Kurs korekty wydawniczej


17 – 18  i 24 – 25 listopada 2018  -  BRAK MIEJSC

(22 godziny lekcyjne)


Studium PTWK serdecznie zaprasza na kurs korekty wydawniczej przeznaczony dla osób
pragnących nabyć lub podwyższyć swoje umiejętności.

W programie kursu m.in.:

1. Wprowadzenie - rola i znaczenie korekty w procesie powstawania książki.
2. Narzędzia korektora: słowniki i inne źródła, znaki korektorskie,
3. Elementarne wiadomości z redakcji technicznej niezbędne w korekcie.
4. Zasady pisowni z dywizem, półpauzą, pauzą, ukośnikiem itd.
5. Zasady zapisu liczb/cyfr, w tym dat, jednostek, symboli i znaków
   matematycznych.
6. Wybrane zagadnienia z poprawności językowej - teoria i ćwiczenia.
7. Prawidłowy zapis bibliografii, tekstów cytowanych, indeksów i innych
   nietypowych fragmentów publikacji;
8. Etapy korekt.

Szczegółowy program kursu uczestnicy szkolenia otrzymują na pierwszych zajęciach.

Zajęcia prowadzi Anna Kołat – magister filologii polskiej, redaktor; była nauczycielem akademickim
na Uniwersytecie Warszawskim. Od 27 lat związana zawodowo z instytucjami wydawniczymi takimi
jak: Zielona Sowa, MT Biznes, Muza, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Warszawskiej, Vocatio i in.
Od wielu lat związana z wydawnictwem szkolnym MAC Edukacja jako redaktor merytoryczny i językowy;
stale współpracuje z Oficyną Literacką Noir sur Blanc. Wykonuje redakcję merytoryczną podręczników
do języka polskiego, redakcję językową publikacji edukacyjnych, literackich i popularnonaukowych,
a także korektę, zarówno książek papierowych, jak i elektronicznych.

Szkolenie (22 godziny lekcyjne) odbędzie się:

17 – 18  i 24 – 25 listopada 2018  -  BRAK MIEJSC

Zajęcia: soboty, godz. 10:00 – 15:00,
             (z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)
                niedziele, godz. 09:00 – 13:00
             (z przerwami na kawę i herbatę)

             Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach
max. 20 osobowych.

Miejsce: Zespół Szkół Poligraficznych w Warszawie,
            
ul. Stawki 14 (róg al. Jana Pawła II).

Koszt kursu: 890,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

             - Przy zgłoszeniu minimum
               3 osób z danej firmy – 840,00 złotych brutto od osoby.

             - Dla członków PTWK mających opłacone składki
              
członkowskie (10 % zniżki) – 801 złotych brutto od osoby.

               
Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
            
zaświadczenie ukończenia kursu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do
12 listopada 2018
na załączonych formularzach


Formularz do pobrania:
KKW 7 – Formularz zgłoszeniaUWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Kontakt:
Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    600 871 810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook znak