Okiem redaktora/okiem tłumacza.
Kurs Redagowania tekstów tłumaczonych
 


24 – 25 listopada 2018 

(14 godzin lekcyjnych)

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek i Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury zapraszają na zajęcia:
„Okiem redaktora/okiem tłumacza. Kurs redagowania tekstów tłumaczonych”.

Opublikowany przekład to efekt ścisłej współpracy tłumacza z redaktorem. W czasie kursu uczestnicy będą mieli okazję spojrzeć na tekst okiem redaktora i okiem tłumacza. Dowiedzą się, jak dzielić obowiązki i co zrobić, żeby ich odmienne spojrzenia w rezultacie doprowadziły do powstania wartościowego, dobrze napisanego, porywającego tekstu.

Celem kursu jest zapoznanie tłumaczy z zagadnieniami związanymi z redagowaniem tekstu naukowego i literackiego, dostosowaniem ich do polskich norm i wymogów edytorskich, a także oczekiwań wydawcy. Redaktorzy będą mieli okazję, między innymi, poznać techniki tłumaczeniowe pozwalające ominąć pułapki oryginału, zagadnienia związane z fałszywymi przyjaciółmi tłumacza i problemy, jakie mogą sprawiać podczas przekładu różnice kulturowe między krajami oryginału i przekładu.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów, początkujących tłumaczy i weryfikatorów przekładu
oraz wszystkich osób pragnących posługiwać  się poprawną polszczyzną w pracy z tekstami tłumaczonymi. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z omawianymi kwestiami poprzez dyskusje, rozwiązywanie problemów, z którymi spotykają się redaktor oraz ćwiczenia ilustrujące omawiane zagadnienia.

 

Kurs odbędzie się pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

 

LogoSTLW programie kursu m.in.:

Okiem redaktora

1. Kompozycja edytorska tekstu głównego:
    a) segmentyzacja tekstu,
    b) tytuły wewnętrzne,
    c) odsyłacze wewnątrztekstowe,
    d) wyliczenia
2. Nazwiska, nazwy geograficzne i inne nazwy własne
    w tekście tłumaczonym:
   
a) jednostki miar,
    b) wielkości mierzalne.
3. Cytaty, przytoczenia, powołania:
    a) wtrącenia, wyłączenia i komentarze w cytatach,
    b) cytaty z poezji,
    c) cytowanie aktów normatywnych,
    d) cytowanie Pisma św.,
    e) parafrazy,
    f)wyróżnienia typograficzne cytatów,
    g) podstawy prawne cytowania.
4.
Zasady redagowania przypisów oraz bibliografii:
    a) typy przypisów (przypisy rzeczowe, słownikowe i informacyjne),
    b) bibliografia podmiotowa, przedmiotowa oraz bibliografia w systemie
       
„autor – rok”,
    c) przystosowanie przypisów oraz zapisów bibliograficznych do polskich norm edytorskich.

red. Anna Kędziorek – od 29 lat związana zawodowo z instytucjami wydawniczymi. Była: z-cą redaktora naczelnego w Bellonie, kierownikiem samodzielnej i samofinansującej się redakcji filologii obcych, następnie redaktorem naczelnym redakcji humanistycznej w PWN będąc równocześnie redaktorem inicjującym i prowadzącym. Obecnie pracuje w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego.
Posiada wieloletnie doświadczenie redaktorskie i korektorskie (książki, czasopisma). Cały czas redaguje książki dla wydawców (PAN – Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Studia z Dziejów Nauki Polskiej; Dzieje Wsi i Rolnictwa; PWN, UW, SGH, i in.).
Specjalista w zakresie tworzenia i realizacji długofalowych strategii wydawniczych oraz planów wydawniczych zarządzania procesem wydawniczym, wprowadzania nowych technologii na rynek wydawniczy i tworzenia umów autorskich.Prowadzi wykłady i konwersatorium w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego z przedmiotu „Wstęp do współczesnego edytorstwa” na specjalizacji edytorskiej. Wieloletnia wykładowczyni na kursach PTWK.


Okiem tłumacza

1. Czym jest przekład?
2. Podział ról między tłumaczem i redaktorem.
3. Komunikacja redaktora z tłumaczem – co zrobić, żeby współpraca była skuteczna?
4. Tłumaczenie funkcjonalne i formalne – co ogranicza tłumacza?
5. Przekład jako interpretacja – konsekwencje.
6. Czego „nie wolno” tłumaczowi – rodzaje błędów tłumaczeniowych.
7. „Arsenał tłumacza” – co „wolno” tłumaczowi.
8. Pułapki oryginału.
9. Nieprzekładalność i jak sobie z nią radzić.
10. Fałszywi przyjaciele tłumacza.
11. Żargon, rejestry językowe, terminologia naukowa.
12. Różnice kulturowe i związane z nią problemy.
13. Różnice między językami i ich konsekwencje dla przekładu.
14. Podstawowe pomoce tłumacza.

Jakub Jedlińskitłumacz literacki z języków francuskiego i angielskiego, przełożył ponad czterdzieści tytułów.
W latach 2012‒2016 prowadził translatorium dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Finalista Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego (przekład książki Petera Hesslera, Przez drogi i bezdroża. Podróż po nowych Chinach, Czarne 2013). Poza literaturą współczesną tłumaczy również francuskie teksty historyczne, ma na swoim koncie siedemnastowieczne listy, pamiętnik z XVIII wieku i nigdy wcześniej niepublikowaną książkę z przełomu XIX i XX wieku. Członek Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Od 2018 roku członek kapituły  Nagrody Lew Hieronima dla wydawcy przyjaznego tłumaczom
.

Szczegółowy program kursu uczestnicy szkolenia otrzymują na pierwszych zajęciach.

Szkolenie (14 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:

24 – 25 listopada 2018

Zajęcia: sobota, godz. 10:30 – 16:30
,
                niedziela, godz. 09:30 – 15:30
             (z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

             Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Miejsce: Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie,
             al. Jana Pawła II 36C
                (na tyłach d. Kina „Femina”, obecnie Biedronka).

Koszt kursu: 790,00
złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).
             - Przy zgłoszeniu minimum
               3 osób z danej firmy – 740,00 złotych brutto od osoby.

             - Dla członków PTWK mających opłacone składki
               członkowskie (10 % zniżki) – 711 zł. od osoby.

             Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
             zaświadczenie ukończenia kursu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do
19 listopada 2018
na załączonych formularzach


Formularz do pobrania:

KRTT 8 – Formularz zgłoszenia     UWAGA:

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    606  75  75  29

   

 

 

 

 

 

facebook znak