Oferty

 

2019

Kurs korekty wydawniczej (22 godz.)   18 maja 2019 czytaj dalej

Kurs DTP / PrePress (50 godz.) 13 kwietnia 2019 czytaj dalej

Kurs redagowania tekstów matematyczno-przyrodniczych (14 godz.) – 27 kwietnia czytaj dalej

Kurs skutecznego wydawcy – styczeń 2019 Czytaj dalej

Praktyka czyni mistrza” – czyli jak pisać poprawnie i skutecznie Czytaj dalej

Kurs skutecznego wydawcy (14 godz.)
19 stycznia 2019 Czytaj dalej

 

 

________________________________________________


2018

Okiem redaktora/okiem tłumacza. Kurs redagowania tekstów tłumaczonych – listopad 2018 Czytaj dalej

Kurs redagowania tekstów matematyczno-przyrodniczych – listopad 2018 Czytaj dalej

Kurs korekty wydawniczej – listopad 2018 Czytaj dalej

Kurs DTP / PrePress – październik 2018  Czytaj dalej

Kurs kultury języka polskiego – październik 2018  Czytaj dalej

Kurs dla redaktora prowadzącego – październik 2018  Czytaj dalej

Kurs redakcji merytorycznej 1 i 2 – październik 2018 Czytaj dalej

========

KRTM-P – Kurs Redakcji tekstów matematyczno-przyrodniczych (14 godz.) – maj 2018   Czytaj dalej

KRTT – Kurs Redagowanie tekstów tłumaczonych (14 godz.) – maj 2018  Czytaj dalej

KKW – Kurs korekty wydawniczej (20 godz.) – maj 2018  Czytaj dalej

KRPr. – Kurs dla redaktora  prowadzącego (16 godz.) – maj 2018  Czytaj dalej

KJPdZ  Kurs z kultury języka polskiego dla zaawansowanych (14 godz.) – kwiecień 2018  Czytaj dalej

KDTP – Kurs  D T P / PrePress  (50 godz.) – marzec 2018  Czytaj dalej

KPJdT – Kurs Poprawność językowa dla tłumaczy – marzec 2018  Czytaj dalej

KRM – Kurs redakcji merytorycznej (87 godz.) – luty / marzec 2018  Czytaj dalej

KJP - Kurs z kultury języka polskiego (14 godz.) styczeń 2018  Czytaj dalej

________________________________________________

2017

KRTT – Kurs Redagowanie tekstów tłumaczonych (14 godz.) – grudzień 2017  Czytaj dalej

KKW – Kurs korekty  wydawniczej (20 godz.) – listopad 2017 Czytaj dalej

KDTP – Kurs D T P / PrePress (50 godz.) – listopad 2017 Czytaj dalej

KPJdT – Kurs Poprawność językowa dla tłumaczy – październik / listopad 2017 Czytaj dalej

KKP-WGK – Kurs Kreatywnego projektowania. Wydawnicza Grafika Komputerowa (24 godz.) – październik 2017 Czytaj dalej

KRPr. – Kurs dla redaktora  prowadzącego  (16 godz.) – październik 2017 Czytaj dalej

KRM – Kurs redakcji merytorycznej (87 godz.) – październik 2017 Czytaj dalej

========

KKWdZ – Kurs korekty  wydawniczej dla zaawansowanych (12 godz.) – maj 2017 Czytaj dalej

KRPr. – Kurs dla redaktora  prowadzącego  (16 godz.) – kwiecień 2017 Czytaj dalej

KJPdZ - Kurs z kultury języka polskiego dla zaawansowanych (14 godz.) – kwiecień 2017 Czytaj dalej

KDTP – Kurs  D T P / PrePress  (50 godz.) – kwiecień 2017 Czytaj dalej

KRM – Kurs redakcji merytorycznej  (87 godz.) – kwiecień 2017 Czytaj dalej

KJP - Kurs kultury języka polskiego (14 godz.) marzec 2017 Czytaj dalej

KKW – Kurs korekty  wydawniczej (20 godz.) – luty 2017 Czytaj dalej

__________________________________________________

2016


KKWdZ – Kurs korekty wydawniczej dla zaawansowanych (12 godz.) – listopad 2016

KDTP – Kurs DTP PrePress (50 godz.) – listopad 2016

KJPdZ – Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych (14 godz.) – listopad 2016

KJP – Kurs kultury języka polskiego (14 godz.) – październik 2016

KKW – Kurs korekty wydawniczej (20 godz.) – październik 2016

KRPr. – Kurs dla redaktora prowadzącego (16 godz.) – październik 2016

KRM – Kurs redakcji merytorycznej (87 godz.) – październik 2016

KJPnP – Kurs kultury języka polskiego „Poprawna polszczyzna (nie tylko) dla prawników  (12 godz.) - wrzesień 2016

========

Kurs D T P - kwiecień 2016 

Kurs dla redaktora prowadzącego - kwiecień 2016

Kurs kultury języka polskiego - kwiecień 2016

Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych - marzec 2016

KRM - Kurs redakcji merytorycznej - luty 2016

KJPdP - Kurs Poprawna polszczyzna (nie tylko) dla prawników - luty 2016

KKW - Kurs korekty wydawniczej (20 godz.) - luty 2016

KKWdZ - Kurs korekty wydawniczej dla zaawansowanych (12 godz.) - styczeń 2016

__________________________________________________

2015

KJPdZ – Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych (14 godz.) – listopad 2015

KDTP – Kurs DTP / PrePress (50 godz.) – listopad 2015

KJP – Kurs kultury języka polskiego (14 godz.) – listopad 2015

========

KJPTU - Kurs języka polskiego: Kultura w urzędzie, kultura w biznesie (maj 2015)

KRTek. - Kurs redakcji tekstów (maj 2015)

WGK - Wydawnicza grafika komputerowa. Kurs kreatywnego projektowania (maj 2015)

KKW - Kurs korekty wydawniczej (maj 2015)

KDTP - Kurs DTP / PrePress (marzec 2015)

KJPSP - Kurs kultury języka polskiego - Sztuka pisania (marzec 2015)

KKW - Kurs korekty wydawniczej - luty 2015

KRM - Kurs redakcji merytorycznej (luty 2015)

KJPdZ - Kurs dla zaawansowanych. Praktyka czyni mistrza - warsztaty (luty 2015)

E-Books - Kurs Przygotowanie publikacji elektronicznych (styczeń 2015)

__________________________________________________

2014

KJPdZ - Kurs kultury języka polskieg
o dla zaawansowanych - listopad 2014

KKW - Kurs korekty wydawniczej - listopad 2014

KRI-W. - Kurs dla redaktora inicjującego/wydawcy - październik 2014

KRI-W. - Kurs dla redaktora inicjującego/wydawcy - październik 2014

KRPr. Kurs dla redaktora prowadzącego - październik 2014

KRT - Kurs redakcji technicznej - październik 2014

KJP - kurs kultury języka polskiego - październik 2014

KRM - Kurs redakcji merytorycznej - wrzesień 2014

========

KKW - Kurs korekty wydawniczej (maj - czerwiec 2014)

KJP - Kurs kultury języka polskiego (maj - czerwiec 2014)

KJPdZ - Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych (kwiecień - maj 2014)

KJPdZ - Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych (kwiecień - maj 2014)

KJPdZ - Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych (kwiecień 2014)

KJP - Kurs kultury języka polskiego (marzec 2014)

KRT - Kurs redakcji technicznej (marzec 2014)

KKW - Kurs korekty wydawniczej (marzec 2014)

KRM - Kurs redakcji merytorycznej (marzec 2014)

KJP-WJTU - Warsztaty językowe (nie) tylko dla urzędników ... (luty 2014)

KRPr. - Kurs dla redaktora prowadzącego (styczeń 2014)


__________________________________________________


2013

KPA - Kurs z prawa autorskiego (grudzień 2013)

KKW - kurs korekty wydawniczej (listopad 2013)

KPP - Kurs poprawnej polszczyzny dla zaawansowanych (listopad 2013)

KRPr. - Kurs dla redaktora prowadzącego (październik 2013)

KRT - Kurs redakcji technicznej (jesień 2013)

KRM - Kurs redakcji merytorycznej (jesień 2013)

========

KKW - Kurs korekty wydawniczej (czerwiec 2013)

KPAF – Kurs prawa autorskiego: Wykorzystanie fotografii w działalności wydawniczej
(Nie)pospolite czytanie
(maj 2013)

KRPr. - Kurs dla redaktora prowadzącego (kwiecień 2013)

KKJP - Kurs z kultury języka polskiego (marzec 2013)

KPA - Kurs: Prawo autorskie w praktyce wydawniczej (marzec 2013)

KRT - Kurs redakcji technicznej (wiosna 2013)

KRM - Kurs redakcji merytorycznej (wiosna 2013)

KKW - Kurs korekty wydawniczej (luty 2013)

e-BOOKS - przygotowanie publikacji w formatach ePub i Mobi - kurs dla wydawców (luty 2013)

__________________________________________________

2012

Kurs etykiety i komunikacji językowej w biznesie (jesień 2012)

Kurs korekty wydawniczej (listopad 2012)

Kurs dla redaktora prowadzącego (listopad 2012)

Kurs z prawa autorskiego (jesień 2012)

Kurs z kultury języka polskiego (jesień 2012)

Kurs redakcji technicznej (jesień 2012)

Kurs redakcji merytorycznej (jesień 2012)

Kurs dla redaktora prowadzącego (wrzesień 2012)

========

Kurs korekty wydawniczej (maj 2012)

Kurs dla redaktora prowadzącego (inicjującego / wydawcy) - maj 2012

E-booki - przygotowanie publikacji w formatach ePub i Mobi -szkolenie dla wydawców (maj 2012)

Kurs dla redaktora prowadzącego (maj 2012)

Kurs dla redaktorów prowadzących (wiosna 2012)

Seminarium z kultury języka polskiego (wiosna 2012)

Seminarium z prawa autorskiego (wiosna 2012)

Kurs redakcji technicznej (wiosna 2012)

Kurs redakcji merytorycznej (wiosna 2012)

KKW - Kurs korekty wydawniczej (luty 2013)

Kurs korekty wydawniczej (styczeń-luty 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook znak