Logo   Studium PTWK

KJP - Kurs z kultury języka polskiego (14 godz.) styczeń 2018

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów merytorycznych książek i stron internetowych, korektorów, tłumaczy, pracowników wydawnictw i czasopism, nauczycieli oraz wszystkich osób pragnących posługiwaćsię poprawną polszczyzną.
Jaki jest składniowy charakter polskiej interpunkcji? Jakie są trudności w odmianie imion i nazwisk?
Co to jest dwupoziomowość normy językowej? Jak zapisać nazwy autostrad i grup państw? Wszystko
to przypomnieć sobie można na kursie kultury języka polskiego, który zaczynamy 20 stycznia 2018.

Czytaj dalej

 

Logo   Studium PTWK

KJPdZ - Kurs z kultury języka polskiego dla zaawansowanych (14 godz.) – luty 2018

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, dla których język polski jest podstawowym narzędziem pracy: redaktorów, korektorów, dziennikarzy, tłumaczy, urzędników zajmujących się tworzeniem aktów prawnych, wykładowców itd.
• Kiedy stosujemy imiesłowowy równoważnik zdania? • Jak zastosować przecinek, dywiz i myślnik? • Kiedy stosować pisownię łączną i rozłączną? • Co to jest kohezja i koherencja? • Jak ujednolicać teksty oficjalne?
• Co i jak należy polszczyć? Tym wszystkim z Państwa, którzy chcieliby poznać odpowiedzi na te pytania, polecamy
znakomity kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych „Praktyka czyni mistrza” – czyli jak pisać poprawnie i skutecznie. Zapraszamy 3 lutego 2018.
Czytaj dalej

 

Logo   Studium PTWK  

KRM – Kurs redakcji merytorycznej (87 godz.) – luty / marzec 2018

Podstawowy kurs redakcji merytorycznej
, który przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę
w wydawnictwie, redagujących strony internetowe, a także dla tych, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć dotychczasowe.

Jaka jest rola redaktora w procesie powstawania książki? Co to są części składowe książki? Jak zręcznie pisać i elegancko redagować teksty? Jakie są zasady sporządzania przypisów, indeksów i bibliografii? Jak przygotować tekst dla redaktora technicznego i drukarni? Na te pytania odpowiedzą renomowani i cieszący się doskonałą opinią wykładowcy na kursie redakcji merytorycznej.
Czytaj dalej

 

Logo   Studium PTWK  

KPJdT – Kurs Poprawność językowa dla tłumaczy – marzec 2018


Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów filologii obcych, którzy pracują jako tłumacze
i/lub weryfikatorzy tłumaczeń oraz wszystkich osób pragnących posługiwać się poprawną polszczyzną
w pracy z tekstami tłumaczonymi.
Wydziały filologiczne nie oferują swoim studentom żadnych kursów związanych z językiem polskim,
co sprawia, że bardzo często tłumacze dobrze radzą sobie z tłumaczeniem na język obcy, natomiast mają duże problemy z przekładem tekstu obcojęzycznego na język polski.
Skupiamy się na: odmianie nazwisk polskich, obcych, liczebników oraz wyrazów kłopotliwych
podstawowych zagadnieniach składniowych błędach leksykalnych i frazeologicznych, fałszywych przyjaciołach (false friends) problemach z imiesłowowymi równoważnikami zdań budowie zdania złożonego interpunkcji metaforach w dyskursie użytkowym podstawach stylistyki polskiej.
Zaczynamy:
3 marca 2018.
Czytaj dalej

 

Logo   Studium PTWK  

KDTP – Kurs  D T P / PrePress  (50 godz.) –  marzec  2018

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących nabyć lub podwyższyć umiejętności z zakresu typografii artystycznej, poligrafii, materiałoznawstwa oraz kompozycji tekstu.
Szkolenie jest nastawione na praktyczne zdobycie umiejętności i wiedzy teoretycznej poprzez samodzielne wykonanie różnych zadań projektowych.
W programie m.in.: • Projektowanie okładki książki, • Parametry wydawnicze książki i akcydensów, • Kroje pisma, • Rodzaje kompozycji graficznej, • Kolory, • Przygotowanie ilustracji. Tego wszystkiego możecie Państwo nauczyć się podczas Kursu DTP / PrePress. Zapraszamy już 10 marca 2018!

Czytaj dalej

 

Logo   Studium PTWK  

KRPr. – Kurs dla redaktora  prowadzącego  (16 godz.) – kwiecień 2018

Szkolenie kierowane jest do redaktorów, szefów firm wydawniczych, pracowników działów wydawniczych
oraz innych osób zajmujących się pracami nad projektami wydawniczymi.
• Jak przygotować publikację do wprowadzenia do planu wydawniczego? Praca z maszynopisem i co dalej?
Co to jest budżetowanie tytułu? Jak wygląda kolegium wydawnicze? • Jakie są zadania i obowiązki redaktora prowadzącego? Zapraszamy zainteresowanych do udziału w kursie dla redaktora  prowadzącego, na którym prezentowane będą tajniki tego zawodu. Zapraszamy 7 kwietnia 2018
.
Czytaj dalej

 

Logo   Studium PTWK  

KRTT – Kurs Redagowanie tekstów tłumaczonych (14 godz.) – kwiecień 2018

Celem kursu jest zapoznanie tłumaczy z zagadnieniami związanymi z redagowaniem tekstu naukowego
i literackiego. Wydziały filologiczne z reguły nie oferują swym studentom żadnych zajęć związanych
z „doszlifowaniem” tekstu przełożonego na język polski oraz dostosowaniem go – zwłaszcza przekładu naukowego – do polskich norm i wymogów edytorskich, a także oczekiwań wydawcy.
• Kompozycja edytorska tekstu głównego. • Nazwiska, nazwy geograficzne i inne nazwy własne w tekście tłumaczonym. • Cytaty, przytoczenia, powołania. • Terminologia naukowa i różne rejestry języka. • Fałszywi przyjaciele tłumacza. • Podstawowe pomoce tłumacza. Z tymi tematami możecie Państwo zaznajomić na nowym kursie Redagowanie tekstów tłumaczonych, który zaczynamy 14 kwietnia 2018.
.
Czytaj dalej

 

 Logo   Studium PTWK

KRTM-P – Kurs Redakcji tekstów matematyczno-przyrodniczych (14 godz.) – maj 2018

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów książek i stron internetowych, korektorów, pracowników wydawnictw i czasopism oraz wszystkich osób zajmujących się redagowaniem tekstów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, a także pragnących  posługiwać się poprawnymi zapisami zgodnymi
z zasadami norm wydawniczych.
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z budową tekstów z dziedziny nauk ścisłych i techniki, zasadami zapisów matematycznych, terminologią specjalistyczną oraz uzyskanie umiejętności redagowania tekstów matematyczno-przyrodniczych i technicznych poprzez ćwiczenia z poszczególnych tematów programu m.in.:
• Edytorstwo tekstów z dziedziny nauk ścisłych – podręczniki szkolne, akademickie, kierunkowe, podręczniki multimedialne • Elementy tekstów: definicje, twierdzenia, dowody, wzory itd. • Jednostki miar, wzory chemiczne i zasady zapisu • Tabele – zestawienia słowno-liczbowe: budowa, numeracja, tekst główny i ilustracje• Ilustracje: rodzaje, umiejscowienie, numeracja, autorstwo • Zgodność i spójność tekstu głównego z tabelami, wzorami i ilustracjami.
Zapraszamy na nowy kurs Redakcji tekstów matematyczno-przyrodniczych 19 maja 2018.
Czytaj dalej

 

 1.Pegazik kol bialy

Salon Ilustratorów 2018
PEGAZIK – XVII Poznańskie Targi Książki 2018

Zapraszamy Państwa do udziału w Salonie Ilustratorów 2018, który towarzyszyć będzie kolejnym
XVII POZNAŃSKIM TARGOM KSIĄŻKI – PEGAZIK, odbywających się w dniach 23 - 25 marca 2018 r.
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
W czasie Targów odbędzie się również wystawa poświęcona ilustratorskiej twórczości
Krystyny Michałowskiej, zorganizowana w ramach cyklu Mistrzowie Ilustracji.
Spodziewamy się też wystaw polskiej
i czeskiej Sekcji IBBY.
Czytaj dalej

 

 1.Pegazik kol bialy

PEGAZIK – XVII Poznańskie Targi Książki 2018
Ogólnopolski  Konkurs dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych – liceów i techników
 
GDYBYŚMY MOGLI ZAMIESZKAĆ W KSIĄŻCE


Czy zauważyliście, że pewne lektury tak bardzo nas wciągają, że chciałoby się wejść do środka książki, wziąć bezpośredni udział w toczącej się akcji, stać się jednym z jej bohaterów, przeżyć prawdziwe przygody w fikcyjnym książkowym świecie? Co by się stało gdybyśmy mogli po prostu zamieszkać w książce. Którą
z książek byście wybrali? Zapraszamy
uczniów do udziału w konkursie Gdybyśmy mogli zamieszkać w książce.
Czytaj dalej

 

PLANSZA NKR

Laureaci 57. Konkurs PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2016!

Jury Konkursu w składzie: prof. Mieczysław Wasilewski – przewodniczący, Ryszard Kajzer, Martyn Kramek, Ryszard Kryska, Tomasz Kuczborski, Agata Szydłowska, Andrzej Tomaszewski w wyniku tajnego głosowania przyznało nagrody i wyróżnienia następującym książkom: Czytaj dalej

 WTK 2017 Plakat  

8. Warszawskie Targi Książki 2017 - 18 - 21 maja 2017 

Konferencja prasowa 8. Warszawskich Targów Książkii najważniejsi niemieccy goście WTK.
19 kwietnia, o godz. 12.00 zapraszamy do udziału w pierwszej konferencji prasowej WTK (Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15 w Warszawie).
O programie Gościa Honorowego 8. Warszawskich Targów Książki – Niemiec, opowiedzą: Bärbel Becker – dyrektorka projektów międzynarodowych Frankfurckich Targów Książki, dr Christoph Bartmann – dyrektor Goethe-Institut w Warszawie, Rafał Skąpski – prezes zarządu Targi Książki sp. z o.o. oraz Jacek Oryl – prezes zarządu Murator EXPO sp. z o.o., dyrektor Warszawskich Targów Książki.
Czytaj dalej

 

 1 Logo Nagroda Kuryl m  

Nagroda im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów 2016/2017
Honorowy Patronat PTWK

 

Zapraszamy do udziału w konkursie o Nagrodę im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów 2016/2017
za najlepsze tłumaczenie książki z dziedziny matematyczno-przyrodniczej lub technicznej.
W tym roku nagroda zostanie przyznana po raz piętnasty.

Czytaj dalej

Plansza 1

XIX Walny Zjazd Delegatów PTWK za nami

W sobotę 11 lutego 2017 roku w Klubie Księgarza w Warszawie odbył się XIX Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. W Zjeździe uczestniczyli i zabierali głos zaproszeni goście:
Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Tadeusz Prześlakiewicz – przewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich,
Jacek Moskwa – wiceprezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Zjazd otworzyło wystąpienie ustępującego prezesa PTWK Rafała Skąpskiego...
czytaj dalej

 

 

plakat 22pdk

21. Poznańskie Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej  już za nami

21. Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej (PTKNiP), a pierwsze organizowane przez Wydawnictwo Naukowe UAM wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi bardzo dobrze wpisały
się w trwające w Poznaniu od 24 do 26 marca imprezy. Naszym targom towarzyszyły Targi Edukacyjne, Spotkania targowe „Książka dla Dzieci i Młodzieży i Rodziców”, a także Targi Technologii i Wyposażenia
dla Edukacji Edutec.
 
Czytaj dalej

 

Madre ksiazki 2016

2. edycja Konkursu Mądra Książka Roku 2016 (2017)
Honorowy Patronat PTWK


Jury konkursu organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński i Fundację Popularyzacji Nauki im. Euklidesa wybierać będzie najlepszą książkę popularnonaukową wydaną w ubiegłym roku. Do konkursu grupa zaproszonych naukowców nominowała książki adresowane zarówno do dorosłych, jak i dzieci. Konkurs, który już po raz drugi uruchamiamy ma na celu zmotywowanie wydawców i autorów do dbania o najwyższy poziom literatury popularnonaukowej, wydawanej w języku polskim.
Czytaj dalej

 

 Logo KLM

Laureaci IV Konkursu PTWK im. Leona Marszałka

Żaden naród, żadne państwo nie ma tyle co Polska obowiązku gloryfikacji książki,
tego potężnego cz
ynnika rozwoju narodowego i współpracy międzynarowej.

                                  Jakub Mortkowicz na IX Międzynarodowym Kongresie Wydawców,
                                  Paryż 1931                                                                             
Czytaj dalej

 

1.OPKKiT 2017 Baner z globusem


XXV Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej
Honorowy Patronat PTWK

W pierwszych dniach grudnia w Centralnej Bibliotece PTTK w Warszawie pod przewodnictwem prof. Janusza Zdebskiego z Krakowa obradowało jury. XXV Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej, w którym brał udział przedstawiciel PTWK Andrzej Tomaszewski.
Miło nam poinformować że Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek... 
Czytaj dalej

 

 Jasnowidze1 d

Wyniki drugiej edycji konkursu JASNOWIDZE 2016!

W maju 2016 roku Wydawnictwo Dwie Siostry ogłosiło drugą edycję międzynarodowego konkursu na projekt ilustrowanej książki dla dzieci JASNOWIDZE. Na konkurs wpłynęło 380 projektów z 34 krajów, w tym 280 z Polski. 
Obrady jury odbyły się w dniach 25–27 stycznia 2017 w Podchorążówce w warszawskich Łazienkach Królewskich. Projekty ilustrowanych książek dla dzieci oceniały dwie niezależne komisje konkursowe.
   
Czytaj dalej

   
 1 Logo TWK m

XXIII Targi Wydawców Katolickich 2017
Honorowy Patronat PTWK

SZANOWNI WYDAWCY I WYSTAWCY!

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXIII Targach Wydawców Katolickich, które odbędą się w dniach od 30 marca – 2 kwietnia 2017 r. Targi, tak jak poprzednie, odbędą się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim, Plac Zamkowy 4, Warszawa. Arkady Kubickiego – miejsce znajdujące się w centrum Stolicy, w którym organizowanych jest wiele ekspozycji targowych, wystawienniczych, kulturalnych. Poprzednie edycje naszych Targów ukazały, że to dobre miejsce dla naszej wciąż rozwijającej się imprezy targowej. 
Czytaj dalej

   

 

1.STK  

2. Śląskie Targi Książki w Katowicach – Podsumowanie

Za nami druga edycja Śląskich Targów Książki 107 znanych i cenionych autorów z Polski i zagranicy, 150 wystawców, 25-tysięczna publiczność, ponad 200 spotkań literackich, warsztatów i dyskusji przez trzy dni
to bilans zakończonych 2 października 2016 roku w Katowicach 2. Śląskich Targów Książki. 
Czytaj dalej

 

 

 

 

facebook znak