Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych
„Praktyka czyni mistrza” – czyli jak pisać poprawnie i skutecznie.

19 – 20 stycznia 2019

(14 godzin lekcyjnych)


Studium PTWK zaprasza na kolejny kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych
„Praktyka czyni mistrza” – czyli jak pisać poprawnie i skutecznie.

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, dla których język polski jest podstawowym
narzędziem pracy: redaktorów, korektorów, dziennikarzy, tłumaczy, urzędników zajmujących
się tworzeniem aktów prawnych, trenerów, wykładowców itd
.

Zakładamy, że uczestnicy szkolenia będą obeznani z podstawowymi zagadnieniami kultury języka
polskiego, a zajęcia składające się z wykładu i ćwiczeń z konkretnymi tekstami oraz sprawdzianu
umiejętności dostrzegania i poprawiania błędów językowych, pozwolą na ugruntowanie oraz pogłębienie
wiedzy z zakresu poprawnej polszczyzny.
W trakcie dwudniowego kursu omówione zostaną najnowsze
prawidła ortograficzne, trudniejsze formy gramatyczne, a także zagadnienia związane z tworzeniem
tekstów oficjalnych.


W programie m.in.:

1. Wprowadzenie – czyli trochę teorii w praktyce.
2. Poprawność ortograficzna w pismach urzędowych i prawnych.
3. Interpunkcja – problemy (nie tylko) z przecinkami.
4. Odmiana imion i nazwisk – w pismach.
5. Budowa zdań pojedynczych.
6. Budowa zdania złożonego – gramatyka i logika zdania.
7. Leksyka współczesnych pism oficjalnych.
8. Logika wypowiedzi – zasady stylistyczne w praktyce.
9. Spójność tekstu, czyli o kohezji i koherencji.

Szczegółowy program uczestnicy kursu otrzymują na pierwszych zajęciach.

Szkolenie prowadzi dr Michał Wiśnicki – językoznawca, doktor nauk humanistycznych.
Wykładał w Instytucie Języka Polskiego UW i Szkole Głównej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Współpracuje z Polskim Towarzystwem Wydawców Książek, gdzie jest wykładowcą na kursach
dotyczących kultury języka polskiego i poprawności językowej. W ramach tej współpracy
opracowywał programy i poprowadził szkolenia zamknięte organizowane przez PTWK (m.in.: dla
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, WSiP, Grupy Edukacyjnej w Kielcach). Z Ośrodkiem Edukacyjnym
FORUM organizuje szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu poprawności językowej, języka promocji,
perswazji w komunikacji pisemnej itp. w instytucjach użyteczności publicznej (m.in.: dla Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku,
Ośrodków Doradztwa Rolniczego), a także dla firm prywatnych (m.in. Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa, W.A.B). W Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji przy UW prowadzi zajęcia
z modułu „Poprawna polszczyzna” na kursach internetowych. Obecnie prowadzi także własną działalność
gospodarczą m.in. w zakresie składu, redakcji i korekty tekstów. Publikował szereg artykułów
w periodykach językoznawczych m.in. w „Poradniku Językowym” i „Studiach Medioznawczych”
oraz „Lingua Iuris” zajmującym się badaniem języka prawnego i prawniczego. Redaktor Słownika języka
polskiego
wydanego w 2010 r. pod kierunkiem prof. Jerzego Podrackiego.


Kurs (14 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:

19 – 20 stycznia 2019

Zajęcia: sobota, godz. 10:00 – 16:00,
               niedziela, godz. 10:00 – 16:00
              
(z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad).

            Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Miejsce:
Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie,
             al. Jana Pawła II 36C
             (na tyłach d. Kina „Femina”, obecnie Biedronka).

Koszt kursu: 800,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

               
- Przy zgłoszeniu minimum
               3 osób z danej firmy – 750,00 złotych brutto od osoby.

               
- Dla członków PTWK mających opłacone składki
               członkowskie (10 % zniżki)
720 złotych brutto od osoby.

               
Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
            
zaświadczenie ukończenia kursu
.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do
14 stycznia 2019
na załączonych formularzach
.

Formularz do pobrania:
KJPdZ – Formularz zgłoszenia


UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,

ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    606 75 75 29

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook znak