Oferty

 

2019

KJP – Kurs kultury języka polskiego (14 godz.), 9 – 10 lutego 2019 czytaj dalej

 KKW – Kurs korekty  wydawniczej (22 godz.), BRAK MIEJSC!!! czytaj dalej

 

 

 KRM Kurs redakcji merytorycznej (87 godz.), wiosna 2019 czytaj dalej
   KRM 1 – 02.03.2019 – 26.05.2019
   KRM 2 –
04.03.2019 – 05.06.2019

KRTT –
Kurs redagowania tekstów tłumaczonych (14 godz. ), 2 3 marca 2019
Okiem redaktora / Okiem tłumacza czytaj dalej

 KTLdP Kurs tłumaczenia literackiego dla początkujących (16 godz.), 23 – 24 marca 2019
Kuchnia przekładu, czyli jak upichcić dobrą książkę czytaj dalej

 KRPr Kurs dla redaktora prowadzącego (16 godz.), 6 – 7 kwietnia 2019 czytaj dalej

 KDTP Kurs DTP / PrePress (50 godz.), 13 kwietnia – 19 maja 2019 czytaj dalej

 KRTM-P - Kurs redagowania tekstów matematyczno-przyrodniczych (14 godz.), 
27 28 kwietnia 2019
czytaj dalej Kurs korekty wydawniczej (22 godz.) 18 maja 2019  czytaj dalej

 

 

 

 

 

Kurs korekty wydawniczej (22 godz.)   18 maja 2019 czytaj dalej

Kurs DTP / PrePress (50 godz.) 13 kwietnia 2019 czytaj dalej

Kurs redagowania tekstów matematyczno-przyrodniczych (14 godz.) – 27 kwietnia czytaj dalej

Kurs skutecznego wydawcy – styczeń 2019 Czytaj dalej

Praktyka czyni mistrza” – czyli jak pisać poprawnie i skutecznie Czytaj dalej

Kurs skutecznego wydawcy (14 godz.)
19 stycznia 2019 Czytaj dalej

 

 

________________________________________________


2018

Okiem redaktora/okiem tłumacza. Kurs redagowania tekstów tłumaczonych – listopad 2018 Czytaj dalej

Kurs redagowania tekstów matematyczno-przyrodniczych – listopad 2018 Czytaj dalej

Kurs korekty wydawniczej – listopad 2018 Czytaj dalej

Kurs DTP / PrePress – październik 2018  Czytaj dalej

Kurs kultury języka polskiego – październik 2018  Czytaj dalej

Kurs dla redaktora prowadzącego – październik 2018  Czytaj dalej

Kurs redakcji merytorycznej 1 i 2 – październik 2018 Czytaj dalej

========

KRTM-P – Kurs Redakcji tekstów matematyczno-przyrodniczych (14 godz.) – maj 2018   Czytaj dalej

KRTT – Kurs Redagowanie tekstów tłumaczonych (14 godz.) – maj 2018  Czytaj dalej

KKW – Kurs korekty wydawniczej (20 godz.) – maj 2018  Czytaj dalej

KRPr. – Kurs dla redaktora  prowadzącego (16 godz.) – maj 2018  Czytaj dalej

KJPdZ  Kurs z kultury języka polskiego dla zaawansowanych (14 godz.) – kwiecień 2018  Czytaj dalej

KDTP – Kurs  D T P / PrePress  (50 godz.) – marzec 2018  Czytaj dalej

KPJdT – Kurs Poprawność językowa dla tłumaczy – marzec 2018  Czytaj dalej

KRM – Kurs redakcji merytorycznej (87 godz.) – luty / marzec 2018  Czytaj dalej

KJP - Kurs z kultury języka polskiego (14 godz.) styczeń 2018  Czytaj dalej

________________________________________________

2017

KRTT – Kurs Redagowanie tekstów tłumaczonych (14 godz.) – grudzień 2017  Czytaj dalej

KKW – Kurs korekty  wydawniczej (20 godz.) – listopad 2017 Czytaj dalej

KDTP – Kurs D T P / PrePress (50 godz.) – listopad 2017 Czytaj dalej

KPJdT – Kurs Poprawność językowa dla tłumaczy – październik / listopad 2017 Czytaj dalej

KKP-WGK – Kurs Kreatywnego projektowania. Wydawnicza Grafika Komputerowa (24 godz.) – październik 2017 Czytaj dalej

KRPr. – Kurs dla redaktora  prowadzącego  (16 godz.) – październik 2017 Czytaj dalej

KRM – Kurs redakcji merytorycznej (87 godz.) – październik 2017 Czytaj dalej

========

KKWdZ – Kurs korekty  wydawniczej dla zaawansowanych (12 godz.) – maj 2017 Czytaj dalej

KRPr. – Kurs dla redaktora  prowadzącego  (16 godz.) – kwiecień 2017 Czytaj dalej

KJPdZ - Kurs z kultury języka polskiego dla zaawansowanych (14 godz.) – kwiecień 2017 Czytaj dalej

KDTP – Kurs  D T P / PrePress  (50 godz.) – kwiecień 2017 Czytaj dalej

KRM – Kurs redakcji merytorycznej  (87 godz.) – kwiecień 2017 Czytaj dalej

KJP - Kurs kultury języka polskiego (14 godz.) marzec 2017 Czytaj dalej

KKW – Kurs korekty  wydawniczej (20 godz.) – luty 2017 Czytaj dalej

__________________________________________________

2016


KKWdZ – Kurs korekty wydawniczej dla zaawansowanych (12 godz.) – listopad 2016

KDTP – Kurs DTP PrePress (50 godz.) – listopad 2016

KJPdZ – Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych (14 godz.) – listopad 2016

KJP – Kurs kultury języka polskiego (14 godz.) – październik 2016

KKW – Kurs korekty wydawniczej (20 godz.) – październik 2016

KRPr. – Kurs dla redaktora prowadzącego (16 godz.) – październik 2016

KRM – Kurs redakcji merytorycznej (87 godz.) – październik 2016

KJPnP – Kurs kultury języka polskiego „Poprawna polszczyzna (nie tylko) dla prawników  (12 godz.) - wrzesień 2016

========

Kurs D T P - kwiecień 2016 

Kurs dla redaktora prowadzącego - kwiecień 2016

Kurs kultury języka polskiego - kwiecień 2016

Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych - marzec 2016

KRM - Kurs redakcji merytorycznej - luty 2016

KJPdP - Kurs Poprawna polszczyzna (nie tylko) dla prawników - luty 2016

KKW - Kurs korekty wydawniczej (20 godz.) - luty 2016

KKWdZ - Kurs korekty wydawniczej dla zaawansowanych (12 godz.) - styczeń 2016

__________________________________________________

2015

KJPdZ – Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych (14 godz.) – listopad 2015

KDTP – Kurs DTP / PrePress (50 godz.) – listopad 2015

KJP – Kurs kultury języka polskiego (14 godz.) – listopad 2015

========

KJPTU - Kurs języka polskiego: Kultura w urzędzie, kultura w biznesie (maj 2015)

KRTek. - Kurs redakcji tekstów (maj 2015)

WGK - Wydawnicza grafika komputerowa. Kurs kreatywnego projektowania (maj 2015)

KKW - Kurs korekty wydawniczej (maj 2015)

KDTP - Kurs DTP / PrePress (marzec 2015)

KJPSP - Kurs kultury języka polskiego - Sztuka pisania (marzec 2015)

KKW - Kurs korekty wydawniczej - luty 2015

KRM - Kurs redakcji merytorycznej (luty 2015)

KJPdZ - Kurs dla zaawansowanych. Praktyka czyni mistrza - warsztaty (luty 2015)

E-Books - Kurs Przygotowanie publikacji elektronicznych (styczeń 2015)

__________________________________________________

2014

KJPdZ - Kurs kultury języka polskieg
o dla zaawansowanych - listopad 2014

KKW - Kurs korekty wydawniczej - listopad 2014

KRI-W. - Kurs dla redaktora inicjującego/wydawcy - październik 2014

KRI-W. - Kurs dla redaktora inicjującego/wydawcy - październik 2014

KRPr. Kurs dla redaktora prowadzącego - październik 2014

KRT - Kurs redakcji technicznej - październik 2014

KJP - kurs kultury języka polskiego - październik 2014

KRM - Kurs redakcji merytorycznej - wrzesień 2014

========

KKW - Kurs korekty wydawniczej (maj - czerwiec 2014)

KJP - Kurs kultury języka polskiego (maj - czerwiec 2014)

KJPdZ - Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych (kwiecień - maj 2014)

KJPdZ - Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych (kwiecień - maj 2014)

KJPdZ - Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych (kwiecień 2014)

KJP - Kurs kultury języka polskiego (marzec 2014)

KRT - Kurs redakcji technicznej (marzec 2014)

KKW - Kurs korekty wydawniczej (marzec 2014)

KRM - Kurs redakcji merytorycznej (marzec 2014)

KJP-WJTU - Warsztaty językowe (nie) tylko dla urzędników ... (luty 2014)

KRPr. - Kurs dla redaktora prowadzącego (styczeń 2014)


__________________________________________________


2013

KPA - Kurs z prawa autorskiego (grudzień 2013)

KKW - kurs korekty wydawniczej (listopad 2013)

KPP - Kurs poprawnej polszczyzny dla zaawansowanych (listopad 2013)

KRPr. - Kurs dla redaktora prowadzącego (październik 2013)

KRT - Kurs redakcji technicznej (jesień 2013)

KRM - Kurs redakcji merytorycznej (jesień 2013)

========

KKW - Kurs korekty wydawniczej (czerwiec 2013)

KPAF – Kurs prawa autorskiego: Wykorzystanie fotografii w działalności wydawniczej
(Nie)pospolite czytanie
(maj 2013)

KRPr. - Kurs dla redaktora prowadzącego (kwiecień 2013)

KKJP - Kurs z kultury języka polskiego (marzec 2013)

KPA - Kurs: Prawo autorskie w praktyce wydawniczej (marzec 2013)

KRT - Kurs redakcji technicznej (wiosna 2013)

KRM - Kurs redakcji merytorycznej (wiosna 2013)

KKW - Kurs korekty wydawniczej (luty 2013)

e-BOOKS - przygotowanie publikacji w formatach ePub i Mobi - kurs dla wydawców (luty 2013)

__________________________________________________

2012

Kurs etykiety i komunikacji językowej w biznesie (jesień 2012)

Kurs korekty wydawniczej (listopad 2012)

Kurs dla redaktora prowadzącego (listopad 2012)

Kurs z prawa autorskiego (jesień 2012)

Kurs z kultury języka polskiego (jesień 2012)

Kurs redakcji technicznej (jesień 2012)

Kurs redakcji merytorycznej (jesień 2012)

Kurs dla redaktora prowadzącego (wrzesień 2012)

========

Kurs korekty wydawniczej (maj 2012)

Kurs dla redaktora prowadzącego (inicjującego / wydawcy) - maj 2012

E-booki - przygotowanie publikacji w formatach ePub i Mobi -szkolenie dla wydawców (maj 2012)

Kurs dla redaktora prowadzącego (maj 2012)

Kurs dla redaktorów prowadzących (wiosna 2012)

Seminarium z kultury języka polskiego (wiosna 2012)

Seminarium z prawa autorskiego (wiosna 2012)

Kurs redakcji technicznej (wiosna 2012)

Kurs redakcji merytorycznej (wiosna 2012)

KKW - Kurs korekty wydawniczej (luty 2013)

Kurs korekty wydawniczej (styczeń-luty 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook znak