XXIII Targi Wydawców Katolickich

30 marca – 2 kwietnia 2017 r.


SZANOWNI WYDAWCY I WYSTAWCY!

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXIII Targach Wydawców Katolickich, które odbędą się w dniach od 30 marca – 2 kwietnia 2017 r. Targi, tak jak poprzednie, odbędą się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim, Plac Zamkowy 4, Warszawa. Arkady Kubickiego – miejsce znajdujące się w centrum Stolicy, w którym organizowanych jest wiele ekspozycji targowych, wystawienniczych, kulturalnych. Poprzednie edycje naszych Targów ukazały, że to dobre miejsce dla naszej wciąż rozwijającej się imprezy targowej.

Tegoroczne Targi odbywać się będą w okresie Wielkiego Postu przed 5. Niedzielą Wielkiego Postu (ze względu na późny termin Świąt Wielkanocnych). Naszą imprezą, Targami – Świętem Dobrej Książki – pragniemy włączyć się w realizację hasła Roku Duszpasterskiego Idźcie i głoście, a także w tzw. Rok maryjny – trzechsetlecie Koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze i 140. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie; w trzechsetlecie objawień Matki Bożej w Aparecidzie i stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie.

Wydarzeniami targowymi pragniemy włączyć się także w Rok Świętego Brata Alberta.

„W ostatnim, czwartym roku Programu duszpasterskiego chcemy podjąć tematykę skutków i owoców naszego zjednoczenia z Chrystusem w chwili chrztu świętego. Każdy ochrzczony jest powołany przez Boga do zaangażowania się na rzecz głoszenia światu Ewangelii”. Zachęcając do włączenia się w tę misję nie tylko dorosłych, ale również dzieci i młodzież, których entuzjazm i zaangażowanie są potrzebne w Kościele.

W nawiązaniu do zakończonego Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, okazją do jego kontynuowania jest w Polsce Rok Świętego Brata Alberta z okazji 100-lecia śmierci tego Świętego, a „w kontekście tematu roku Idźcie i głoście przykład świętego Brata Alberta staję się okazją do uwiarygodnienia czynami miłosierdzia tego, co będziemy głosić”.

„Bycie chrześcijaninem oznacza uczestniczenie w misji Chrystusa. Mamy iść i głosić, mamy świadczyć o Jezusie Chrystusie. I niech każdy z nas przejmie się tą rolą. Na każdym etapie naszego życia i naszej aktywności zawodowej czy rodzinnej mamy być Chrystusowi, mamy o Nim dać świadectwo”.

Niech zatem spotkanie ze słowem w każdym jego wymiarze: mówionym, pisanym, drukowanym, ilustrowanym obrazem i dźwiękiem będzie czasem „rozszerzonej i pogłębionej katechezy, dążenia do dojrzałości w wierze przez nawrócenie w wymiarze osobistym i społecznym oraz życie w radości i nadziei, momentem podjęcia działań zmierzających do ukształtowania w wiernych duchowości chrzcielnej, która winna w nas dojrzewać i rozwijać się na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu. Darem dla Kościoła w Polsce są Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, które przeżywać będziemy pod hasłem Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7). Chrzest Polski przed 1050 laty oraz nasz sakrament chrztu to początek doświadczenia Bożego Miłosierdzia na naszych ziemiach i w naszym życiu, a treści te dopełnia ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia”.

Sale spotkań autorskich, prezentacji, debat czy promocji będą w salach Zamku Królewskiego oraz pobliżu Arkad Kubickiego, w przygotowanym namiocie. Chcielibyśmy, aby formuła imprezy, z natury targowa, wzbogacona została różnorodnymi wydarzeniami towarzyszącymi. Dlatego zachęcam Wystawców do przygotowania licznych spotkań promocyjnych jak i spotkań autorskich. Od tych spotkań w dużej mierze zależeć będzie jak XXIII Targi Wydawców Katolickich będą postrzegane przez media, przez odwiedzających, a ostatecznie będą zachęcały tych ostatnich do odwiedzenia Arkad – Sali Targowej.

Zapraszam i zachęcam także Wydawców do zgłaszania swoich publikacji wydanych w roku 2016 do XIX edycji Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2017. Odpowiednie materiały zostały wysłane do Państwa pocztą elektroniczną w odrębnej przesyłce mailowej. Wszelkie formularze zgłoszeniowe i informacje na temat Nagrody jak i Targów są na bieżąco zamieszczane na naszej stronie internetowej www.swk.pl

W tym roku, wzorem poprzedniej edycji Targów, zostanie zorganizowane stoisko wspólne dla zainteresowanych Wystawców, na którym można będzie wykupić jedną czy więcej półek książkowych. Mam nadzieję, że to przyczyni się także do większego zaprezentowania dorobku edytorskiego.

Bardzo proszę o terminowe przesyłanie materiałów i zgłoszeń do 18 lutego 2017 r. – decyduje data stempla pocztowego.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Wydawców i Wystawców i już teraz oczekuję na wspólne spotkanie w kwietniu, podczas XXIII Targach Wydawców Katolickich.

ks. Roman Szpakowski sdb
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

Regulamin i Zgłoszenie udziału do pobrania na stronie:
http://swk.pl/xxiii-targi-wydawcow-katolickich/#more-5415 


=======================================================

PARKING: (WAŻNE)

Mając na uwadze ubiegłoroczne doświadczenie w związku w parkingami, już dzisiaj pragnę przekazać następujące informacje:

1. Przypominam o zakazie parkowania przed Arkadami w trakcie trwania Targów - można tylko wjechać w celu rozładowania towaru.
Do dyspozycji Wystawców oddany zostanie magazyn (bezpłatnie) na terenie Arkad, w którym można będzie przechować większe ilości książek.

2.
Aby zapewnić miejsca parkingowe Organizatorzy podejmują starania o rezerwację miejsc parkingowych na pobliskich dwóch parkingach: BUGAJ i BOLEŚĆ, w bezpośrednim sąsiedztwie Arkad Kubickiego.
Ponieważ te miejsca parkingowe są odpowiednio płatne, dlatego już dzisiaj proszę, aby w terminie do 20 lutego przekazać deklarację ewentualnego zarezerwowania miejsca parkingowego, abyśmy mogli zarezerwować konkretną ilość miejsc parkingowych.
Aby taki parking zapewnić sobie, należy podać markę auta i numer rejestracyjny. Koszty takiej karty zostaną podane w najbliższym możliwym czasie, po ustaleniach z Zarządem Parkingów.
Będą dwa rodzaje kart parkingowych: na auta osobowe i towarowe (tzn. od Busa czy Transportera wzwyż tonażowo).
Oczekuję zatem na zgłoszenia - zamówienia. Proszę potraktować sprawę jako bardzo ważną i zasadniczą.
Zakaz parkowania przed Arkadami będzie bezwzględnie przestrzegany przez Zarząd Zamku i Organizatorów.
Wszyscy pragniemy, aby atmosfera naszego spotkania była miła, rodzinna, sympatyczna, dlatego uniknijmy napięć ze względu jakichś zaniedbań.

Za zrozumienie bardzo serdecznie dziękuję.

ks. Roman Szpakowski sdb
Prezes SWK
www.swk.pl

****************************************
XXIII TARGI WYDAWCÓW KATOLICKICH
ARKADY KUBICKIEGO
Zamek Królewski
WARSZAWA
30 marca - 2 kwietnia 2017 r.

==============================
Uroczysta Gala Nagrody FENIKS 2017
1 kwietnia 2017
****************************************

 


*  *  *  *  *
*  *  *  *

XXII Targi Wydawców Katolickich
- Laureaci Nagrody FENIKS 2016Na Zamku Królewskim w Warszawie ogłoszono laureatów nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

Wręczenie nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich odbyło się w sobotę, 9 kwietnia 2016, w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego na warszawskiej Pradze.

W ramach tegorocznej edycji Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2016 przyznano Nagrodę Główną, Nagrody Specjalne oraz Nagrody i Wyróżnienie przyznane aż w 15 kategoriach konkursowych ("nauki kościelne", "edytorstwo", "historia", "duchowość", "wydawnictwo muzyczne", "książka dla dzieci", "książka dla młodzieży", "literacka", "seria wydawnicza", "publicystyka religijna", "świadectwo", "eseistyka", "multimedia", "tłumacz", "książka autora  zagranicznego").

Kapituła Nagrody Feniks 2016 obradowała w składzie: 

Dr hab. Krzysztof Narecki (przewodniczący Kapituły) - prorektor ds. studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, filolog.
Dr hab. Marzena Górecka - prof. KUL prodziekan ds. Nauki i Kontaktów z Zagranicą, humanista. 
Biskup Michał Janocha - prof. dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii, biskup pomocniczy warszawski od 2015 roku. 
Prof. dr hab. ks. Jan Sochoń - teolog, filozof, poeta i krytyk literacki. 
Joanna Lichocka - dziennikarka, poseł na Sejm RP VIII kadencji. 
Prof. Jan Malicki - dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach. 
Ks. Henryk Zieliński - redaktor naczelny tygodnika "Idziemy'. 
Dr hab. Krzysztof Koehler - eseista, krytyk literacki i poeta, były dyrektor programowy TVP Kultura. 
Redaktor Krzysztof Ziemiec - dziennikarz i prezenter telewizyjny oraz radiowy oraz autor książek publicystycznych.


Nagroda Stowarzyszenia Wydawnictw Katolickich


FENIKS Nagroda Główna


LESZEK MĄDZIK
Profesor Leszek Mądzik całe swoje życie naukowe i artystyczne związał z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, którego misją jest "prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształcenie i wychowanie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury i troska o to, by treścią Ewangelii przepojone zostały kategorie myślenia, kryteria ocen i normy działania" - i to z tego Uniwersytetu od ponad 45 lat wyrusza ze swoim przesłaniem na wszystkie zamieszkane kontynenty świata. Jego autorski teatr - Scena Plastyczna KUL - klasyfikowany jako "teatr narracji plastycznej" jest teatrem filozoficznego egzystencjalizmu. Jak sam twierdzi, źródłem milczenia w jego spektaklach jest głębokie przeświadczenie, iż istnieją dziedziny ludzkiej rzeczywistości, które nie poddają się słowu: "Miłość, wiara, świętość, przerażenie, poczucie skończoności, śmierć - oto co zaludnia przestrzeń tych spektakli". Jego twórczość to ciągłe poszukiwania duchowej tajemnicy człowieka, próby zbliżania się do SACRUM. Profesor Mądzik całą swoją twórczością, która nie zamyka się w teatrze, ukazuje i przybliża wartości chrześcijańskie, poszukuje Prawdy o Bogu i jego stworzeniu. Próbuje dotknąć Tajemnicy...

FENIKS Diamentowy

Kardynał Gerhard Ludwig Müller za książkę "Dogmatyka katolicka" (Wydawnictwo WAM)
Dogmatyka stanowi podstawę wszystkich dyscyplin teologicznych. W związku z tym jej opanowanie wydaje sie niezbędne dla stworzenia właściwych podstaw formacji katolickiej. Dla osoby wierzącej, to w zasadzie religijny alfabet lub tabliczka mnożenia, bez znajomości których trudno byłoby liczyć na rozwój we wspólnocie katolickiej.W swoim nauczaniu Kardynał Müller pozostaje wierny klasycznej teologii, nie poddaje się relatywizmowi i wpływom doktryny liberalnej. Nagradzana książka jako podręczniki dogmatyki, ma uniwersalny charakter, dostarcza informacji o źródłach, ukierunkowaniu i przyszłości wiary katolickiej. 
"Dogmatyka katolicka" przepełniona jest duchem Chrystusa i nauczaniem Ewangelii. Jednocześnie autor nie zamyka się na odmienne opinie, choć nieustępliwie stoi na straży wiary, co więcej - zdecydowanie zachęca do jej pogłębiania przypominając jednocześnie, że teologia nie może bazować wyłącznie na jednym punkcie widzenia, ale obejmuje szerokie spectrum, wszystkie istniejące konteksty przymierza Boga z ludźmi.

FENIKS Specjalny

Prof. Krzysztof Ożóg za książkę "966. Chrzest Polski" (Wydawnictwo Biały Kruk)
Rok 966 to jedna z najważniejszych dat w historii Polski, w znacznym stopniu od niej zaczął się żmudny proces kształtowania polskiej państwowości. Proces, którego korzenie nierozerwalnie związane są z przyjęciem przez Mieszka chrztu. Od tego momentu rozpoczął się dynamiczny rozwój domeny Mieszka, konsekwentnie kontynuowany przez jego syna Bolesława, który funkcjonując w rodzinie władców chrześcijańskich szybko budował potęgę gospodarczą, militarną i polityczną. 
Także w kolejnych stuleciach nie brakowało dowodów, że oderwanie Polski od wiary chrześcijańskiej jest niemożliwe. Jednak podwaliny stworzone przez Mieszka w momencie przyjęcia chrztu okazały się nienaruszalne. Przyczyną, dla której publikacja prof. Ożoga znakomicie sprawdza się w roli intelektualnego pomostu między sacrum wiary a profanum politycznego ustroju państwa polskiego na przełomie X i XI wieku, jest nie tylko olbrzymia wiedza specjalistyczna autora, ale także dorównująca jej pod tym względem wiara. Wykorzystując swój niezaprzeczalny warsztat badawczy i wiedzę historyczną, także działając w oparciu o najnowszy stan wiedzy, prof. Krzysztof Ożóg bez najmniejszego wysiłku przybliża swoim czytelnikom najsubtelniejsze detale ilustrujące rzeczywistość opisywanej przez siebie epoki.

FENIKS Specjalny Wiara w Obiektywie

 • Arturo Mari, fotograf watykański, osobisty fotograf papieża Jana Pawła II
 • Adam Bujak, fotograf, autor kilkudziesięciu publikacji książkowych, stały współpracownik Wydawnictwa Biały Kruk
 • Janusz Rosikoń, fotograf współwłaściciel wydawnictwa Rosikon Press


W uznaniu wytrwałej pracy na rzecz uwieczniania świadectw wiary. Fotograf to swoisty kronikarz naszych czasów, który za pomocą swojego talentu dokumentuje za pomocą obrazu nie tylko zapis bieżących wydarzeń za pomocą obrazu, ale przede wszystkim ludzkie nastroje i emocje. Utrwala to co ulotne, co może przeminąć wraz z kończącą się chwilą, lecz dzięki jego ingerencji zostaje zachowane nie tylko dla współczesnych, ale co ważniejsze również kolejnych pokoleń.
Przez całe swoje zawodowe życie koncentrują się na dokumentowaniu wpływu, jaki ma na ludzi wiara, jej materialne symbole, ale również wydarzenia i przeżycia o charakterze religijnym. Jednocześnie poprzez swoją zawodową aktywność docierają z tym przekazem do milionów ludzi na całym świecie.
Fotografia operuje własnymi środkami wyrazu, jednak nie mniej sugestywnie niż na przykład słowo, jest w stanie uchwycić to co najcenniejsze w danej chwili. Fotograf sam wybiera moment, w którym decyduje się na uwiecznienie rzeczywistości. Dlatego często staje się świadkiem historii i jej powiernikiem. Taki los stał się udziałem wszystkich laureatów Nagrody FENIKS Specjalny Wiara w Obiektywie.

W 2016 roku Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich postanowił przyznać również Nagrodę "Księga Życia", którą honorowane są osoby szczególnie zasłużone dla polskiego życia społecznego.
Laureaci:

 • Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda Rodzice Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.Laureaci Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
FENIKS 2016

w poszczególnych kategoriach:Kategoria "Książka Literacka"

Nagroda

 • "Ssanie. Głód sacrum w literaturze polskiej" autorstwa Jakuba Lubelskiego (Teologia Polityczna)
  Na wskroś subiektywna próba budowy nowej mapy literatury polskiej. Odświeżająca i inspirująca dawka erudycji i intelektualnej niepokory, która nie boi stawiania nowych odważnych pytań o uznanych autorów, których twórczość trwale wpisała się już w krajobraz polskiej kultury. Jednocześnie równie głębokie, co potrzebne studium zjawiska sprzęgania się religii i polityki w polskim życiu publicznym.


Wyróżnienia:

 • „Takie piękne życie. Portret Wojciecha Kilara” autorstwa Barbary Gruszki-Zych (Wydawnictwo Niecałe)
 • „Niby nic”, s. Anna Bożenna Flak (Wydawnictwo ATUT)


Kategoria "Nauki kościelne"

Nagroda

 • "Theologia Benedicta tom I-III", autorstwa ks. prof. dr hab. Jerzego Szymika (Księgarnia Świętego Jacka)
  Dzieło zmierzające do prezentacji i opisania teologii w ujęciu zaproponowanym i realizowanym przez papieża Benedykta XVI. Jednocześnie trzytomowe głęboko intelektualne studium, którego autor utrzymuje metodologiczną, strukturalną i treściową równowagę w badawczym procesie próby poznania tego, co przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Fundament do rozwoju theologii benedicta w polskiej wspólnocie katolickiej.


Wyróżnienia:

 • „Fides et passio” autorstwa o. Wojciecha Giertycha OP (Wydawnictwo Bernardinum)
 • „U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie” autorstwa dr hab. Barbary Kiereś (Wydawnictwo KUL)


Kategoria "Eseistyka"

Nagroda

 • "Bóg i geometria. Gdy przestrzeń była bogiem", autorstwa ks. prof. Michała Hellera (Copernicus Center Press)
  Rzecz o przenikaniu się geometrii i teologii. Stojąca na najwyższym intelektualnym i naukowym poziomie podróż śladami inspiracji rodem z geometrii w teologicznych rozważaniach dokonywanych na przestrzeni kilku tysięcy lat. Jednocześnie autor przygląda się wnikliwie ideom matematycznym, które w tym samym czasie rozwijały się pod wpływem teologii.

 • "Dialogi w Katedrze 2013" autorstwa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego
  Tytułowe "Dialogi..." to zapis zapoczątkowanych w 2013 roku regularnych spotkań autora z wiernymi zgromadzonymi wokół Kościoła Łódzkiego. Każde ze spotkań dotyczyło relacji wiary z innymi sferami ludzkiego życia, jak: rozum, rodzina, cierpienie, modlitwa, kultura, miłosierdzie czy ludzka godność. Dzięki tej publikacji nauczanie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego trafiło do szerokiego grona odbiorców.


Wyróżnienie:

 • „Między Synagogą a Kościołem. Dzieje św. Pawła” autorstwa ks. Waldemara Chrostowskiego (Wydawnictwo M)


Kategoria "Edytorstwo"

Nagrody

 • "Modlitewnik Olbrachta Gasztołda kanclerza wielkiego litewskiego 1528 r." (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu) w opracowaniu Katarzyny Krzak-Weiss, Wiesława Wydry i Rafała Wójcika; opracowanie graficzne Andrzej Tomaszewski. 
  Wykonane z najwyższym edytorskim kunsztem faksymile modlitewnika Olbrachta Gasztołda, wielkiego kanclerza litewskiego, którego rękopis powstał w pierwszej połowie XVI wieku. To niewątpliwie jeden z najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków polskiego miniatorstwa książkowego i staropolskiego piśmiennictwa.

 • "Jan Paweł II. Człowiek, Papież, Święty" (Wydawnictwo Salezjańskie)
  Znakomitej jakości edytorskiej album, a jednocześnie pamiątka ziemskiej posługi Karola Wojtyły - świętego papieża Jana Pawła II. W warstwie tekstowej i graficznej jest to niezwykły wynik pracy bezpośrednich świadków jego życia, działalności i śmierci.
  Mimo silnie ilustracyjnego charakteru publikacja niesie ze sobą również niezwykle istotny bagaż treściowy - wskazuje na rolę jaką w nauczaniu i postępowaniu Jana Pawła II odegrało spotkanie się dwóch kwestii: świadectwa i dziedzictwa, połączenie, które na trwale zdeterminowało przekaz i odbiór nauczania papieża Polaka. Cenne źródło do poznania bogactwa historii, myśli i samej osoby Jana Pawła II, a zarazem inspiracja do osobistych poszukiwań harmonijnej egzystencji chrześcijańskiej.


Wyróżnienie:

 • „Maryja Królowa Polski” autorstwa ks. prof. Waldemara Chrostowskiego i Adama Bujaka (Biały Kruk)


Kategoria "Książka dla dzieci"

Wyróżnienia:

 • „Cuda wianki. Polski folklor dla młodszych i starszych” autorstwa Marianny Oklejak (Egmart Art.)
 • „Tutlandia. Niespodzianki” autorstwa Agnieszki Ginko z ilustracjami Ewy Poklewskiej (Wydawnictwo Media Rodzina)
 • „Rok wielkiej przygody” autorstwa Olgierda Nassalskiego MIC (Wydawnictwo Promic)


Kategoria "Książka dla młodzieży"

Nagroda

 • "Twoja dusza była perłą" autorstwa Zbigniewa Mindy (Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN)
  Dowód na to, że opowieść o wspólnych losach dwójki nastolatków może obyć się bez zbędnego kostiumu sił nadprzyrodzonych, a historię relacji rodzącej się między bohaterami wystarczy oprzeć na ciekawie skonstruowanych postaciach, także atrakcyjności oraz sile ludzkich uczuć i emocji. Autor może poszczycić się zdolnością do pisania prostym, jasnym i szczerym językiem o rzeczach ważnych, bez umizgiwania się na siłę do nastoletniego czytelnika. 


Wyróżnienia:

 • „Youcat. Bierzmowanie” autorstwa Bernharda Meusera i Nilsa Baera
 • „Plaster miodu” autorstwa o. Adam Szustaka (SIW Znak)


Kategoria "Świadectwo"

Nagroda

 • "Życie na pełnej petardzie" autorstwa ks. Jana Kaczkowskiego i Piotra Żyłki (Wydawnictwa WAM)
  Przepełniona szczerością, odwagą i miłością do bliźniego opowieść człowieka, który jak mało kto musiał celebrować każdy dzień życia w Chrystusie, jaki dany był mu na tym świecie. Portret świadectwa wiary wręcz eksplodujący optymizmem i życiową energią. Świadectwa człowieka i kapłana ukazującego jego życie w trudnych, traumatycznych momentach, ale i w tych, kiedy jest radosne, pełne nadziei i entuzjazmu wynikających z bezbrzeżnej ufności w nadzieję i Bożą miłość. 


Wyróżnienia

 • „Zakochani są wśród nas. Rozmowy o spełnionej miłości i zakochaniu, które się nie kończy” autorstwa Patrycji Hurlak
 • „Kochają mnie do szaleństwa” autorstwa Brygidy Grysiak (SIW Znak)


Kategoria "Książka autora zagranicznego"

Nagroda

 • "Czarna księga rewolucji francuskiej" pod redakcją Escande Renaud OP (Wydawnictwo AA)
  Fundamentalne dzieło o rewolucji francuskiej - jej zbrodniach i ofiarach, pod redakcją dominikanina Renauda Escande. Ponad 1000 stron składających się na całościowy obraz wydarzeń z końca XVIII wieku, które trwale wpłynęły na późniejszy charakter i kształt cywilizacji europejskiej. Publikacja stanowi dogłębną analizę najważniejszych wydarzeń rewolucji, których uważna analiza pozwala na zmianę oceny charakteru późniejszych wydarzeń z dziejów Europy, w  tym pojawienie się silnych ruchów antychrześcijańskich, totalitarnych i demokratycznych. Wreszcie antologia jest smutnym świadectwem ślepej przemocy ideologii rewolucyjnej.


Wyróżnienia

 • „Jezus” autorstwa Jamesa Martina (Święty Wojciech Dom Medialny)
 • „Szlak nadziei. Armia Andersa. Marsz przez trzy kontynenty” autorstwa Normana Daviesa (Rosikon Press)


Kategoria "Tłumacz"

Nagroda

 • "Tragedie Tom I: Persowie, Siedmiu przeciw Tebom, Błagalnice, Perseusz w okowach" autorstwa Ajschylosa w przekładzie prof. dra hab. Roberta R. Chodkowskiego (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
  Fundamentem "Tragedii" Ajschylosa są zawsze problemy natury religijno-moralnej, w tym kwestie takie jak istota bóstwa, sprawy boskiej sprawiedliwości, winy i kary, żyworodnej siły występku oraz problematyka dziedziczenia zbrodni rodowej. Kunszt translatorski i redakcyjny laureata  pozwala współczesnemu czytelnikowi na pełne zrozumienie zawiłości formy i treści dzieł tego klasyka tragedii greckiej.


Wyróżnienie

 • „Tragedie Tom I: Persowie, Siedmiu przeciw Tebom, Błagalnice, Perseusz w okowach” autorstwa Ajschylosa w przekładzie prof. dra hab. Roberta R. Chodkowskiego

Kategoria "Seria wydawnicza (dzieła zebrane)"

Nagroda

 • "Zadania współczesnej metafizyki" pod redakcję naukową ks. prof. dra hab. Andrzeja Maryniarczyka, dr Katarzyny Stępień, dra Arkadiusza Gudańca (Polskie Towarzystwo Świętego Tomasza z Akwinu)
  Licząca kilkanaście tomów seria "Zadania współczesnej metafizyki" to kompendium współczesnych osiągnięć badawczych. Efekt zbiorowego wysiłku autorskiego zespołu kilkunastu naukowców, którzy nieustannie toczą "spory" o naturę zjawisk składających się na przeszły, teraźniejszy i przyszły obraz metafizyki. W rezultacie w orbicie ich zainteresowań znalazły się więc kwestie takie jak chociażby: początek i koniec życia ludzkiego, piękno, relacje między duszą, umysłem i ciałem, problematyka celu, rozumienie filozofii czy otwartość rozumu na wiarę.


Wyróżnienia

 • „Zadania współczesnej metafizyki” pod redakcją naukową ks. prof. dra hab. Andrzeja Maryniarczyka
 • „Natura wszechświata. Czas i jego rodzaje. Rachuba czasu” autorstwa Bedy Czcigodnego (Towarzystwo Naukowe KUL)

Kategoria "Publicystyka religijna"

Nagroda

 • "Czarna księga prześladowań chrześcijan w świecie" (Dom Wydawniczy REBIS)
  Unikatowa publikacja stanowiąca zbiorowy trud ekspertów z kilkunastu krajów, zawierająca kilkadziesiąt świadectw, reportaży i analiz autorstwa chrześcijan różnych wyznań, ateistów, muzułmanów i żydów. To obraz posługi i męczennictwa ponad 45 mln chrześcijan w XX wieku i ponad 100 tys. ginących każdego roku w wieku bieżącym. Także rzeszy ponad 150 mln chrześcijan (katolików, prawosławnych, protestantów), którzy stale lub okresowo doświadczają różnych form dyskryminacji albo bezpośredniego prześladowania. Publikacja dobitnie udowadnia, że żaden okres w historii Kościoła nie był nacechowany taką wrogością wobec chrześcijan, znaku krzyża oraz innych znaków religijnych, jak czasy obecne.


Wyróżnienia

 • „Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości” autorstwa Paula Dembińskiego i Simony Beretty
 • „Spór o Europę. Zderzenia cywilizacji” autorstwa prof. dra hab. Piotra Jaroszyńskiego (Polskie Towarzystwo Świętego Tomasza z Akwinu)

Kategoria "Multimedialna"

Wyróżnienia

 •          „Małżeńska gra” autorstwa Agnieszki i Jakuba Kołodziej (Wydawnictwo Zbliżenia)
 •          „Pamiętnik perełki” autorstwa ks. Marka Dziewieckiego (Wydawnictwo Raj Media)

Kategoria "Muzyka chrześcijańska" 

Nagrody

 • "Musica Sacromontana" Józefa Zeidlera i Antoniego Habela w wykonaniu Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus, Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis. Wydawcy: Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. J. Zeidlera; DUX Recording Producers, Netbox Polska; Radio Merkury
  Musica Sacromontana (muzyka świętogórska), w bezpośredni sposób odwołuje się do tradycji i dorobku muzycznego bazyliki i klasztoru Ojców Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu, która w wieku XVIII była niezwykle ważnym ośrodkiem życia muzycznego, a jednocześnie miejscem, w którym swoją twórczość uprawiał Józef Zeidler, jeden z najwybitniejszych reprezentantów klasycyzmu w muzyce polskiej. Zarejestrowana na albumie, bożonarodzeniowa Missa Pastorita to kompozycja przeznaczona na okres Bożego Narodzenia, w której autor z umiarem i smakiem łączy klasyczny sposób postrzegania z motywami zaczerpniętymi z muzyki ludowej. Drugą część płyty wypełnia zachowana w gostyńskim archiwum Sinfonia ex F autorstwa Antoniego Habla, pioniera tego gatunku w muzyce polskiej, który wzorował się na twórczości Józefa Haydna. W muzyce Zeidlera i Habla wyraźnie słychać unikalną wrażliwość, tak charakterystyczną dla  muzyce oratoryjnej.

 • "Wieczność (Requiem ludowe)" Adama Struga i grupy Kwadrofonik
  "Requiem ludowe" to nowatorski projekt łączący doświadczenie muzyczne artystów wywodzących się z różnych muzycznych światów. Materiał muzyczny oparto na nowych kompozycjach żałobnych, głęboko czerpiących  z muzycznej tradycji Mazowsza oraz tekstach opublikowanych w Śpiewniku Pelplińskim z 1871 roku. Dzieło charakteryzuje również  oryginalna struktura, która odwzorowuje kolejne etapy wędrówki człowieka ku śmierci - w sferze muzycznej wyraźnie pobrzmiewa wizja końca życia i na wskroś osobistego aktu przejścia człowieka do śmierci. 


Wyróżnienie

 • „Symphony of Providence” (Symfonia o Opatrzności), Paweł Łukaszewski


Kategoria "Historia" 

Nagroda

 • "Trudne lata - wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL. Austere years, great days. Convents in the Polish People's Republic" autorstwa dr hab. s. Agaty Mirek (Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla)
  Wielkie świadectwo grozy i heroizmu, jaki stał się udziałem żeńskich wspólnot zakonnych w okresie PRL-u. Opracowana z olbrzymim wyczuciem stylistycznym i dbałością i historyczne detale  publikacja dotykająca trudnych kwestii z historii powojennej Polski. To zarazem szczera, poparta wieloma przykładami, zbiorowa zachęta do nieustannego podejmowania wyzwań, które zawsze towarzyszyły ludziom wiary.


Wyróżnienia

 • „Kto się boi prawdy? Walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce” autorstwa Barbary Stanisławczyk (Fronda)
 • „Jeszcze Polska… Klasyka polskiej poezji patriotycznej” autorstwa Justyny Chłap-Nowak (Wydawnictwo AA)
 • „1920. Prawdziwy cud nad Wisłą. Przebudzenie Polaków” autorstwa dra Jarosława Szarka (Wydawnictwo AA)
 • „Polska w niewoli 1945-1989” autorstwa Ryszarda Terleckiego (Wydawnictwo AA)

Kategoria "Duchowość"

Wyróżnienia

 •            „Miłosierdzie Pana od wieków i na wieki” autorstwa ks. prof. Stanisława Witczyka (Wydawnictwa Jedność)
 •            „Wejrzenie w głąb serca cz. 1 i 2” autorstwa bł. Stanisława Papczyńskiego (Promic)
 •            „Wielka księga duchowości katolickiej” dla ks. prof. dra hab. Marka Chmielewskiego

 


Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
Mały FENIKS 2016

 • Polskie Radio w 90-lecie nadawania
 • Tygodnik Katolicki „Niedziela” w 90-lecie swojego wydawania
 • Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Katolicka Rozgłośnia Radiowa Radio Doxa – Opole
 • Dorota Gawryluk (Telewizja POLSAT/ Tygodnik "Idziemy")
 • Dr Anna Żochowska - Ordynator Oddziału Noworodkowego Centrum Zdrowia w Otwocku
 • Joanna Kuczborska i Agnieszka Osmólska-Ilczuk (Radio Podlasie)

 *   *   *   *

*   *   *

 

XXII Targi Wydawców Katolickich – Honorowy Patronat PTWK


Polskie towarzystwo Wydawców Książek objęło honorowym patronatem XXII Targi Wydawców Katolickich.

Mamy nadzieję, że tegoroczne targi będą dobrą okazją, by wydawcy zagraniczni zapoznali się z bogatą ofertą programową targów oraz do ich spotkań z przedstawicielami znakomitej większości polskich wydawców.

Życzymy organizatorom i wszystkim uczestnikom Targów sukcesów, pięknych wystaw, gorących paneli dyskusyjnych, rzeszy czytelników i wielu udanych spotkań z autorami.

 

Logo XXII TWK

 

SZANOWNI WYDAWCY I WYSTAWCY!

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXII Targach Wydawców Katolickich, które odbędą się w dniach od 7 – 10 kwietnia 2016 r. Targi, tak jak poprzednie, odbędą się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim, Plac Zamkowy 4, Warszawa. Arkady Kubickiego – miejsce znajdujące się w centrum Stolicy, w którym organizowanych jest wiele ekspozycji targowych, wystawienniczych, kulturalnych. Poprzednie edycje naszych Targów ukazały, że to dobre miejsce dla naszej wciąż rozwijającej się imprezy targowej.

Tegoroczne Targi odbywać się będą w tradycyjnym terminie tzn. przed 2. Niedzielą po Wielkanocny. Naszą imprezą, Targami – Świętem Dobrej Książki – pragniemy włączyć się w realizację hasła Roku Duszpasterskiego Nowe życie w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa, ale także w JUBILEUSZ 1050-LECIA CHRZTU POLSKI oraz JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA i ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY a także w ROK HENRYKA SIENKIEWICZA.

„Potrzebne jest nam zachwycenie się nowym życiem, jakie przynosi nam Chrystus, by dostrzec godność dzieci Bożych, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym – podkreśla Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki. – Rozważanie tajemnicy chrzcielnej zbiega się z obchodami 1050-lecia Chrztu Polski... Kościół katolicki w Polsce kroczy drogą duchowości chrzcielnej..., która prowadzi przez doświadczenie wiary, nawrócenia oraz chrztu ku postawie apostolstwa. Będzie to czas szczególnej łaski, bowiem w tym roku odbędą się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży z papieżem Franciszkiem, a cały Kościół przeżywa Rok Miłosierdzia”.

Niech zatem spotkanie ze słowem w każdym jego wymiarze: mówionym, pisanym, drukowanym, ilustrowanym obrazem i dźwiękiem będzie czasem „rozszerzonej i pogłębionej katechezy, dążenia do dojrzałości w wierze przez nawrócenie w wymiarze osobistym i społecznym oraz życie w radości i nadziei, momentem podjęcia działań zmierzających do ukształtowania w wiernych duchowości chrzcielnej, która winna w nas dojrzewać i rozwijać się na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu. Darem dla Kościoła w Polsce są Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, które przeżywać będziemy pod hasłem Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7). Chrzest Polski przed 1050 laty oraz nasz sakrament chrztu to początek doświadczenia Bożego Miłosierdzia na naszych ziemiach i w naszym życiu, a treści te dopełnia ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia”.

Sale spotkań autorskich, prezentacji, debat czy promocji będą w salach Zamku Królewskiego oraz pobliżu Arkad Kubickiego, w przygotowanym namiocie. Chcielibyśmy, aby formuła imprezy, z natury targowa, wzbogacona została różnorodnymi wydarzeniami towarzyszącymi.

Dlatego zachęcam Wystawców do przygotowania licznych spotkań promocyjnych jak i spotkań autorskich. Od tych spotkań w dużej mierze zależeć będzie jak XXII Targi Wydawców Katolickich będą postrzegane przez media, przez odwiedzających, a ostatecznie będą zachęcały tych ostatnich do odwiedzenia Arkad – Sali Targowej.

Wszystkich wydawców, publicystów i wszystkich zainteresowanych książką i publikacjami katolickimi; hurtowników, księgarzy i bibliotekarzy prosimy o możliwie jak najszersze propagowanie w swoich środowiskach Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2016.

 

Nagroda Feniks 2016

 

W tym roku, wzorem poprzedniej edycji Targów, zostanie zorganizowane stoisko wspólne dla zainteresowanych Wystawców, na którym można będzie wykupić jedną czy więcej półek książkowych. Mam nadzieję, że to przyczyni się także do większego zaprezentowania dorobku edytorskiego.

Bardzo proszę o terminowe przesyłanie materiałów i zgłoszeń do 20 lutego 2016 r. – decyduje data stempla pocztowego.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Wydawców i Wystawców i już teraz oczekuję na wspólne spotkanie w kwietniu, podczas XXII Targach Wydawców Katolickich.

Na stroniewww.swk.pl można zapoznać się z Regulaminem targów oraz pobrać:

-         Zgłoszenie na Targi i zamówienie powierzchni, stoiska oraz wyposażenia dodatkowego łącznie z cennikiem.

-         Zgłoszenie i zamówienie dotyczące reklam czy to w Katalogu Targowym, czy podczas samych Targów, czy na stronie internetowej Stowarzyszenia lub Targów Wydawców Katolickich.


WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PARKINGU!

Choć już zakończono budowę linii metra pragnę poinformować, że w Warszawie są liczne zmiany organizacji ruchu - dotyczy ona także częściowo mostu Śląsko-Dąbrowskiego i trasy W-Z (okolice Arkad Kubickiego).

Na Targi najlepiej dojechać od strony Wisłostrady.

Zostały także ograniczone miejsca parkingowe, dlatego mając na uwadze ubiegłoroczne doświadczenie w związku w parkingami, już dzisiaj pragnę przekazać następujące informacje:

 1. Przypominam o zakazie parkowania przed Arkadami w trakcie trwania Targów - można tylko wjechać w celu rozładowania towaru. 
  Do dyspozycji Wystawców oddany zostanie magazyn (bezpłatnie) na terenie Arkad, w którym można będzie przechować większe ilości książek. 

 2. Aby zapewnić miejsca parkingowe Organizatorzy podejmują starania o rezerwację miejsc parkingowych na pobliskich dwóch parkingach: BUGAJ i BOLEŚĆ, w bezpośrednim sąsiedztwie Arkad Kubickiego. 

  Ponieważ te miejsca parkingowe są odpowiednio płatne, dlatego już dzisiaj proszę, aby w terminie do 20 lutego przekazać deklarację ewentualnego zarezerwowania miejsca parkingowego, abyśmy mogli zarezerwować konkretną ilość miejsc parkingowych.
  Aby taki parking zapewnić sobie, należy podać markę auta i numer rejestracyjny. Koszty takiej karty zostaną podane w najbliższym możliwym czasie, po ustaleniach z Zarządem Parkingów. 

  Będą dwa rodzaje kart parkingowych: na auta osobowe i towarowe (tzn. od Busa czy Transportera wzwyż tonażowo).

Oczekuję zatem na zgłoszenia - zamówienia. Proszę potraktować sprawę jako bardzo ważną i zasadniczą.
Zakaz parkowania przed Arkadami będzie bezwzględnie przestrzegany przez Zarząd Zamku i Organizatorów.

Wszyscy pragniemy, aby atmosfera naszego spotkania była miła, rodzinna, sympatyczna, dlatego uniknijmy napięć ze względu jakichś zaniedbań.

Za zrozumienie bardzo serdecznie dziękuję.

ks. Roman Szpakowski sdb
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

 

 

Logo SWK

 

STOWARZYSZENIE WYDAWCÓW KATOLICKICH
ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa
tel. 501 027 218,
fax 22 300 17 27
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

facebook znak