preloader

Laureaci PEGAZIKA 2020

Statuetka Pegazika, poczynając od 2005 r. towarzyszyła Poznańskim Spotkaniom Targowym – Książka dla Dzieci i Młodzieży, i towarzyszy po zmianie ich nazwy na Poznańskie Targi Książki.

PEGAZIK Plakacik PTWK

Laureatami XVI edycji nagrody w 2020 roku są:

w kategorii

TWÓRCA KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Pan MARCIN SZCZYGIELSKI

za oryginalne pomysły, znakomity warsztat literacki oraz niezwykłą pisarską wrażliwość.
Za wspaniałe książki, które cechuje połączenie indywidualności i oryginalności z komunikatywnością
i empatią dla młodego czytelnika. Za odwagę w poruszaniu tematów ważnych społecznie i wątków bliskich młodemu pokoleniu.

Marcin Szczygielski to jeden z najciekawszych polskich autorów piszących dla młodych czytelników – dzieci i młodzieży – oraz dorosłych. Autor 14 powieści, m.in. „Omega”, „Czarny młyn”, „Tuczarnia motyli”, „Królowa wody”. Jako pisarz sięga po różne konwencje: realistyczną, fantastyczną, science fiction, horroru. Eksploruje tematy współczesne i historyczne. Porusza zarówno ważne zagadnienia społeczne (demokracja, karnawał Solidarności i stan wojenny, Zagłada Żydów), jak i problemy bliskie współczesnym dzieciom i młodzieży (narodziny rodzeństwa, rozwód rodziców, przeprowadzka do innego miasta, sieroctwo). Podejmuje przy tym świadomą, postmodernistyczną grę motywami. Był wielokrotnie nagradzany, wyróżniany i nominowany w konkursie Książka roku Polskiej Sekcji IBBY w kategorii literackiej. W 2019 roku Szczygielski otrzymał nagrodę Książka Roku PS IBBY w nowej kategorii „Dzieci są najważniejsze” za książkę „Teatr niewidzialnych dzieci”. Ponadto jest laureatem takich nagród jak: Kinderbuchpreis 2015, Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren, czy Nagrody Literackiej Guliwer w Krainie Olbrzymów. Jego książki były tłumaczone na wiele języków. W 2016 reżyser Mariusz Palej zrealizował cieszący się dużą popularnością film „Za niebieskimi drzwiami” w oparciu o powieść Szczygielskiego. W 2020 roku będzie miał premierę kolejny obraz tego samego twórcy, związany z prozą Szczygielskiego, „Czarny Młyn”. Jest autorem okładek i oprawy graficznej większości napisanych przez siebie książek. Otrzymał wyróżnienie w 50. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2009 dla powieści „Omega”.

w kategorii

PRZYJACIEL KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Pani OLCHA SIKORSKA

za energię i niegasnący entuzjazm w propagowaniu literatury dla dzieci i młodzieży.
Za zasługi w jej popularyzacji oraz konsekwentne wskazywanie dobrych jej wzorców i zabieganie o podnoszenie jej poziomu. Za miłość do książek, jej twórców, wydawców i czytelników.

Polonistka, działaczka społeczna i kulturalna, wydawca (m.in. dyrektor poznańskiego oddziału PWN), wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Pomysłodawczyni i wieloletnia komisarz Poznańskich Spotkań Targowych. Książka dla dzieci i młodzieży. Była m.in. organizatorką kilkudziesięciu wystaw ilustracji, a także współtwórczynią konkursu literackiego „Poezja, proza, esej, literatura dla dzieci i młodzieży”, autorką scenariuszy Poznańskich Kwadransów Ratuszowych, jurorką w konkursach artystycznych, organizatorką oraz poznańskiego dnia głośnego czytania w ramach kampanii społecznej z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”. Jest inicjatorką powołania regionalnego oddziału Polskiej Izby Książki i współzałożycielką poznańskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

*   *   *   *   *
*   *   *   *   *

MÓJ NOBEL

Komunikat Jury
Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych 2020

W lutym 2020 roku, na konkurs towarzyszący co roku Poznańskim Targom Książki (dawniej Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży), z terenu całej Polski wpłynęło ogółem 108 prac.

Jury w składzie:

– Barbara Brykczyńska
– 
Ewelina Iglewska-Nowik
– 
Ewa Pasiciel
– 
Zofia Paszkiewicz
– 
Maria Rybicka
– 
Irena Skipor-Rybacka
– 
Grażyna Wrońska – Przewodnicząca Jury
– 
Olcha Wierzbowska-Sikorska – Wiceprezes PTWK

Biorąc pod uwagę dobry język, ciekawe podejście do tematu oraz samodzielność wypowiedzi
Jury postanowiło nagrodzić książkami i dyplomami prace 17 uczniów oraz przyznać
dwie nagrody zbiorowe.
Nagrody mają charakter równorzędny.

Laureaci konkursu PTWK
MÓJ NOBEL

A. Uczniowie szkół podstawowych od klasy I do IV:

Juliusz Ceranka, kl. 2
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie
im. Jana Christiana Andersena
ul L. Teligi 3, 02-777 Warszawa

Wojciech Dudek, 3 d
Szkoła Podstawowa im. 24 Lutego 1863 r., w Małogoszczu
ul. 11 Listopada 14 b, 28-366 Małogoszcz

Julianna Szklennik, kl. 3
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach
ul. Rogozińska 1 b, 62-085 Skoki

B. Uczniowie szkół podstawowych od klasy V do VIII:

Franciszek Kita, kl. 6
Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28
im. bł. M. Angeli Truszkowskiej w Warszawie
ul. Azaliowa 10, 04-539 Warszawa

Artur Ujazdowski kl. 6
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Chrobry Głogów
ul. Obozowa 3, 67-200 Głogów

Krzysztof Woliński, kl. 6 a
Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie
ul. Radarowa 4 B, 92-137 Warszawa

Maja Żebrowska, kl. 6 d
Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie
ul. Radarowa 4 B, 92-137 Warszawa

Krzysztof Kozakiewicz, kl. 7
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie
ul. Szkolna 3, 87-605 Tłuczno

Thuy Doi Thi, kl. 7 a
Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie
ul. Radarowa 4 B, 92-137 Warszawa

Sandra Brauer, kl. 8 b
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile
ul. Grabowa 18, 64-920 Piła

Alicja Derda, kl. 8
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu
ul. Gorzołki 4, 45-627 Opole

Barbara Maria Gawlik, kl. 8 c
Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie
ul. Nocznickiego 7, 01-948 Warszawa

Paulina Miłosek, kl. 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjr. Władysława Raginisa w Piątnicy
ul. Szkolna 23, 18-421 Piątnica

Yana Ratsievska, kl. 3 b
Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie
ul. Radarowa 4 B, 92-137 Warszawa

C. Uczennica szkoły ponadpodstawowej:

Hidzran Ibrahimova, kl. 1 b
III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku
ul. Stanisława Bechiego 1, 87-800 Włocławek

Wojciech Koizar, kl. 2 TGE
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach,
ul. Pukowca 5, 43-251 Pawłowice

Izabela Wawrzyniak, kl. 1
III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku
ul. Stanisława Bechiego 1, 87-800 Włocławek

Ponadto jury postanowiło również wyróżnić Szkołę Podstawową nr 88
im. Gabriela Narutowicza w Warszawie
oraz Szkołę Podstawową im. 24 lutego 1863 r. w Małogoszczu.

W imieniu organizatorów Konkursu i Targów dziękujemy
wszystkim jego Uczestnikom, Opiekunom i Dyrekcjom Szkół.

Przewodnicząca Jury
Grażyna Wrońska

Wiceprezes PTWK
Olcha Sikorska

Dyrektor Wydawnictwa Miejskiego Posnania
Katarzyna Kamińska

Poznań, dnia 6 marca 2020 roku

U W A G A
Nagrody oraz dyplomy zostaną przesłane Laureatom  na adresy Ich szkól w terminie do 15 maja 2020 roku.
*   *   *
WNIOSKI JURY OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH 2020
MÓJ NOBEL


1.   Temat Konkursu okazał się trudny i nie wyzwolił kreatywności młodych czytelników. Stosunkowo mała liczba nadesłanych na Konkurs prac, w porównaniu z latami ubiegłymi. Tylko nieliczni usiłowali pogłębić swoją wiedzę na temat sposobu przyznawania Nagrody Nobla. Bardzo wielu nie wiedziało też, że nagrody nie przyznaje się pośmiertnie czy, że otrzymał ją już Henryk Sienkiewicz i nominowali „klasyków” (Sienkiewicz, Mickiewicz itp.). To wskazówka dla nauczycieli i bibliotekarzy, że warto przybliżyć uczniom interesującą historię literackich Nagród Nobla.

2.   Propozycje były dość zróżnicowane. Obracały się w większości wokół tzw. literatury młodzieżowej. Młodzi czytelnicy domagali się, by jakąś „Nagrodę Nobla” przyznawać tej literaturze, która stanowi ogromny segment rynku i ma dla nich duże znaczenie.

3.   Stosunkowo mało – w porównaniu z innymi konkursami – było książek fantasy (choć oczywiście kilka razy pojawił się Harry Potter, Hobbit czy Wiedźmin). Czytelnicy wybierali częściej książki, które mówiły o nurtujących ich młodzieńczych problemach: o przyjaźni, pierwszych miłościach, inności i osamotnieniu w grupie. To ważne wskazanie dla nauczycieli i bibliotekarzy: uświadomić rodzicom, że dyskusja o takiej książce może dać cenne wskazówki o dziecku i jego kłopotach.

4.   Marna, niepoprawna polszczyzna oraz lekceważące traktowanie interpunkcji w „sms-owym” pokoleniu pogłębiają się. Można zaobserwować ciekawe zjawisko: wśród nadesłanych prac jest kilka napisanych przez dzieci o pochodzeniu wietnamskim i ukraińskim (na dokumentach konkursowych ich rodzice podpisują się drukowanymi literami, co chyba świadczy, że nie mają wprawy w pisaniu po polsku). Te prace – uwaga! – wyróżniają się staranną i poprawną polszczyzną. Czyżby pisanie w „obcym” języku było robione z większą uwagą i starannością?

5.   Co ciekawe, wśród rekomendowanych do „Nobla” książek pojawia się kilka o wojnie. Skrajnie trudne sytuacje są dla młodych czytelników probierzem cnót. Oprócz klasycznych pozycji jak Dymy nad Birkenau Seweryny Szmaglewskiej, pisanych przez świadków, są też nowe, gdzie wojna jest tylko scenerią dla sensacyjnych, fikcyjnych wydarzeń (Dziewczyna w niebieskim płaszczu, Złodziejka książek, Tatuażysta z Auschwitz). Zjawisko to trochę niepokojące, bo wojna to nie podniecająca zabawa, a w tych „nowych” opowieściach dochodzi do nadużyć   (np. sprawa serialu Łowcy). To wskazówka dla nauczycieli historii, a także dla wydawców – by dyskutować o źródłach, rzetelności i celu pisania o wojnie.

Poznań, 27.02.2020

*   *   *   *   *
*   *   *   *


POZNAŃSKIE TARGI KSIĄŻKI

Wystawa ilustracji książkowej dla dzieci i młodzieży

Salon Ilustratorów 2020
6 – 8 marca 2020 / MTP

Organizatorzy:
PTWK, CK Zamek, Wydawnictwo Miejskie POSNANIA, MTP
Partnerzy:
Miasto Poznań, ZAiKS

Celem Salonu Ilustratorów jest prezentacja i promocja polskich twórców ilustracji i grafiki książkowej (zwłaszcza reprezentantów młodego pokolenia, stojących u progu kariery), a także umożliwienie im bezpośrednich kontaktów ze środowiskiem wydawców. Dlatego też Salon usytuowany jest bezpośrednio na ekspozycji targowej.
Salon Ilustratorów 2020 zaproszony już został, po zamknięciu Targów, do dalszego prezentowania na terenie Wielkopolski, a także w innych miastach Polski.

Wystawa Salon Ilustratorów 2020, towarzyszyć będzie POZNAŃSKIM TARGOM KSIĄŻKI, odbywającym się w dniach 6 – 8 marca 2020 r. w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W tym roku na wystawie zaprezentowanych będzie 146 prac 24 ilustratorów:

SALON ILUSTRATORÓW 2020

Ewelina Antoniak
Gabriela Cichowska
Martyna Czekała
Marcelina Foltyn-Kaczmarek
Maria Gowarzewska
Karolina Kornek Freixial
Agnieszka Kulas
Martyna Kurowska
Natalia Łuczak
Maja Michalska
Piotr Nagin
Maria Pawłowska
Katarzyna Plic
Marta Płaczkowska
Katarzyna Samosiej
Julia Anastazja Sienkiewicz Wilowska
Bogna Sroka – Mucha
Natalia Szwed
Joanna Szymczak
Marta Taraszkiewicz
Joanna Tokarczyk-Żmurkow
Zuzanna Wasiak
Paulina Wojciechowska
Weronika Wolska

Do pobrania:  Katalog Salonu

 

*   *   *   *   *
*   *   *   *

Salon Ilustratorów 2020
POZNAŃSKIE TARGI KSIĄŻKI 2020

PTK 2020 Salon Ilustrat Baner

SZANOWNI PAŃSTWO – DRODZY ILUSTRATORZY

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek ogłasza nabór do Salonu Ilustratorów 2020, który, od 2003 roku towarzyszy Poznańskim Targom Książki i towarzyszyć im będzie również w 2020 roku. Serdecznie dziękujemy wszystkim twórcom, którzy tak licznie uczestniczyli w dotychczasowych edycjach tej imprezy. Cykl ten cieszy się dużym powodzeniem i uznaniem. Co roku wystawa gości w wielu miastach Polski i zbiera znakomite opinie.

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym Salonie Ilustratorów, który zostanie zaprezentowany w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w czasie XIX Poznańskich Targów Książki, które odbędą się w dniach 06 – 08.03.2020 roku.

W czasie Targów odbędzie się również wystawa poświęcona ilustratorskiej twórczości Janusza Grabiańskiego, zorganizowana w ramach cyklu Mistrzowie Ilustracji.
Spodziewamy się też wystaw polskiej i czeskiej Sekcji IBBY.

Celem Salonu Ilustratorów jest prezentacja i promocja polskich twórców ilustracji i grafiki książkowej (zwłaszcza reprezentantów młodego pokolenia, stojących u progu kariery), a także ułatwienie im bezpośrednich kontaktów ze środowiskiem wydawców, dlatego też Salon usytuowany jest na ekspozycji targowej.

Salon Ilustratorów 2020 zaproszony już został, do kolejnych prezentacji tak w Poznaniu (CK Zamek) i Wielkopolsce, jak i w innych miastach Polski.

Zachęcamy do udziału w Salonie Ilustratorów 2020. Wystawę przygotuje i czuwać nad nią będzie Karolina Szotkiewicz z Działu Wystaw Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Prace prosimy nadsyłać do 17 stycznia 2020 roku, bezpośrednio na jej adres:

Karolina Szotkiewicz
Dział Wystaw, Centrum Kultury ZAMEK
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań,
tel. (61) 64 65 209,
kom. 500 695 749
e-mail: k.szotkiewicz@ckzamek.pl 

UWAGA:

 • Przewidujemy prezentację do 6 prac jednego Twórcy.
 • Ze względu na bezpieczeństwo wystawy nie planujemy eksponowania oryginałów prac.
 • Prosimy o nadsyłanie dobrej jakości wydruków, w formacie A4 – A3.
 • Na odwrocie każdego z wydruków powinny znaleźć się:
  imię i nazwisko autora, tytuł pracy, tytuł książki, do której wykonana została ilustracja,
  data wykonania ilustracji, numer telefonu autora.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru prac przeznaczonych do prezentowania na wystawie.

Prosimy również o podanie danych do Katalogu:
– imię i nazwisko,
– krótki biogram,
– telefon,
– e-mail,
– dane dotyczące samych ilustracji: w podpisach pod ilustracje – tytuł utworu
(w przypadku opublikowanych dzieł – tytuł książki, wydawnictwo i rok wydania, przygotowane
w programie Microsoft Word).

Katalog będzie ilustrowany, prosimy więc o nadesłanie pocztą elektroniczną dwóch proponowanych przez
Państwa do publikacji w katalogu ilustracji (układ pionowy),  w rozdzielczości 300 DPI, a także podpisów
do nich.

Prosimy o równoczesne przesłanie Formularza z powyższymi danymi na warszawski adres Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, gdzie przygotowywany będzie Katalog:

Lidia Sadowska
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
ul. Świętokrzyska 30 lok. 156 (V klatka), 00-116 Warszawa
tel. (22) 850 34 76,
kom. 600 871 810
e-mail: ptwk@ptwk.pl

Zapraszamy do osobistych odwiedzin Targów. Czekamy na Państwa w Poznaniu!

Katarzyna Kamińska
w imieniu Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

Do pobrania:
Salon Ilustratorów 2020 – Formularz zgłoszenia (dane do katalogu)

Logo PTWK nap na okolo     4.Logo Wyd Miejskie poziom3 Logo Zamek Nowe poziome czarne    Logo Radio Poznan   ptk

*   *   *   *   *
*   *   *   *

MÓJ NOBEL

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

DRODZY MŁODZI PRZYJACIELE, MIŁOŚNICY KSIĄŻEK I CZYTANIA

To już szesnasta edycja konkursu towarzyszącego co roku Poznańskim Targom Książki, a ściślej towarzyszącym im targom „Pegazik – Książka dla Dzieci i Młodzieży”, do którego zapraszamy zachęceni Waszym licznym w tych konkursach udziałem. I bardzo interesującymi w nich wynikami, czego przykładem był ubiegłoroczny „List do ulubionego pisarza”.

Jak zapewne wiecie zdarzyło się w tym roku coś naprawdę nadzwyczajnego dla naszej literatury. Dostaliśmy Nobla, a ściślej dostała go – tę najważniejszą na świecie nagrodę literacką – polska autorka, Olga Tokarczuk. To rzeczywiście nadzwyczajne wydarzenie i nadzwyczajna wiadomość. Ta nagroda Przyznawana jest pisarzom za książki nie tylko piękne, ciekawie napisane, ale także ważne, takie, które mówią coś nowego o ludzkim życiu. Dlatego książki Olgi Tokarczuk będą teraz tłumaczone na wiele światowych języków. Trafią do wielu ludzi, wielu narodowych kultur.

A teraz do rzeczy – chcemy Was namówić i zaprosić do literackiej zabawy. Wyobraźcie sobie, że jesteście takim noblowskim jednoosobowym jury. Że macie prawo kogoś nadzwyczajnego nagrodzić, przyznać taką własną „Nagrodę Nobla”. Tylko musicie tę waszą decyzję uzasadnić: dlaczego wybraliście tego właśnie pisarza; co napisał, i co – waszym zdaniem – w jego twórczości jest takie ważne? co Was wzruszyło, przykuło waszą uwagę. Każda literacka Nagroda Nobla budzi dyskusje, a nawet krytykę, bo przecież różne są gusty i poglądy ludzi. Zastanówcie się więc też, czy twórczość pisarza, którego wybraliście do waszej „Nagrody Nobla” spodobała by się wszystkim Waszym kolegom i koleżankom? Jeśli niekoniecznie to – jak myślicie – dlaczego?

Najciekawsze, najoryginalniejsze i samodzielne prace (napisane odręcznie –  ALE STARANNIE I CZYTELNIE (!) lub komputerowo) nagrodzimy – tak jak w latach ubiegłych – dyplomami i książkami.

 • Objętość prac do 2 stron formatu A4 (ważna treść, a nie objętość).
 • Nieprzekraczalny termin składanie prac – do 31 stycznia 2020 roku.
  Prace nadesłane po tym terminie nie będą przyjęte.

Jury oceniać będzie prace w poszczególnych grupach wiekowych, zgodnie z regulaminem konkursu.

Prace konkursowe wraz z wypełnioną (czytelnie i dokładnie, prosimy o pełną nazwę i adres szkoły) kartą zgłoszeniową należy przesyłać na adres:

Wydawnictwo Miejskie POSNANIA
ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Mój Nobel”

Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia i zapraszamy do udziału w Konkursie a Wychowawców, Bibliotekarzy, Opiekunów oraz Dyrektorów szkół prosimy o życzliwą pomoc organizacyjną.

Poznańskie Targi Książki odbywać się będą w dniach od 6 do 8 marca 2020 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Podczas nich też ogłoszone zostaną wyniki Konkursu.

Wyniki Konkursu znajdą się również na stronach internetowych:
www.targiksiazki.pl
www.ptwk.pl
www.wydawca.com.pl
www.wmposnania.poznan.pl

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Targów. Zobaczycie piękne książki oraz spotkacie ulubionych pisarzy i ilustratorów. Będziecie mogli wziąć udział w interesujących warsztatach i konkursach.

W imieniu organizatorów Konkursu –
Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek,
Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA oraz Radia POZNAŃ

Katarzyna Kamińska, Olcha Sikorska, Grażyna Wrońska

Poznań, 29 listopada 2019 roku

Do pobrania:

Regulamin Konkursu
Formularz zgłoszenia

O r g a n i z a t o r z y

Logo PTWK nap na okolo     4.Logo Wyd Miejskie poziomLogo Radio Poznan    ptk

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content