preloader

Nowy portal internetowy Typoteka.pl – indeks krojów pisma twórców związanych z Polską

Typoteka skupia się na krojach stworzonych na potrzeby typografii. Prezentuje pisma drukarskie i typograficzne, które reprodukowane są na nośnikach: czcionkach, matrycach, nośnikach transferycznych, wreszcie w postaci fontów cyfrowych.

Pismo jest z natury rzeczy międzynarodowe. Jako istotny element cywilizacji, jest nośnikiem kultury i jednocześnie jej wynikiem. Na przykład alfabet łaciński jest komunikacyjnym spoiwem obywateli wielu krajów, wyznawców różnych religii, przedstawicieli różnych kultur.

Określenie „twórcy związani z Polską” nie przesądza tego, co jest „polskim krojem”. Portal zawiera pisma stworzone dla różnych alfabetów, dla różnych użytkowników. Znajdziemy tu kroje pism wycięte, odlane, narysowane przez osoby urodzone w Polsce, ale też takie, które przybyły na tereny Polski — dzisiejszej lub dawnej. Są wśród nich Polacy, Niemcy, Żydzi, Holendrzy, Ukraińcy, Czesi.

Większość krojów prezentowanych w Typotece ma znaki alfabetu łacińskiego. Umieściliśmy tu też kroje innych alfabetów i systemów pisma. Są fonty z cyrylicą, greką, pismem hebrajskim czy arabskim, stworzone przez polskich cyfrowych literników, często we współpracy z autorami z innych krajów. Są czcionki produkowane przez odlewnie działające niegdyś na terenach Polski, tworzone do składania tekstów w różnych językach.

Pismo drukarskie było niegdyś produktem przemysłowym. Aby złożyć tekst, musiało być odlane na metalowych czcionkach lub utrwalone na innym fizycznym nośniku. Proces ten wymagał pracy zespołu ludzi, często dziś bezimiennych. Dziś fonty cyfrowe mogą powstać przy domowym stoliku na przenośnym komputerze wyposażonym w odpowiedni program.

Typoteka pokazuje pisma wdrożone do produkcji w postaci czcionek, matryc, fontów i innych nośników, a także projekty, które nie weszły do użycia. Wśród twórców krojów pism są zawodowi liternicy i graficy, dla których zaprojektowanie kroju było jednorazową przygodą, są drukarze i giserzy sprzed lat, są też współcześni studenci.

Pismo jest narzędziem. Chcielibyśmy, żeby pięknym pismem komunikowano się pięknie.

Autorzy portalu:
Mateusz Machalski – pomysłodawca i koordynator
Michał Jarociński – pomysłodawca i koordynator               
Andrzej Tomaszewski – redaktor historyczny                                                         
Adam Twardoch – wsparcie merytoryczne
Ania Wieluńska – wsparcie merytoryczne
Borys Kosmynka – wsparcie merytoryczne      

Czytaj więcej

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content