP i REGON, nr PESEL.

    Przesyłania treści promujących działalność PTWK w tym treści marketingowych.
    PTWK działa dla dobra polskiej książki oraz jej twórców: promuje ją w kraju i za granicą,
   
przygotowuje do wykonywania zawodu wydawcy, prowadząc kursy doskonalenia sztuki edytorskiej.

     Podstawa prawna:
zgoda - art. 14 RODO.

8.
Przesyłania do Pani/Pana treści promujących działalność PTWK w tym treści marketingowych.
   
PTWK działa dla dobra polskiej książki oraz jej twórców: promuje ją w kraju i za granicą, przygotowuje
    do
wykonywania zawodu wydawcy, prowadząc kursy doskonalenia sztuki edytorskiej.

     Podstawa prawna:
zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

9.
Wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na PTWK na podstawie powszechnie obowiązujących
    przepisów prawa.

   
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10.
Realizacji prawnie uzasadnionego interesu PTWK
polegającego na ewentualnym ustaleniu
    
lub dochodzeniu roszczeń, lub obronie przed roszczeniami.

      Podstawa prawna:
prawnie uzasadniony interes PTWK art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych osobowych dotyczących punktów 1, 2 i 6 jest  wymogiem ustawowym. 
Brak podaniadanych osobowych uniemożliwi: wstąpienie do PTWK, uczestnictwo w kursach szkoleniowych PTWK, zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Podanie danych osobowych dotyczących punktów 3, 4 i 5 jest wymogiem umownym.
Brak podania danych osobowych uniemożliwi udział w wystawach, konkursach, prelekcjach.

II. Przekazywanie danych osobowych przez PTWK

    
Pani/Pana dane będą przekazywane:
    1. podmiotom świadczącym na rzecz PTWK usługi księgowe, windykacyjne lub audytorskie,
    2. podmiotom świadczącym na rzecz PTWK usługi związane ze wsparciem informatycznym
        i programistycznym,
    3.
dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
    4.
operatorom pocztowym i kurierom w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmioty
        usług na rzecz PTWK,
    5.
organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

III. Okres przetwarzania danych osobowych przez PTWK

     1. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa
         na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
     2.
Dla celów dowodowych PTWK prosi o wycofanie zgód pocztątradycyjną na adres:
         ul. Świętokrzyska 30 lok. 156, 00-116 Warszawa, lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV. Prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych

     1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
         usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do
         wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.
     2.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych
         w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych.
     3.
Dla celów dowodowych, PTWK prosi o wnoszenie sprzeciwupocztą tradycyjną na adres:
         ul. Świętokrzyska 30 lok. 156, 00-116 Warszawa, lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     4. Pani/Pana dane nie będą profilowane.

V. Prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych

    Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, k
tórym jest Generalny
    Inspektor
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych
    osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook znak