preloader

Apel Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Bardzo prosimy o podpisanie dokumentu Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu:  https://www.kodekskorwina.pl/

Grupa posłów zmierza do uchwalenia ustawy przekazującej Węgrom arcycenny kulturowo i historycznie rękopiśmienny kodeks z biblioteki króla Macieja Korwina. Chcą oni przy tym, w majestacie sejmowej ustawy, złamać prawo odbierając właścicielowi zabytkową księgę. Kodeks w XVI wieku zakupiła Rada Miasta Torunia i oddała do Gimnazjum Akademickiemu, najbardziej znanej wówczas uczelni na Pomorzu. Dzisiaj manuskrypt znajduje się w Książnicy Miejskiej (Kopernikańskiej) znajdującej się w gestii miejskiego samorządu. Książnica i Miasto nie zgadzają się na zbycie tego zabytku. Pomijając fakt, że byłby to zabór cudzej własności, zwracamy uwagę, że pozbywanie się zabytków tego rodzaju jest zdecydowanie naganne w kraju doświadczonym licznymi zawieruchami wojennymi i rabunkiem okupantów.

Zarząd PTWK

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content