Kurs Redagowania tekstów tłumaczonych 

24 – 25 listopada 2018 

(14 godzin lekcyjnych)


Studium PTWK zaprasza na kolejny kurs redagowania tekstów tłumaczonych.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów, absolwentów filologii obcych, którzy pracują
jako tłumacze lub weryfikatorzy tłumaczeń oraz wszystkich osób pragnących posługiwać
się poprawną polszczyzną w pracy z tekstami tłumaczonymi.


Celem kursu jest zapoznanie tłumaczy z zagadnieniami związanymi z redagowaniem tekstu
naukowego i literackiego. Wydziały filologiczne z reguły nie oferują swym studentom żadnych
zajęć związanych z „doszlifowaniem” tekstu przełożonego na język polski oraz dostosowaniem
go – zwłaszcza przekładu naukowego – do polskich norm i wymogów edytorskich, a także
oczekiwań wydawcy.


W programie kursu m.in.:

1. Kompozycja edytorska tekstu głównego:
    a) segmentyzacja tekstu,
    b) tytuły wewnętrzne.
2. Nazwiska, nazwy geograficzne i inne nazwy własne
    w tekście tłumaczonym:
   
a) jednostki miar,
    b) wielkości mierzalne.
3. Cytaty, przytoczenia, powołania:
    a) wtrącenia, wyłączenia i komentarze w cytatach,
    b) cytaty z poezji,
    c) cytowanie Pisma św.,
    d) podstawy prawne cytowania. 
4. Idiomy, związki frazeologiczne, metafory, przysłowia:
    a) żargon środowiskowy,
    b) żargon zawodowy.
5.
Terminologia naukowa; różne rejestry języka.
6.
Fałszywi przyjaciele tłumacza.
7.
Zasady redagowania przypisów oraz bibliografii:
    a) typy przypisów,
    b) bibliografia podmiotowa, przedmiotowa.
8.
Podstawowe pomoce tłumacza:
    a) słowniki i encyklopedie,
    b) internet i wikipedia.

Szczegółowy program kursu uczestnicy szkolenia otrzymują na pierwszych zajęciach.

Zajęcia prowadzą:
red. Anna Kędziorek – od 29 lat związana zawodowo z instytucjami wydawniczymi.
Była: z-cą redaktora naczelnego w Bellonie, kierownikiem samodzielnej i samofinansującej
się redakcji filologii obcych, następnie red. naczelnym redakcji humanistycznej w PWN będąc
równocześnie redaktorem inicjującym i prowadzącym. Obecnie pracuje w Wydawnictwach UW.
Posiada wieloletnie doświadczenie redaktorskie i korektorskie (książki, czasopisma). Cały czas
redaguje książki dla wydawców (PAN – Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Studia z Dziejów
Nauki Polskiej; Dzieje Wsi i Rolnictwa; PWN, UW, SGH, i in.). Specjalista w zakresie tworzenia
i realizacji długofalowych strategii wydawniczych oraz planów wydawniczych zarządzania
procesem wydawniczym, wprowadzania nowych technologii na rynek wydawniczy i tworzenia
umów autorskich.Prowadzi wykłady i konwersatorium w Instytucie Historii Uniwersytetu
Warszawskiego z przedmiotu „Wstęp do współczesnego edytorstwa” na specjalizacji edytorskiej.
Wieloletnia wykładowczyni na kursach PTWK.
 

Jakub Jedliński – tłumacz literacki z języków francuskiego i angielskiego, przełożył ponad
czterdzieści tytułów. W latach 2012‒2016 prowadził translatorium dla studentów Uniwersytetu
Łódzkiego. Finalista Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego (przekład książki Petera Hesslera, Przez drogi
i bezdroża. Podróż po nowych Chinach
, Czarne 2013). Poza literaturą współczesną tłumaczy również
francuskie teksty historyczne, ma na swoim koncie siedemnastowieczne listy, pamiętnik z XVIII wieku
i nigdy wcześniej niepublikowaną książkę z przełomu XIX i XX wieku. Członek Zarządu Stowarzyszenia
Tłumaczy Literatury.

Szkolenie (14 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:

24 – 25 listopada 2018

Zajęcia: sobota, godz. 10:30 – 16:30
,
                niedziela, godz. 09:30 – 15:30
             (z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

             Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Miejsce: Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie,
             al. Jana Pawła II 36C
                (na tyłach d. Kina „Femina”, obecnie Biedronka).

Koszt kursu: 790,00
złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).
             - Przy zgłoszeniu minimum
               3 osób z danej firmy – 740,00 złotych brutto od osoby.

             - Dla członków PTWK mających opłacone składki
               członkowskie (10 % zniżki) – 711 zł. od osoby.

             Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
             zaświadczenie ukończenia kursu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do
19 listopada 2018
na załączonych formularzach


Formularz do pobrania:

KRTT 8 – Formularz zgłoszenia     UWAGA:

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    606  75  75  29

   

 

 

 

 

 

facebook znak