Kurs kultury język polskiego

KJP 
23 – 24 maja 2020 (weekendowy)


(14 godzin lekcyjnych)


Studium PTWK zaprasza na kolejny kurs kultury języka polskiego.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów merytorycznych książek
i stron internetowych, korektorów, tłumaczy, pracowników wydawnictw
i czasopism, nauczycieli oraz wszystkich osób pragnących posługiwać
się poprawną polszczyzną.

W programie KJP (14 godz. lekcyjnych) m.in.:

1. Przegląd najważniejszych zagadnień normatywnych:
    a) typy błędów językowych,
    b) dwupoziomowość normy,
    c) zmienność oceny normatywnej.
2. Tendencje w polskiej fleksji i najczęstsze wątpliwości fleksyjne Polaków:
    a) najczęstsze wątpliwości w odmianie rzeczowników pospolitych i koniugacji
        czasowników (np. nie ma logo czy loga; przekonujący, przekonywający
        czy przekonywujący itd.);
    b) trudności w odmianie imion i nazwisk (np. nie ma Iwo, Iwa czy Iwona,
        wzory odmiany nazwisk typu Srebro, Ziobro, Kolbe),
    c) zastosowanie apostrofu w wyrazach zapożyczonych (np. z Googlem czy Google’em,
        o Youtub’ie czy Youtubie).
3. Polska ortografia w świetle zaleceń i uchwał ortograficznych Rady Języka Polskiego:
    a) współczesne kłopoty z zapisem nazw autostrad, grup państw (np. A1 czy A 1; G33,
        G-33 czy G 33; E15, E-15 czy E 15),
    b) przegląd zapisu kłopotliwych rzeczowników (np. wszechświat czy Wszechświat,
        e-mail czy mejl, wirus Ebola czy ebola, agro show czy agroshow, anty-in-vitro,
        anty-in vitro
czy anty in vitro).
4. Interpunkcja w teorii i praktyce (wydawniczej):
    a) wygląd strony tytułowej (zapis i rozplanowanie tytułu a znaki interpunkcyjne),
    b) zapis inicjałów (zalecenia poprawnościowe a tradycja),
    c) składniowy charakter polskiej interpunkcji.
5. Wybrane zagadnienia poprawności składniowej:
    a) wymagania składniowe liczebników,
    b) zasady poprawnego użycia imiesłowowych równoważników zdań,
    c) szyk a znaczenie wypowiedzi,
    d) zdania z podmiotem szeregowym.
6. Łączliwość leksykalna a metafory w tekstach użytkowych:
    a) łączliwość normatywna i systemowa,
    b) zasady poprawnego użycia metafor w tekście użytkowym,
    c) synonimia a ograniczenia łączliwości wyrazów (np. czarny, kary, kirowy,
       smolisty, kruczy
).
7. Odpowiedzi na pytania uczestników kursu i sprawdzenie umiejętności słuchaczy.

Zajęcia składać się będą z wykładu i ćwiczeń z konkretnymi tekstami
oraz sprawdzianu umiejętności dostrzegania i poprawiania błędów językowych.

Wykładowczyni dr hab. Iwona Burkacka
, adiunkt w Instytucie Języka
Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowczyni jest członkiem
Zakładu Stylistyki Teoretycznej, Leksykologii i Kultury Języka Polskiego
oraz Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego przy
Prezydium Polskiej Akademii Nauk a także kierownikiem studiów
podyplomowych Polszczyzna w administracji i biznesie (UW). Popularyzatorka
wiedzy z zakresu kultury języka polskiego, stylistyki i słowotwórstwa.
Specjalizuje się w językoznawstwie polonistycznym. Współautorka wielu
publikacji z zakresu słowotwórstwa i zagadnień normatywnych współczesnej
polszczyzny. Od lat współpracuje z PTWK i prowadzi kursy, i szkolenia dotyczące
szeroko rozumianej kultury języka polskiego i poprawności językowej. Opracowała
i poprowadziła też zajęcia dla instytucji i wydawnictw: CH BECK, LexisNexis, WSiP,
STENTOR, GET IT, Kancelaria Sejmu, KIO, ARR, GIF, WIW, RAABE, Biblioteka Analiz.

Kurs KJP (14 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:

23 – 24 maja 2020

Zajęcia: sobota, godz. 10:30 – 16:30,
             niedziela, godz. 09:00 – 15:00
             (z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

             Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach
             max. 20 osobowych.

Miejsce: Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie,
             al. Jana Pawła II 36C
               (na tyłach d. Kina „Femina”, obecnie Biedronka).


Koszt kursu: 870,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).

             - Przy zgłoszeniu minimum
3 osób           
               z danej firmy – 820,00 złotych brutto od osoby.

            
- Dla członków PTWK mających opłacone składki
               członkowskie (10 % zniżki) – 783,00 złotych brutto od osoby.

             Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
                                   
zaświadczenie ukończenia kursu.

            
Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
             38 1160 2202 0000 0000 5515 5678
               
z dopiskiem Opłata za KJP/5/2020.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do                           
18 maja 2020
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

============================================
Formularz KJP należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   
============================================

Formularz do pobrania:
KJP – Formularz zgłoszenia

UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,

ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    606  75  75  29

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook znak