10.3. KSW 10 Baner


W programie kursu m.in.:

 

I dzień

1. Przegląd najważniejszych zagadnień:
    a)
rynek wydawniczy w PL,
    b)
metody wydawnicze,

    c) struktura wydawnictwa,

    d) ścieżka sprzedaży książki.
2.
Budowanie planu wydawniczego:
    a)
określanie grup docelowych,
    b)
badanie potrzeb,
    c)
konkurencja,

    d) planowanie długoterminowe – strategia półek.
3.
Budżetowanie:
   
a) szacowanie wysokości nakładu,
    b)
koszty zmienne i stałe,
    c)
warunki poligraficzne a odbiorca,

    d) warunki poligraficzne a cena.
4.
Aspekty prawne.

 

II dzień
5.
Core wydawcy:
   
a) nawiązywanie relacji długoterminowych z autorami,
    b)
kreacja,
    c)
opieka nad procesem twórczym,
    d)
współpraca z podwykonawcami,
    e)
negocjacje.
6.
Zarządzanie projektami:
    a)
planowanie, organizacja, nadzór,
    b)
zarządzanie ryzykiem i sytuacje kryzysowe.

7. PR i marketing wydawniczy:
    a)
analiza i strategia,
    b)
media, kanały dotarcia, partnerstwa, patronaty, gratisy itp.

8. Dystrybucja i sprzedaż:
    a)
księgarnie,
    b)
targi, konferencje i in.

9. Odpowiedzi na pytania uczestników kursu
    i sprawdzenie umiejętności  słuchaczy.


Zajęcia prowadzi Sylwia Chrabałowska – od 20 lat związana z rynkiem wydawniczym; 

filolog, wydawca, redaktor, dziennikarz, certyfikowany project manager; doktorantka Kolegium
Zarządzaniai Finansów SGH. Przeszła szczeble od dziennikarza i korektora przez redaktora
językowego, merytorycznegoi prowadzącego po wydawcę. Była koordynatorem dwóch redakcji
podczas restrukturyzacji wydawnictwa. Prowadziła zarówno serwisy internetowe, sklepy online,
jak i wydawała czasopisma oraz książki i serie wydawnicze.
Swoje doświadczenie zdobywała m.in. we współpracy z takimi instytucjami i mediami, jak np. agencje
informacyjne, PR, domy mediowe czy wydawnictwa, a także pracując z podmiotami działającymi
na rynku zdrowia czy doradztwa i audytów. Związana z Grupą PWN, gdzie była wydawcą w PZWL
Wydawnictwie Lekarskim.

 

Szkolenie (14 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:

19 – 20 stycznia 2019


Zajęcia:  sobota, godz. 10:30 – 16:30,
              niedziela, godz. 09:30 – 15:30
              (z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

 

    Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach
              max. 20 osobowych.

 

Miejsce: Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie,
             al. Jana Pawła II 36C
                (na tyłach d. Kina „Femina”, obecnie Biedronka).


Koszt kursu: 790,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).


             - Przy zgłoszeniu minimum
               3 osób z danej firmy – 740,00 złotych brutto od osoby.


             - Dla członków PTWK mających opłacone składki
               członkowskie (10 % zniżki) – 711 złotych brutto od osoby.

             Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
            
zaświadczenie ukończenia kursu.


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do
14 stycznia 2019
na załączonych formularzach


Formularz do pobrania:
KSW – Formularz zgłoszenia

 

UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    606  75  75  29

 

 

 

 

 

facebook znak