Kurs kultury język polskiego

26 – 27 października 2019

(14 godzin lekcyjnych)


Studium PTWK zaprasza na kolejny kurs kultury języka polskiego.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów merytorycznych książek
i stron internetowych, korektorów, tłumaczy, pracowników wydawnictw
i czasopism, nauczycieli oraz wszystkich osób pragnących posługiwać
się poprawną polszczyzną.

W programie m.in.:

1. Przegląd najważniejszych zagadnień normatywnych:
   a) typy błędów językowych;
   b) dwupoziomowość normy;
   c) zmienność oceny normatywnej.
2. Tendencje w polskiej fleksji i najczęstsze wątpliwości fleksyjne Polaków
   a) najczęstsze wątpliwości w odmianie rzeczowników pospolitych i koniugacji
       czasowników (np. nie ma logo czy loga; przekonujący, przekonywający
       czy przekonywujący itd.);
   b) trudności w odmianie imion i nazwisk (np. nie ma Iwo, Iwa czy Iwona,
       wzory odmiany nazwisk typu Srebro, Ziobro, Kolbe);
   c) zastosowanie apostrofu w wyrazach zapożyczonych (np. z Googlem czy Google’em,
       o Youtub’ie czy Youtubie).
3. Polska ortografia w świetle zaleceń i uchwał ortograficznych Rady Języka Polskiego:
   a) współczesne kłopoty z zapisem nazw autostrad, grup państw (np. A1 czy A 1; G33,
       G-33 czy G 33; E15, E-15 czy E 15) ;
   b) przegląd zapisu kłopotliwych rzeczowników (np. wszechświat czy Wszechświat,
       e-mail czy mejl, wirus Ebola czy ebola, agro show czy agroshow, anty-in-vitro,
       anty-in vitro
czy anty in vitro).
4. Interpunkcja w teorii i praktyce (wydawniczej):
   a) wygląd strony tytułowej (zapis i rozplanowanie tytułu a znaki interpunkcyjne);
   b) zapis inicjałów (zalecenia poprawnościowe a tradycja);
   c) składniowy charakter polskiej interpunkcji.
5. Wybrane zagadnienia poprawności składniowej:
   a) wymagania składniowe liczebników;
   b) zasady poprawnego użycia imiesłowowych równoważników zdań;
   c) szyk a znaczenie wypowiedzi;
   d)zdania z podmiotem szeregowym.
6. Łączliwość leksykalna a metafory w tekstach użytkowych:
   a) łączliwość normatywna i systemowa;
   b) zasady poprawnego użycia metafor w tekście użytkowym;
   c) synonimia a ograniczenia łączliwości wyrazów (np. czarny, kary, kirowy,
       smolisty, kruczy
)
7. Odpowiedzi na pytania uczestników kursu i sprawdzenie umiejętności
   słuchaczy

Zajęcia składać się będą z wykładu i ćwiczeń z konkretnymi tekstami
oraz sprawdzianu umiejętności dostrzegania i poprawiania błędów językowych.

Wykładowca dr hab. Iwona Burkacka, adiunkt w Instytucie Języka
Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowczyni jest członkiem
Zakładu Stylistyki Teoretycznej, Leksykologii i Kultury Języka Polskiego
oraz Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego przy
Prezydium Polskiej Akademii Nauk a także kierownikiem studiów
podyplomowych Polszczyzna w administracji i biznesie (UW). Popularyzatorka
wiedzy z zakresu kultury języka polskiego, stylistyki i słowotwórstwa.
Specjalizuje się w językoznawstwie polonistycznym. Współautorka wielu
publikacji z zakresu słowotwórstwa i zagadnień normatywnych współczesnej
polszczyzny. Od lat współpracuje z PTWK i prowadzi kursy, i szkolenia dotyczące
szeroko rozumianej kultury języka polskiego i poprawności językowej. Opracowała
i poprowadziła też zajęcia dla instytucji i wydawnictw: CH BECK, LexisNexis, WSiP,
STENTOR, GET IT, Kancelaria Sejmu, KIO, ARR, GIF, WIW, RAABE, Biblioteka Analiz.

Kurs (14 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:

26 – 27 października 2019  - BRAK MIEJSC!

Zajęcia: sobota, godz. 10:30 – 16:30,
            niedziela, godz. 09:30 – 15:30
            (z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

            Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach
            max. 20 osobowych.

Miejsce: Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie,
             al. Jana Pawła II 36C
                (na tyłach d. Kina „Femina”, obecnie Biedronka).


Koszt kursu: 820,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).


           - Przy zgłoszeniu minimum
             3 osób z danej firmy – 770,00 złotych brutto od osoby.

           - Dla członków PTWK mających opłacone składki
             członkowskie (10 % zniżki) – 738 złotych brutto od osoby.

           Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
          
zaświadczenie ukończenia kursu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do
22 października 2019
na załączony formularzu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz do pobrania:
KJP – Formularz zgłoszenia


UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,

ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.       606 75 75 29

 

 

 

facebook znak