Kurs redagowania tekstów tłumaczonych 

Okiem redaktora/okiem tłumacza


09 – 10 listopada 2019 

(14 godzin lekcyjnych)

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek i Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury
zapraszają na zajęcia: „Kurs redagowania tekstów tłumaczonych. Okiem redaktora/okiem tłumacza”.

Opublikowany przekład to efekt ścisłej współpracy tłumacza z redaktorem.
W czasie kursu uczestnicy będą mieli okazję spojrzeć na tekst okiem redaktora i okiem tłumacza.
Dowiedzą się, jak dzielić obowiązki i co zrobić, żeby ich odmienne spojrzenia w rezultacie doprowadziły
do powstania wartościowego, dobrze napisanego, porywającego tekstu.

Celem kursu jest zapoznanie tłumaczy z zagadnieniami związanymi z redagowaniem tekstu naukowego
i literackiego, dostosowaniem ich do polskich norm i wymogów edytorskich, a także oczekiwań wydawcy.
Redaktorzy będą mieli okazję, między innymi, poznać techniki tłumaczeniowe pozwalające ominąć pułapki
oryginału, zagadnienia
związane z fałszywymi przyjaciółmi tłumacza i problemy, jakie mogą sprawiać
podczas przekładu różnice kulturowe między krajami oryginału i przekładu.


Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów, początkujących tłumaczy i weryfikatorów przekładu
oraz wszystkich osób pragnących posługiwać  się poprawną polszczyzną w pracy
z tekstami tłumaczonymi.
W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z omawianymi kwestiami poprzez dyskusje, rozwiązywanie
problemów, z którymi spotykają się redaktor oraz ćwiczenia ilustrujące omawiane zagadnienia.


Kurs pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.


W programie kursu m.in.:

Okiem redaktora – 09.11.2019 (sobota)

1. Kompozycja edytorska tekstu głównego:
    a) segmentyzacja tekstu,
    b) tytuły wewnętrzne,
    c) odsyłacze wewnątrztekstowe,
    d) wyliczenia
2. Nazwiska, nazwy geograficzne i inne nazwy własne
    w tekście tłumaczonym:
    a) jednostki miar,
    b) wielkości mierzalne.
3. Cytaty, przytoczenia, powołania:
    a) wtrącenia, wyłączenia i komentarze w cytatach,
    b) cytaty z poezji,
    c) cytowanie aktów normatywnych,
    d) cytowanie Pisma św.,
    e) parafrazy,
    f)wyróżnienia typograficzne cytatów,
    g) podstawy prawne cytowania.
4. Zasady redagowania przypisów oraz bibliografii:
    a) typy przypisów (przypisy rzeczowe, słownikowe i informacyjne),
    b) bibliografia podmiotowa, przedmiotowa oraz bibliografia w systemie
        „autor – rok”,
    c) przystosowanie przypisów oraz zapisów bibliograficznych do polskich norm edytorskich.

Wykładowczyni  red. Anna Kędziorek – od 29 lat związana zawodowo z instytucjami wydawniczymi.
Była: z-cą redaktora naczelnego w Bellonie, kierownikiem samodzielnej i samofinansującej się redakcji filologii
obcych, następnie redaktorem naczelnym redakcji humanistycznej w PWN będąc równocześnie redaktorem
inicjującym i prowadzącym. Obecnie pracuje w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego.
Posiada wieloletnie doświadczenie redaktorskie i korektorskie (książki, czasopisma). Cały czas redaguje książki
dla wydawców (PAN – Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Studia z Dziejów Nauki Polskiej; Dzieje Wsi i Rolnictwa;
PWN, UW, SGH, i in.). Specjalista w zakresie tworzenia i realizacji długofalowych strategii wydawniczych
oraz planów wydawniczych zarządzania procesem wydawniczym, wprowadzania nowych technologii na rynek
wydawniczy i tworzenia umów autorskich. Prowadzi wykłady i konwersatorium w Instytucie Historii Uniwersytetu
Warszawskiego z przedmiotu „Wstęp do współczesnego edytorstwa” na specjalizacji edytorskiej.
Wieloletnia wykładowczyni na kursach PTWK.

Okiem tłumacza – 10.11.2019 (niedziela)

1. Czym jest przekład?
2. Podział ról między tłumaczem i redaktorem.
3. Komunikacja redaktora z tłumaczem – co zrobić, żeby współpraca była skuteczna?
4. Tłumaczenie funkcjonalne i formalne – co ogranicza tłumacza?
5. Przekład jako interpretacja – konsekwencje.
6. Czego „nie wolno” tłumaczowi – rodzaje błędów tłumaczeniowych.
7. „Arsenał tłumacza” – co „wolno” tłumaczowi.
8. Pułapki oryginału.
9. Nieprzekładalność i jak sobie z nią radzić.
10. Fałszywi przyjaciele tłumacza.
11. Żargon, rejestry językowe, terminologia naukowa.
12. Różnice kulturowe i związane z nią problemy.
13. Różnice między językami i ich konsekwencje dla przekładu.
14. Podstawowe pomoce tłumacza.

Wykładowczyni Dorota Konowrocka-Sawa – ekonomistka z wykształcenia, dziennikarka z zawodu,
tłumaczka z wyboru i zamiłowania. Przetłumaczyła dotychczas około 40 książek,
głównie beletrystycznych i z dziedziny literatury faktu, takich autorów jak Jon Krakauer,
Sebastian Junger, Nick Bostrom (wyróżnienie za przekład książki Superinteligencja),
Sana Krasikov, Roxane Gay i Andrew Sean Greer. Członkini Stowarzyszenia Tłumaczy
Literatury, przewodnicząca oddziału wschodniego STL.
Wykładowczyni na kursach PTWK.

Szczegółowy program kursu uczestnicy szkolenia otrzymują na pierwszych zajęciach.

Szkolenie (14 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:

09 – 10 listopada 2019

Zajęcia: sobota, godz. 10:30 – 16:30
,
               niedziela, godz. 09:30 – 15:30
            (z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

            Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Miejsce: Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie,
             al. Jana Pawła II 36C
               (na tyłach d. Kina „Femina”, obecnie Biedronka).

Koszt kursu: 830,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

             - Przy zgłoszeniu minimum
               3 osób z danej firmy – 780,00 złotych brutto od osoby.

             - Dla członków PTWK mających opłacone składki
               członkowskie (10 % zniżki) – 747,00 złotych brutto od osoby.

             Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
             zaświadczenie ukończenia kursu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do
5 listopada 2019
na załączonym formularzu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Formularz do pobrania:
KRTT – Formularz zgłoszenia     


UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    606  75  75  29

 

 

 

 

 


  

facebook znak