Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych

„Praktyka czyni mistrza” – czyli jak pisać poprawnie i skutecznie. 

23 – 24 listopada 2019

(14 godzin lekcyjnych)


Studium PTWK zaprasza na kolejny kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych
„Praktyka czyni mistrza” – czyli jak pisać poprawnie i skutecznie.

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, dla których język polski jest podstawowym narzędziem pracy:
redaktorów, korektorów, dziennikarzy, tłumaczy, urzędników zajmujących się tworzeniem aktów prawnych,
trenerów, wykładowców itd
.

Zakładamy, że uczestnicy szkolenia będą obeznani z podstawowymi zagadnieniami kultury języka polskiego,
a z
ajęcia składające się z wykładu i ćwiczeń z konkretnymi tekstami oraz sprawdzianu umiejętności dostrzegania
i poprawiania błędów językowych, pozwolą na ugruntowanie oraz pogłębienie wiedzy z zakresu poprawnej polszczyzny.

W trakcie dwudniowego kursu omówione zostaną najnowsze prawidła ortograficzne,
trudniejsze formy gramatyczne, a także zagadnienia związane z tworzeniem tekstów oficjalnych.
|
W programie m.in.:

1. Wprowadzenie – czyli trochę teorii w praktyce.
2. Poprawność ortograficzna w pismach urzędowych i prawnych.
3. Interpunkcja – problemy (nie tylko) z przecinkami.
4. Odmiana imion i nazwisk – w pismach.
5. Budowa zdań pojedynczych.
6. Budowa zdania złożonego – gramatyka i logika zdania.
7. Leksyka współczesnych pism oficjalnych.
8. Logika wypowiedzi – zasady stylistyczne w praktyce.
9. Spójność tekstu, czyli o kohezji i koherencji.

Szczegółowy program uczestnicy kursu otrzymują na pierwszych zajęciach.

Szkolenie prowadzi dr Michał Wiśnicki – językoznawca, doktor nauk humanistycznych.
Wykładał w Instytucie Języka Polskiego UW i Szkole Głównej Psychologii Społecznej
w Warszawie. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Wydawców Książek, gdzie
jest wykładowcą na kursach dotyczących kultury języka polskiego i poprawności językowej.
W ramach tej współpracy opracowywał programy i poprowadził szkolenia zamknięte
organizowane przez PTWK (m.in.: dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, WSiP, Grupy
Edukacyjnej w Kielcach). Z Ośrodkiem Edukacyjnym FORUM organizuje szkolenia otwarte
i zamknięte z zakresu poprawności językowej, języka promocji, perswazji w komunikacji
pisemnej itp. w instytucjach użyteczności publicznej (m.in.: dla Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku,
Ośrodków Doradztwa Rolniczego), a także dla firm prywatnych (m.in. Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa, W.A.B). W Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji przy UW
prowadzi zajęcia z modułu „Poprawna polszczyzna” na kursach internetowych. Obecnie
prowadzi także własną działalność gospodarczą m.in. w zakresie składu, redakcji i korekty
tekstów. Publikował szereg artykułów w periodykach językoznawczych m.in. w „Poradniku
Językowym” i „Studiach Medioznawczych” oraz „Lingua Iuris” zajmującym się badaniem
języka prawnego i prawniczego. Redaktor Słownika języka polskiego wydanego w 2010 r.
pod kierunkiem prof. Jerzego Podrackiego.

Kurs (14 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:

23 – 24 listopada 2019


Zajęcia: sobota, godz. 10:30 – 16:30,
            niedziela, godz. 09:30 – 15:30
            (z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

            Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach
            max. 20 osobowych.

Miejsce: Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie,
             al. Jana Pawła II 36C
                (na tyłach d. Kina „Femina”, obecnie Biedronka).


Koszt kursu: 820,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).


           - Przy zgłoszeniu minimum
             3 osób z danej firmy – 770,00 złotych brutto od osoby.


           - Dla członków PTWK mających opłacone składki
             członkowskie (10 % zniżki) – 738 złotych brutto od osoby.

           Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
          
zaświadczenie ukończenia kursu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do
19 listopada 2019
na załączonym formularzu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz do pobrania:
KJPdZ – Formularz zgłoszenia


UWAGA:

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,

ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    606 75 75 29

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook znak