Kurs DTP / PrePress

27 października – 9 grudnia 2018


(50 godzin lekcyjnych)Studium PTWK zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w kursie DTP / PrePress
przeznaczonym dla osób pragnących nabyć lub podwyższyć umiejętności z zakresu
typografii artystycznej, poligrafii, materiałoznawstwa oraz kompozycji tekstu
.

Praca grafika (Desktop Publishing) w dzisiejszej praktyce wydawniczej jest połączeniem
umiejętności operatora komputera, grafika projektanta/typografa i redaktora technicznego
z koniecznym uzupełnieniem o niezbędne wiadomości o procesach poligraficznych
i materiałoznawstwie.
Szkolenie jest nastawione na praktyczne zdobycie umiejętności i wiedzy teoretycznej
poprzez samodzielne wykonanie różnych zadań projektowych.


W programie:

1. Ustalenie parametrów wydawniczych dotyczących książek i akcydensów
   (format, ilość kolorów, technika druku, rodzaj papieru, nakład, rodzaj oprawy).

2. Omówienie zasad typografii artystycznej połączone z ćwiczeniami w programie
   Corel Draw i InDesigne.

3. Przygotowanie materiału merytorycznego: tekstów, fotografii, ilustracji, rysunku
   technicznego, tabel. itp. z użyciem programów Word, Photoshop i Corel Draw.

4. Przygotowanie ilustracji w programie Photoshop: kadrowanie, użycie filtrów itd.
   z omówieniem poszczególnych zagadnień.

5. Wykonania projektów do druku   w programie Corel Draw i InDesigne (logotypu,
   wizytówki, okładki książki, folderu) z omówieniem poszczególnych projektów.   

6. Wykonanie projektu książki w programie InDesigne (czwórka tytułowa, wstęp,
   kilka rozdziałów, czterostopniowa gradacja tytułów itd.) – wg odrębnie
   przedstawionych założeń.

7. Przygotowanie projektów dla poligrafii (rozdzielczość, dobór rastra, format
   zapisu, dane introligatorskie itp.).


Szczegółowy program kursu uczestnicy szkolenia otrzymują na pierwszych zajęciach.

Zajęcia prowadzi mgr Mieczysław BANCEROWSKI – ponad 42 lat pracy zawodowej,
artysta grafik, współpraca z różnymi wydawnictwami (m.in. PIW, Czytelnik, Muza, Nowa Era).
Wykładowca Techniki projektowania graficznego na studium podyplomowym wydziału poligrafii
Politechniki Warszawskiej. W ramach grafiki wydawniczej specjalizuje się w projektowaniu:
wnętrz książek i czasopism, projektach okładek i stron tytułowych, projektowaniu wszelkiego
rodzaju akcydensów, afiszów i plakatów, projektowaniu znaków firmowych oraz kalendarzy.
Zajmuje się także fotografią. Poprowadził szkolenia organizowane przez PTWK dla wydawnictw
m.in.: WSiP, Stentor oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej. Wieloletni wykładowca podstawy grafiki, grafiki komputerowej, poligrafii i redakcji
technicznej na kursach PTWK.

Szkolenie (50 godzin lekcyjnych) odbędzie się:


27 października – 9 grudnia 2018


Terminy wszystkich zajęć:

27 – 28 października 2018              
17 – 18 listopada 2018
             
01 – 02 grudnia 2018
08 – 09 grudnia 2018

Zajęcia: soboty, godz. 10:00 – 15:15,
            niedziele, godz. 10:00 – 15:15
            (z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

            Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 15 osobowych.

Miejsce:
Zespół Szkół Poligraficznych w Warszawie,
            
ul. Stawki 14 (róg al. Jana Pawła II).

Koszt kursu: 1930,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

             - Przy zgłoszeniu minimum
               3 osób z danej firmy – 1.850,00 złotych brutto od osoby.


             - Dla członków PTWK mających opłacone składki
               członkowskie (10 % zniżki) – 1737 złotych brutto od osoby.


               Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
              
zaświadczenie ukończenia kursu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do
22 października 2018
na załączonych formularzach


Formularz do pobrania:
KDTP 5 – Formularz zgłoszenia


UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Kontakt:
Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    600 871 810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook znak