Historia

Targi


2019
2018
2017
2016
2015

 

ddd

Poznańskie Targi Książki 2019

Laureaci Statuetki PEGAZIKA 2019

 

 

Pegazik Nagrody 2019

Konkurs List do ulubionego pisarza

 

 

 

Komunikat Jury

Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży 2019

pt. List do ulubionego pisarza

towarzyszącego Poznańskim Targom Książki 


W lutym 2019 roku, na konkurs towarzyszący co roku Poznańskim Targom Książki (dawniej Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży), z terenu całej Polski wpłynęło ogółem 610 prac. W tym:

   w Grupie A (kl. I-IV) – 270
   w Grupie B (kl. V-VIII) – 347
   w Grupie C (gimn.) – 138
   w Grupie D (szk. średn.) – 69

Jury w składzie:

Barbara Brykczyńska
Irena Skipor-Rybacka
Ewelina Iglewska-Nowik
Maria Rybicka
Ewa Pasiciel
Grażyna Wrońska – Przewodnicząca Jury
Olcha Wierzbowska-Sikorska – Wiceprezes PTWK

Biorąc pod uwagę dobry język, ciekawe podejście do tematu oraz samodzielność wypowiedzi
Jury postanowiło nagrodzić książkami i dyplomami prace 44 uczniów
(Grupa: A – 10, B -24, C – 6, D – 4).
Nagrody mają charakter równorzędny.


Laureaci konkursuPTWK
List do ulubionego pisarza

 

A. Uczniowie szkół podstawowych od klasy I do IV:

1. Daniel BILICZAK, kl. IV,
    
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu

2. Maksymilian JAWORSKI, kl. III
   
Szkoła Podstawowa nr 85 im. Księdza Kazimierza Jancarza w Krakowie

3. Witold Kapinos, kl. IV
   
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu

4. Szymon Karwowski, kl. IV
   
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem

5. Pola Kozłowska, kl. III
   
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica w Poznaniu

6. Zofia Nadolska, kl. III
   
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica w Poznaniu

7. Zofia Piasecka, kl. IV
   
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu

8. Maksymilian Sobański, kl. IV
   
Zespół Placówek Oświatowych nr 1Szkoła Podstawowa nr 1
    im. Józefa Piłsudskiego we Włoszczowie

9. Julia Szkil, kl. II
   
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

10. Miłosz Wojtowicz, kl. IV
     
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu

B. Uczniowie szkół podstawowych od klasy V do VIII:

1. Ewa Borowa, kl. VII
   
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1
   
im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce

2. Karina Bułatowicz, kl. VII
   
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Floriana Kaji w Bydgoszczy

3. Wiktor Dróżdż, kl. VII
   
Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w Czarnem

4. Hubert Filter, kl. V
   
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem

5. Maja Fornalska, kl. V
   
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie

6. Katarzyna Hałat, kl. V
   
Szkoła Podstawowa w Piotrowicach

7. Nina Hawryluk, kl. V
    Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałam Integracyjnymi i Sportowymi
    im. Jana Pawła II w Miedzyrzecu Podlaskim
    w Zespole Placówek Oświatowych nr 3

8. Zofia Kalczyńska, kl. VII
   
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie

9. Jakub Karalus, kl. VIII
    Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej
    w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Wałbrzychu

10. Aksel Kawiecki, kl. V
      Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247
      im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Warszawie

11. Kacper Kowalczyk, kl. V
      Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego    
      w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwinie

12. Kacper Krystowczyk, kl. V
      Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem

13. Antonina Krzyżanowska, kl. V
      Szkoła Podstawowa nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie

14. Antonina Kubica, kl. V
      Szkoła Podstawowa nr 7 im. Generała Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim

15. Natalia Lewicka, kl. VII
      Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
      w Zespole Szkół w Korycinie

16. Paulina Michalec, kl. VIII
      Szkoła Podstawowa nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego
      w Zespole Szkół nr 5 w Krakowie

17. Julia Morawska, kl. VIII
      
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
      im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu

18. Magdalena Moździerz, kl. VIII
      
Szkoła Podstawowa im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Birczy

19. Daniel Sirek, kl. V
      
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

20. Adam Szymański, kl. VIII
      
Szkoła Podstawowa w Feliksowie

21. Maria Świerczyńska, kl. VIII
      Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

22. Franciszek Złakowski, kl. VI
      
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie

23. Bartosz Żołnowski, kl. VIII
      
Szkoła Podstawowa im Polskich Noblistów w Chalinie

24. Jakub Żygieło, kl. V
      Szkoła Podstawowa w Boguszach

    

C. Uczniowie gimnazjów:

1. Maciej Borowy, kl. III gimnazjum
    Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1
    im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce

2. Wiktoria Cymborska, kl. III
    Gimnazjum im. ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławcu

3. Dominika Liszkiewicz, kl. III gimnazjum
    Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile

4. Jerzy Miałkowski, kl. III gimnazjum
    Szkoła Podstawowa nr 3 im. Przymierza Rodzin w Warszawie

5. Marta Misiejuk, kl. III gimnazjum
    Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

6. Katarzyna Szkarłat, kl. III gimnazjum
    Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Strzegomiu

 

D. Uczniowie różnych typów szkół średnich:

1. Julianna Chmiel, kl. III
    Liceum Ogólnokształcące nr 42 im. Adama Mickiewicza w Krakowie

2. Eryk Franke
, kl. IV
    Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach

3. Mateusz Olszewski
, kl. I
    V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu

4. Ewa Werenko
, kl. III
    I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

 

 

W imieniu organizatorów Konkursu i Targów
dziękujemy wszystkim jego Uczestnikom, Opiekunom i Dyrekcjom Szkół.

 

 

         Przewodnicząca Jury                                            Wiceprezes PTWK
Grażyna Wrońska                                                 Olcha Sikorska

                                                

Dyrektor Wydawnictwa Miejskiego Posnania

Katarzyna Kamińska

 

Poznań, dnia 21 marca 2019 roku


UWAGA

Nagrody oraz dyplomy zostaną przesłane Laureatom na adresy Ich szkól

w terminie do 15 maja 2019 roku.

 *  *  *
*  *  *  *  *

 

 

 

 

Salon Ilustratorów 2019


 3. PTK 2019 Salon Ilustratorów BANER

 

 

 

1 - 3 marca 2018 / MTP

Organizatorzy: PTWK, CK Zamek, MTP

 

Celem Salonu Ilustratorów jest prezentacja i promocja polskich twórców ilustracji i grafiki książkowej (zwłaszcza reprezentantów młodego pokolenia, stojących u progu kariery), a także umożliwienie im bezpośrednich kontaktów ze środowiskiem wydawców. Dlatego też Salon usytuowany jest bezpośrednio
na ekspozycji targowej. Salon Ilustratorów 2019 zaproszony już został, po zamknięciu Targów,
do dalszego prezentowania na terenie Wielkopolski, a także w innych miastach Polski.


Wystawa Salon Ilustratorów 2019
, towarzyszyć będzie
POZNAŃSKIM TARGOM KSIĄŻKI,
odbywającym się w dniach 1 - 3 marca 2019 r. w Poznaniu,
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.


W tym roku na wystawie zaprezentowanych będzie około 130 prac 24 ilustratorów:

 

SALON ILUSTRATORÓW 2019

Justyna Bąk-Michalska
Agnieszka Budzińska
Anna Chmielnik
Debora Glaza
Dominika Godlewska
Ludwika Hawryszuk
Agata Jarosławiec
Małgorzata Jojnowicz
Wiktoria Kamińska
Zuzanna Kamińska
Anna Kiszka
Karolina Kornek Freixial
Aleksandra Lewandowska
Katarzyna Majewska
Jagoda Moczarska
Grzegorz Myćka
Klaudia Polak-Szewczyk
Patrycja Posyłajka
Katarzyna Samosiej
Julia Anastazja Sienkiewicz Wilowska
Bogna Sroka-Mucha
Joanna Tokarczyk-Żmurkow
Paulina Wojciechowska

Magdalena Żmijowska

 

 

Do pobrania: Katalog Salonu

 

 

 

 

*  *  *
*  *  *  *  *

 SZANOWNI PAŃSTWO – DRODZY ILUSTRATORZYSerdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy tak licznie zechcieliście uczestniczyć w dotychczasowych edycjach Salonu Ilustratorów. Cykl ten, zapoczątkowany w roku 2003, cieszy się dużym powodzeniem
i uznaniem. Jak co roku, wystawa gości w wielu miastach Polski zbierając znakomite opinie.


Zapraszamy Państwa do udziału w Salonie Ilustratorów 2019,
który towarzyszyć będzie POZNAŃSKIM TARGOM KSIĄŻKI,

odbywającym się w dniach 01 - 03 marca 2019 r.
w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich


Logo PTK


W czasie Targów odbędzie się również wystawa poświęcona ilustratorskiej twórczości  Piotra Sochy, zorganizowana w ramach cyklu Mistrzowie Ilustracji.
Spodziewamy się też wystaw polskiej i czeskiej Sekcji IBBY.

Celem Salonu Ilustratorów jest prezentacja i promocja polskich twórców ilustracji i grafiki książkowej (zwłaszcza reprezentantów młodego pokolenia, stojących u progu kariery), a także ułatwienie im bezpośrednich kontaktów ze środowiskiem wydawców, dlatego też Salon usytuowany jest na ekspozycji targowej.
W nadchodzącej edycji Salonu Ilustratorów zapraszamy wszystkich autorów prac zakwalifikowanych na wystawę do osobistego udziału w Targach, dzięki którym uczestnicy Salonu zyskają szansę nawiązania współpracy z branżą wydawniczą.

Salon Ilustratorów 2019 zaproszony już został, do kolejnych prezentacji tak w Poznaniu (CK ZAMEK)
i Wielkopolsce, jak i w innych miastach Polski.
Zachęcamy do udziału w Salonie Ilustratorów 2018. Wystawę przygotuje i czuwać nad nią będzie Karolina Szotkiewicz z Działu Wystaw Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Prace prosimy nadsyłać do 10 stycznia 2019 roku, bezpośrednio na jej adres:    

Karolina Szotkiewicz
Zespół ds. Realizacji Wystaw
,
Centrum Kultury ZAMEK
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań,
tel. (61) 64 65 209,
kom. 500 695 749
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.UWAGA
:
Przewidujemy prezentację do 6 prac jednego Twórcy. Ze względu na bezpieczeństwo wystawy nie planujemy eksponowania oryginałów prac. Prosimy o nadsyłanie dobrej jakości wydruków,
w formacie A4 - A3.
Na odwrocie każdego z wydruków powinny znaleźć się: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, tytuł książki, do której wykonana została ilustracja, numer telefonu autora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru prac przeznaczonych do prezentowania na wystawie.


Prosimy o równoczesne przesłanie Formularza zgłoszenia na warszawski adres Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, gdzie przygotowywany będzie Katalog:

Lidia Sadowska
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
ul. Świętokrzyska 30 lok. 156 (V klatka), 00-116 Warszawa
tel. (22) 850 34 76,
kom. 600 871 810
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W imieniu organizatorów

Katarzyna Kamińska
Członek Zarządu
Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek


Do pobrania:
Salon Ilustratorów 2019 – Formularz zgłoszenia (dane do katalogu)


                                                        
  

Organizatorzy:  


1 Logo MTP          2 Logo PTWK A.T         3 Logo Zamek Nowe poziome czarne          4.Logo Wyd Miejskie poziom

 

 

 

*  *  *
*  *  *  *  *

 

Poznańskie Targi Książki 2019
Ogólnopolski Konkurs 
„List do ulubionego pisarza”


PTK 2018 Konkurs baner

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W  OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  


DRODZY MŁODZI PRZYJACIELE, MIŁOŚNICY KSIĄŻEK I CZYTANIA

To już siedemnasta edycja konkursu towarzyszącego co roku Poznańskim Targom Książki, (do zeszłego roku targom „Pegazik – Książka dla Dzieci i Młodzieży”), do którego zapraszamy zachęceni Waszym licznym w tych konkursach udziałem. I bardzo interesującymi w nich wynikami, czego przykładem był ubiegłoroczny „Gdybyśmy mogli zamieszkać w książce”.

Aż trudno uwierzyć ale w 2004 roku, w pierwszym konkursie Wasi starsi koledzy – którzy są teraz dorosłymi osobami i może mają swoje własne dzieci – pisali „List do ulubionego pisarza”. A nas dręczy pytanie, co by było gdybyśmy zadali Wam to samo zadanie dzisiaj?
Na ile zmieniły się Wasze gusty czytelnicze dziś, kto i co jest dziś dla Was ważne. Bawi Was, wzrusza, zachwyca. Czy bohater powinien być księciem, rycerzem, a może zdobywcą kosmosu, a może Waszym kolegą, lub koleżanką. No i kto z pisarzy, polskich, światowych. Z żyjących, czy tych którzy już odeszli, jak na przykład pani Wanda Chotomska, czy Stanisław Lem.

Możecie pisać bez ograniczeń,  do wszystkich, nawet do samego Christiana Andersena, lub Astrid Lindgren.
To nic, że od dawna nie ma ich z nami. Ale pozostała po nich literatura,  słowo pisane, nadal  żywe, mówiące
o sprawach ważnych i aktualnych – ponadczasowych.

Najciekawsze, najoryginalniejsze i samodzielne prace (napisane odręcznie – ALE STARANNIE i CZYTELNIE (!)
lub komputerowo) nagrodzimy – tak jak w latach ubiegłych – dyplomami i książkami.


- Objętość prac do 2 stron formatu A4 (ważna treść, a nie objętość).


-
Nieprzekraczalny termin składania prac – do 10 stycznia 2019 roku.
   Prace nadesłane po tym terminie nie będą przyjęte!
 

Jury oceniać będzie prace w poszczególnych grupach wiekowych, zgodnie z regulaminem konkursu.

Prace konkursowe wraz z wypełnioną (czytelnie i dokładnie) kartą zgłoszeniową prosimy przesyłać na adres:
           
Wydawnictwo Miejskie POSNANIA
ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „List do ulubionego pisarza”

Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia i zapraszamy do udziału w Konkursie
a Wychowawców, Bibliotekarzy, Opiekunów oraz Dyrektorów szkół
prosimy o życzliwą pomoc organizacyjną.


Poznańskie Targi Książki
odbywać się będą w dniach od 1 do 3 marca 2019 roku
na terenie Międzynarodowych Targów  Poznańskich. Podczas nich też ogłoszone zostaną wyniki Konkursu.

Wyniki Konkursu zajdą się również na stronach internetowych:

www.targiksiazki.pl

www.ptwk.pl
www.wydawca.com.pl

www.wmposnania.poznan.pl


Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Targów. Zobaczycie piękne książki oraz spotkacie ulubionych pisarzy
i ilustratorów. Będziecie mogli wziąć udział w interesujących warsztatach i konkursach.


W imieniu organizatorów Konkursu – Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek,
Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA oraz Radia POZNAŃ

Katarzyna Kamińska, Olcha Sikorska, Grażyna Wrońska

Poznań, 21 listopada 2018 roku


Do pobrania:
PTK 2019 – Karta zgłoszenia do Konkursu dla dzieci
PTK 2019 - Regulamin Konkursu


Informacji o konkursie udzielają:

Katarzyna Kamińska
PTWK
, Wydawnictwo Miejskie Posnania,
tel.  693 606 200,
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Lidia Sadowska – PTWK
tel. +48 22 850 34 76, 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Organizatorzy: 

Logo PTWK nap na okolo         Logo PTK     4.Logo Wyd Miejskie poziomLogo Radio Poznan 

 


*  *  *
*  *  *  *  *1.Pegazik kol bialy

 

 

 

*  *  *
*  *  *  *  *

 

Partnerzy


           1.Samorzad WW         
2.Logo Miasto POZN PL CMYK          3.ZAIKS logo          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca


                    

1.Logo Bibl Raczynskich                     2.Logo WBPiCAK                     3.Logo Bibl Kalarnicka

      

4.Logo Fundacja ABC                     5.Logo IBBY                     6.Logo CSD podst NowePatroni Medialni


1.PRadio korpo wersja podst kol poglad

 

   

     18 Logo TVP 3 Pozna                    19 Logo PAP z podpisem                   4.Logo GW Poznan

 

     21 Logo Wydawca                 22 Logo Portal Ksia 2                 23 Logo ML KSIa      

 

    25 Logo IKS Pozna Kultura             26 Logo Czas dzieci            27 Logo Olturka

 

 

*  *  *
 
 

w tym samym czasie:

                                              Poznańskie Targi Książki                                 Targi Edukacyjne
                                        Naukowej i Popularnonaukowej
 

    1.LOGO Koziolk PDKN kol nieb                  2.LOGO Targi edukacyjne

 

 

 

 d

Honorowy Patronat
Małżonki Prezydenta RP

Pani Agaty Kornhauser-Dudy


PEGAZIK -
Poznańskie Targi Książki

Komitet Honorowy

Minister Edukacji Narodowej

Pani Anna
Zalewska

Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego
Pan Piotr Gliński

Rzecznik Praw Dziecka
Pan Marek Michalak 

Wojewoda Wielkopolski
Pan Zbigniew Hoffman

Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego
Pan Marek Woźniak

Prezydent Miasta Poznania
Pan Jacek Jaśkowiak 

Dyrektor Generalny 
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
Pan Krzysztof Lewandowski

Dyrektor Instytutu Książki
Pan Dariusz Jaworski

Prezes Fundacji ABCXXI
Pani Irena Koźmińska

Twórcy
Pani  prof. Joanna Papuzińska
i Pan Bohdan Butenko

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

W  OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

DRODZY MŁODZI PRZYJACIELE, MIŁOŚNICY KSIĄŻEK I CZYTANIA

To już siedemnasta edycja konkursu towarzyszącego co roku Poznańskim Targom Książki,
(do zeszłego roku targom „Pegazik – Książka dla Dzieci i Młodzieży”), do którego zapraszamy zachęceni Waszym licznym w tych konkursach udziałem. I bardzo interesującymi w nich wynikami, czego przykładem był ubiegłoroczny „Gdybyśmy mogli zamieszkać w książce”.

        

Aż trudno uwierzyć ale w 2004 roku, w pierwszym konkursie Wasi starsi koledzy – którzy
są teraz dorosłymi osobami i może mają swoje własne dzieci – pisali „List do ulubionego pisarza”. A nas dręczy pytanie, co by było gdybyśmy zadali Wam to samo zadanie dzisiaj?
Na ile zmieniły się Wasze gusty czytelnicze dziś, kto i co jest dziś dla Was ważne. Bawi Was, wzrusza, zachwyca. Czy bohater powinien być księciem, rycerzem, a może zdobywcą kosmosu, a może Waszym kolegą, lub koleżanką. No i kto z pisarzy, polskich, światowych. Z żyjących, czy tych którzy już odeszli, jak na przykład pani Wanda Chotomska, czy Stanisław Lem.

Możecie pisać bez ograniczeń,  do wszystkich, nawet do samego Christiana Andersena,
lub Astrid Lindgren. To nic, że od dawna nie ma ich z nami. Ale pozostała po nich literatura,  słowo pisane, nadal  żywe, mówiące o sprawach ważnych i aktualnych – ponadczasowych.

Najciekawsze, najoryginalniejsze i samodzielne prace (napisane odręcznie – ALE STARANNIE
i CZYTELNIE (!) lub komputerowo) nagrodzimy – tak jak w latach ubiegłych – dyplomami
i książkami.

·         Objętość prac do 2 stron formatu A4 (ważna treść, a nie objętość).

·         Nieprzekraczalny termin składania prac – do 10 stycznia 2019 roku.
Prace nadesłane po tym terminie nie będą przyjęte!
 

Jury oceniać będzie prace w poszczególnych grupach wiekowych, zgodnie z regulaminem konkursu.

Pole tekstowe:Prace konkursowe wraz z wypełnioną (czytelnie i dokładnie) kartą zgłoszeniową prosimy przesyłać na adres:

Wydawnictwo Miejskie POSNANIA

ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „List do ulubionego pisarza”

Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia i zapraszamy do udziału w Konkursie

a Wychowawców, Bibliotekarzy, Opiekunów oraz Dyrektorów szkół

prosimy o życzliwą pomoc organizacyjną,

Poznańskie Targi Książki odbywać się będą w dniach od 1 do 3 marca 2019 roku
na terenie Międzynarodowych Targów  Poznańskich. Podczas nich też ogłoszone zostaną
wyniki Konkursu.

Wyniki Konkursu zajdą się również na stronach internetowych:

www.targiksiazki.pl 

www.ptwk.pl

www.wydawca.com.pl 

www.wmposnania.poznan.pl

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Targów. Zobaczycie piękne książki oraz spotkacie ulubionych pisarzy i ilustratorów. Będziecie mogli wziąć udział w interesujących warsztatach
i konkursach.

W imieniu organizatorów Konkursu – Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek,

Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA oraz Radia POZNAŃ

Katarzyna Kamińska, Olcha Sikorska, Grażyna Wrońska

Poznań, 21 listopada 2018 roku

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy tak licznie zechcieliście uczestniczyć
w dotychczasowych edycjach Salonu Ilustratorów. Cykl ten, zapoczątkowany w roku 2003, cieszy się dużym powodzeniem i uznaniem. Jak co roku, wystawa gości w wielu miastach Polski zbierając znakomite opinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook znak