Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych

„Praktyka czyni mistrza” – czyli jak pisać poprawnie i skutecznie. 

23 – 24 listopada 2019

(14 godzin lekcyjnych)


Studium PTWK zaprasza na kolejny kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych
„Praktyka czyni mistrza” – czyli jak pisać poprawnie i skutecznie.

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, dla których język polski jest podstawowym narzędziem pracy:
redaktorów, korektorów, dziennikarzy, tłumaczy, urzędników zajmujących się tworzeniem aktów prawnych,
trenerów, wykładowców itd
.

Zakładamy, że uczestnicy szkolenia będą obeznani z podstawowymi zagadnieniami kultury języka polskiego,
a z
ajęcia składające się z wykładu i ćwiczeń z konkretnymi tekstami oraz sprawdzianu umiejętności dostrzegania
i poprawiania błędów językowych, pozwolą na ugruntowanie oraz pogłębienie wiedzy z zakresu poprawnej polszczyzny.

W trakcie dwudniowego kursu omówione zostaną najnowsze prawidła ortograficzne,
trudniejsze formy gramatyczne, a także zagadnienia związane z tworzeniem tekstów oficjalnych.
|
W programie m.in.:

1. Wprowadzenie – czyli trochę teorii w praktyce.
2. Poprawność ortograficzna w pismach urzędowych i prawnych.
3. Interpunkcja – problemy (nie tylko) z przecinkami.
4. Odmiana imion i nazwisk – w pismach.
5. Budowa zdań pojedynczych.
6. Budowa zdania złożonego – gramatyka i logika zdania.
7. Leksyka współczesnych pism oficjalnych.
8. Logika wypowiedzi – zasady stylistyczne w praktyce.
9. Spójność tekstu, czyli o kohezji i koherencji.

Szczegółowy program uczestnicy kursu otrzymują na pierwszych zajęciach.

Szkolenie prowadzi dr Michał Wiśnicki – językoznawca, doktor nauk humanistycznych.
Wykładał w Instytucie Języka Polskiego UW i Szkole Głównej Psychologii Społecznej
w Warszawie. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Wydawców Książek, gdzie
jest wykładowcą na kursach dotyczących kultury języka polskiego i poprawności językowej.
W ramach tej współpracy opracowywał programy i poprowadził szkolenia zamknięte
organizowane przez PTWK (m.in.: dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, WSiP, Grupy
Edukacyjnej w Kielcach). Z Ośrodkiem Edukacyjnym FORUM organizuje szkolenia otwarte
i zamknięte z zakresu poprawności językowej, języka promocji, perswazji w komunikacji
pisemnej itp. w instytucjach użyteczności publicznej (m.in.: dla Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku,
Ośrodków Doradztwa Rolniczego), a także dla firm prywatnych (m.in. Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa, W.A.B). W Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji przy UW
prowadzi zajęcia z modułu „Poprawna polszczyzna” na kursach internetowych. Obecnie
prowadzi także własną działalność gospodarczą m.in. w zakresie składu, redakcji i korekty
tekstów. Publikował szereg artykułów w periodykach językoznawczych m.in. w „Poradniku
Językowym” i „Studiach Medioznawczych” oraz „Lingua Iuris” zajmującym się badaniem
języka prawnego i prawniczego. Redaktor Słownika języka polskiego wydanego w 2010 r.
pod kierunkiem prof. Jerzego Podrackiego.

Kurs (14 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:

23 – 24 listopada 2019


Zajęcia: sobota, godz. 10:30 – 16:30,
            niedziela, godz. 09:30 – 15:30
            (z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

            Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach
            max. 20 osobowych.

Miejsce: Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie,
             al. Jana Pawła II 36C
                (na tyłach d. Kina „Femina”, obecnie Biedronka).


Koszt kursu: 820,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).


           - Przy zgłoszeniu minimum
             3 osób z danej firmy – 770,00 złotych brutto od osoby.


           - Dla członków PTWK mających opłacone składki
             członkowskie (10 % zniżki) – 738 złotych brutto od osoby.

           Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
          
zaświadczenie ukończenia kursu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do
19 listopada 2019
na załączonym formularzu

Formularz do pobrania:
KJPdZ – Formularz zgłoszenia


UWAGA:

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,

ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    606 75 75 29

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook znak