Kurs korekty wydawniczej

09 – 10  i 23 – 24 lutego 2019

(22 godziny lekcyjne)


Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek serdecznie zaprasza na
kurs korekty wydawniczej
przeznaczony dla osób pragnących nabyć
lub podwyższyć swoje umiejętności.

W programie kursu m.in.:

1. Wprowadzenie - rola i znaczenie korekty w procesie powstawania książki.
2. Narzędzia korektora: słowniki i inne źródła, znaki korektorskie,
3. Elementarne wiadomości z redakcji technicznej niezbędne w korekcie.
4. Zasady pisowni z dywizem, półpauzą, pauzą, ukośnikiem itd.
5. Zasady zapisu liczb/cyfr, w tym dat, jednostek, symboli i znaków matematycznych.
6. Wybrane zagadnienia z poprawności językowej - teoria i ćwiczenia.
7. Prawidłowy zapis bibliografii, tekstów cytowanych, indeksów i innych nietypowych
   fragmentów publikacji;
8. Etapy korekt.

Zajęcia prowadzi Anna Kołat – magister filologii polskiej, redaktor; była nauczycielem akademickim
na UW. Od 27 lat związana zawodowo z instytucjami wydawniczymi takimi jak: Zielona Sowa,
MT Biznes, Muza, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Warszawskiej, Vocatio i in. Od wielu lat związana
z wydawnictwem szkolnym MAC Edukacja jako redaktor merytoryczny i językowy; stale współpracuje
z Oficyną Literacką Noir sur Blanc. Wykonuje redakcję merytoryczną podręczników do języka polskiego,
redakcję językową publikacji edukacyjnych, literackich i popularnonaukowych, a także korektę, zarówno
książek papierowych, jak i elektronicznych.

Szkolenie (22 godziny lekcyjne) odbędzie się:

09 – 10  i  23 – 24 lutego 2019 

Szczegółowy grafik zajęć:

09 lutego 2019             
10 lutego 2019             

23 lutego 2019             
24 lutego 2019            

Zajęcia: soboty, godz. 10:00 – 15:00,
            niedziele, godz. 09:00 – 13:00
            (z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)


            Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach
            max. 20 osobowych.


Miejsce: Zespół Szkół Poligraficznych
                im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
,
            
ul. Stawki 14 (róg Al. Jana Pawła II).

Koszt kursu: 890,00 złotych bruttood osoby (zwolnione z podatku VAT).


             - Przy zgłoszeniu minimum
               3 osób
z danej firmy – 840,00 złotych brutto od osoby.

              
- Dla członków PTWK mających opłacone składki
             
członkowskie (10 % zniżki) – 801,00 złotych brutto od osoby.

              
Koszt kursu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
            napoje,
zaświadczenie ukończenia kursu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do
4 lutego 2019
na załączonym formularzu


Formularz do pobrania:
KKW – Formularz zgłoszeniowy


UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Kontakt:
Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    600 871 810


    

    
     

facebook znak