preloader

Szanowni Państwo,

podczas otwarcia 29. edycji Targów Książki Historycznej ogłoszono laureatów konkursu na najlepszą książkę historyczną roku – KLIO. Nagroda KLIO przyznawana jest w czterech kategoriach: autorskiej – za indywidualny wkład autora w popularyzację historii; monografia naukowa – za merytoryczny wkład w poznawanie historii; edytorskiej – dla wydawcy za publikację interesujących serii, cykli; varsaviana – za wkład w popularyzację historii Warszawy. Mecenat nad Nagrodą KLIO sprawuje Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska. Mecenasem Nagrody w kategorii varsaviana jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Jury w składzie:

 •     prof. dr hab. Halina Manikowska
 •     prof. dr hab. Tomasz Szarota (przewodniczący)
 •     prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz
 •     prof. dr hab. Jan Kieniewicz
 •     prof. dr hab. Maciej Janowski
 •     red. Tomasz Łubieński
 •     red. Marian Turski
 •     red. Tomasz Urzykowski


po rozpatrzeniu zgłoszonych przez 105 wydawnictw 288 propozycji książek wydanych w latach 2020-2021, postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii autorskiej:

Nagrodę I stopnia w wysokości 15 000 zł otrzymał:

 • Wojciech Szatkowski – za książkę Józef Oppenheim – przyjaciel Tatr i ludzi (Muzeum Tatrzańskie, Wydawnictwo LTW)


Nagrodę II stopnia w wysokości 8 000 zł otrzymał:

 • Tomasz Kizwalter – za Polska nowoczesność. Genealogia (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)


Nagrodę III stopnia w wysokości 5 000 zł otrzymał:

 • Andrzej Friszke – za książkę Państwo czy rewolucja. Polscy komuniści a odbudowa państwa polskiego 1892-1920 (Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Krytyki Politycznej)


W kategorii monografia naukowa
:

Nagrodę I stopnia w wysokości 14 000  zł otrzymał:

 • Tomasz Kurpierz za książkę Henryk Sławik 1894-1944 Biografia socjalisty (Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu)


Nagrodę II stopnia w wysokości 8 000  zł otrzymał:

 • Piotr Kuligowski za książkę Radykałowie polistopadowi i nowoczesna galaktyka pojęć (1832-1888) (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS)


Nagrodę III stopnia w wysokości 5 000 zł otrzymał:

 • Michał Przeperski za książkę Mieczysław F. Rakowski. Biografia polityczna (Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu)


W kategorii edytorskiej:

Równorzędne wyróżnienia otrzymują:

 • Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  za książkę Album powstańców 1863 roku z Grodzieńszczyzny (opracowanie Aleś Sauczuk, Aliaksandr Radziuk, redakcja naukowa Wiesław Caban)
 • Wydawnictwo  Instytutu Archeologii i Etnologii PAN za serię książek Origines Polonorum  (redaktor naukowy serii Przemysław Urbańczyk)
 • Wydawnictwo, Księgarnia, Antykwariat Górski „Filar” Kielce za książkę Tatry Zakopane w ilustracji Walerego Eljasza-Radzikowskiego (autor: Radosław Kuty)
 • Muzeum Wojska Polskiego za książkę  Trofea Wojny Polsko-Bolszewickiej 1919-1920 (autorzy: Jarosław Pych, Michał Mackiewicz)
 • Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego za książkę  Mała encyklopedia Polonii francuskiej (autor: Zbigniew Andrzej Judycki)
 •  prof. Eugeniusz Cezary Król za wzorową edycję naukową, opatrzenie wstępem i przypisami książki  Mein Kampf. Wydanie krytyczne (Wydawnictwo Bellona)


W kategorii varsaviana:

Nagrodę I stopnia w wysokości 7 000 zł otrzymał:

 • Krzysztof Mordyński za książkę Sny o Warszawie. Wizje przebudowy miasta 1945-1952 (Prószyński Media Sp z o.o.)


Nagrodę II stopnia w wysokości 5000 zł otrzymała:

 •  Agnieszka Cubała za książkę Warszawskie Dzieci ‘44 (Prószyński Media Sp z o.o.)


Nagrodę III stopnia w wysokości 3000  zł otrzymał:

 • Marek Teler za książkę Zagadka Iny Benity. AK-torzy kontra kolaboranci (Wydawnictwo Bellona)

W pierwszym dniu Targów ogłoszone zostały także wyniki konkursu o Nagrodę  im. prof. Jerzego Skowronka.

W  2021 roku,  Nagroda przypadła ex aequo następującym autorom i wydawcom:

 • Andrzej Biernat, Sławomir Górzyński, Cmentarz Champeaux w Montmorency. Groby Polskie. Cimetière Les Champeaux à Montmorency. Les Tombes Polonais. Towarzystwo Miłośników Historii. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2021
 • Andrzej Krawczyk, Czyja jest Bośnia? Krótka historia kraju trzech narodów, Znak Horyzont, Kraków 2021


II. Wyróżnienia otrzymali autorzy i wydawcy:

 • Danuta Gibas-Krzak, Geopolityka Bałkanów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021
 • Piotr Kuligowski, Radykałowie polistopadowi i nowoczesna galaktyka pojęć (1832-1888), Universitas, Kraków 2020
 • Tomasz Jacek Lis, Polscy urzędnicy wyższego szczebla w Bośni i Hercegowinie w latach 1878-1918. Studium prozopograficzne. Studia Galicyjskie. Tom 6. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka i Fundacja Sądecka, Kraków 2020.
 • Witold Matwiejczyk, Pruska policja polityczna wobec mniejszości polskiej w latach 1871-1933. Struktury i ludzie, Lublin 2020, TN KUL, ss. 743.
 • Zofia Wojtkowska, Saga rodu Czartoryskich, Iskry, Warszawa 2020


III. Wyróżnienie specjalne otrzymał wydawca oraz tłumacz publikacji:

 • Idea Galicji. Historia i fantazja w kulturze politycznej Habsburgów, autor Larry Wolff, przekład Tomasz Bieroń, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2020

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content