Kurs Redagowania tekstów matematyczno-przyrodniczych

17 – 18 listopada 2018  

(14 godzin lekcyjnych)


Studium PTWK zaprasza na kolejny kurs redagowania tekstów matematyczno-przyrodniczych.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z budową tekstów z dziedziny nauk ścisłych i techniki,
zasadami zapisów matematycznych, terminologią specjalistyczną oraz uzyskanie umiejętności
redagowania tekstów matematyczno-przyrodniczych i technicznych poprzez ćwiczenia
z poszczególnych tematów programu.


Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów książek i stron internetowych, korektorów,
pracowników wydawnictw i czasopism oraz wszystkich osób zajmujących się redagowaniem
tekstów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, a także pragnących posługiwać się
poprawnymi zapisami zgodnymi z zasadami norm wydawniczych.


W programie kursu m.in.:

I dzień – 17.11.2018(sobota)

1. Edytorstwo tekstów z dziedziny nauk ścisłych: 
   a) podręczniki szkolne, akademickie, kierunkowe,
   b)
podręczniki multimedialne.
2. Elementy tekstów:
   a) definicje, twierdzenia, dowody, wzory,
   b) przykłady, zadania odpowiedzi,
3. Sformalizowanie form zapisu matematycznego – wzory.    
4. Jednostki miar i zasady zapisu.                             
5. Wzory chemiczne i zasady zapisu.

I
I dzień –
18.11.2018(niedziela)

6. Tabele – zestawienia słowno-liczbowe:
    a) budowa tabel, numeracja,
    b) tabele a tekst główny i ilustracje.
7. Ilustracje:         
    a) rodzaje ilustracji, umiejscowienie, numeracja,
    b) ilustracja a tekst główny, autorstwo.

8. Zgodność i spójność tekstu głównego z tabelami, wzorami i ilustracjami.
                                          

Szczegółowy program kursu uczestnicy szkolenia otrzymują na pierwszych zajęciach.

Zajęcia prowadzired. Teresa WOŹNIAK – absolwentka Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 35 lat redaktorka książek i zbiorów zadań z matematyki, fizyki,
chemii oraz techniki w Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej. Redagowane przez nią książki m.in.
Aparaty elektryczne i rozdzielnice wysokich i średnich napięć, Technika laserowa i jej zastosowania,
Współrzędnościowe systemy pomiarowe zostały nagrodzone w prestiżowym konkursie na najlepszą książkę
akademicką i naukową ACADEMIA. Współpracowała m.in. przy redakcji książki dla Fundacji Rektorów Polskich
Poziom 5 – brakujące ogniwo? Podsumowanie. Poprowadziła szkolenia organizowane przez PTWK m.in. dla WSiP
i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Wieloletnia wykładowczyni redakcji tekstów matematycznych,
przyrodniczych, naukowych i technicznych na kursach PTWK.

Szkolenie (14 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:

17 – 18 listopada 2018

Zajęcia:
sobota, godz. 10:30 – 16:30, 
                niedziela, godz. 09:30 – 15:30
             (z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

             Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Miejsce:
Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie,
            
al. Jana Pawła II 36C
             (na tyłach d. Kina „Femina”, obecnie Biedronka).


Koszt kursu: 790,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

                - Przy zgłoszeniu minimum
               3 osób z danej firmy – 740,00 złotych brutto od osoby.

               
- Dla członków PTWK mających opłacone składki
               członkowskie (10 % zniżki) – 711 złotych brutto od osoby.

               
Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
             zaświadczenie ukończenia kursu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 
12 listopada 2018
na załączonych formularzach


Formularz do pobrania:
KRTM-P 6 – Formularz zgłoszenia

UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    606  75  75  29

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook znak