Kurs redakcji merytorycznej - kwiecień 2017

(87 godzin lekcyjnych)


Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejny kurs redakcji merytorycznej.

W programie m.in.:

- podstawy edytorstwa – 11 godz.
- wybrane zagadnienia z poprawności językowej – 20 godz.
- korekta – 15 godz.
- redagowanie tekstów z różnych dziedzin – 24 godz.
  (literatura piękna i popularnonaukowa, przekłady, teksty matematyczne)
- indeksy, przypisy, bibliografia – 12 godz.
- redakcja techniczna – 5 godz.

Podstawowy kurs redakcji merytorycznej przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w wydawnictwie, a także dla tych, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć dotychczasowe. Szkolenie ma charakter praktyczno-zawodowy, a program kursu obejmuje zarówno zagadnienia ogólnowydawnicze, jak i zajęcia warsztatowe.

Zajęcia prowadzą: Wojciech Łysek (podstawy edytorstwa), dr hab. Iwona Burkacka, dr Joanna Stankiewicz (poprawność językowa), Maria Aleksandrow (korekta), Barbara Kaczarowska (redagowanie różnych tekstów), Teresa Woźniak (teksty matematyczne), Elżbieta Staśkiewicz (indeksy, przypisy, bibliografia), Mieczysław Bancerowski (redakcja techniczna).


Harmonogram zajęć:
 • Koszt kursu: 1.690,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT)
  Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 1640,00 zł brutto od osoby.
  Dla członków PTWK mających opłacone składki członkowskie – 10% zniżki.
  Dla osób indywidualnych możliwość płatności w dwóch ratach.

 • Szkolenie odbywa się w Akademii Sztuki i Kultury w Warszawie,
  ul. Jana Pawła II 36-c (na tyłach kina „Femina”).

 • Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach tylko 18 osobowych.

 • Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje
  (kawa, herbata, woda).

 • Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursuUWAGA:

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Studium PTWK
tel./fax (22)  850 34 76
kom.    606 75 75 29

 

 

 

 

facebook znak