preloader

XXIX OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KSIĄŻKI KRAJOZNAWCZEJ I TURYSTYCZNEJ
Warszawa – Poznań, październik – listopad 2021

Honorowy Patronat PTWK

Szanowni Państwo,

XXIX Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej jest imprezą cykliczną, promującą książki krajoznawcze i turystyczne przekazujące wiedzę o bogactwie i dorobku kulturowo-historycznym naszego kraju. Instytucje związane z książką i turystyką w Polsce, m.in.: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Polska Organizacja Turystyczna, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Muzeum Sportu i Turystyki, Poznaj Swój Kraj, Wydawca.com.pl, TTG Central Europe objęły patronatem XXIX edycję Przeglądu. Przegląd przewiduje ogólnopolski konkurs (rozstrzygany przez jury) na książkę krajoznawczą i turystyczną wg 6 określonych regulaminem kategorii oraz promocję publikacji nadesłanych do udziału w konkursie z całej Polski. Ocenie ekspertów (jury) będą podlegały walory treściowe i poziom edytorski nadesłanych publikacji, wydanych na terenie Rzeczypospolitej w latach 2019-2021. Przegląd pozwoli na wyłonienie z rynku księgarskiego publikacji najbardziej wartościowych dla branży turystycznej oraz spopularyzuje wydawnictwa adekwatne do krzewienia turystyki oraz krajoznawstwa w Polsce.

Wybuch pandemii i towarzysząca jej niepewność oraz rewolucyjne zmiany w życiu codziennym, znacznie zmodyfikowały nasze plany. Próbując odnaleźć się w odmienionej rzeczywistości organizatorzy podejmują realizację zadania w formule ograniczającej do minimum bezpośrednie kontakty międzyludzkie (większość etapów Przeglądu realizowana będzie on-line z finałem włącznie, który zaprezentowany zostanie poprzez film na You Tube).

W tym roku po raz pierwszy na stronie https://przegladksiazki.pl w zakładce „Publikacje zgłoszone 2021” są prezentowane wszystkie publikacje przesłane na XXIX Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej, wraz z krótką informacją o nich.

Zgłoszone publikacje będą promowane na stronie internetowej oraz na fanpage FB Przeglądu. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Przeglądu planowane jest na październik-listopad 2021 r.

Organizatorzy dodatkowo wprowadzili głosowanie on-line przez internautów na najciekawszą publikację zgłoszoną do udziału w XXIX Przeglądzie. Zasady głosowania w na stronie https://przegladksiazki.pl/nagroda-publicznosci-zasady. Głosowanie trwać będzie od 15 października do 15 listopada 2021 roku.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tegorocznej XXIX edycji Przeglądu.

Z wyrazami szacunku
Komisarz Przeglądu
/-/ Maria Janowicz
+48 513 773 306

Regulamin Przeglądu Książki 2021
Formularz zgłoszenia 2021
Publikacje zgłoszone 2021
Nagroda Publiczności – zasady głosowania

 

XXVII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KSIĄŻKI KRAJOZNAWCZEJ I TURYSTYCZNEJ
Warszawa – Poznań, 1-3 lutego 2019

Honorowy Patronat PTWK

Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów 27. Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 listopada 2018 roku, zaś uroczysty finał będzie miał miejsce w czasie

Tour Salonu Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 1-3 lutego 2019 roku.

Więcej informacji oraz regulamin Przeglądu na stronie http://www.przegladksiazki.pl/

 

XXVI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KSIĄŻKI KRAJOZNAWCZEJ I TURYSTYCZNEJ
Warszawa – Poznań, 17-19 lutego 2017

Honorowy Patronat PTWK

W pierwszych dniach grudnia w Centralnej Bibliotece PTTK w Warszawie pod przewodnictwem prof. Janusza Zdebskiego z Krakowa obradowało jury XXV Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej, w którym brał udział przedstawiciel PTWK Andrzej Tomaszewski.

Wyróżnienie
Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

przyznane na
XXV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki
Krajoznawczej i Turystycznej
Wydawnictwu LIBRA
za serię reprintów dzieł Aleksandra Połujańskiego (z poł. XIX w.)
Opisanie lasów, Leśnictwo polskie oraz Wędrówki po guberni augustowskiej
Olecko 2016.

Dyplom laureatom wręczyła wiceprezes PTWK Olcha Wierzbowska-Sikorska. Ogłoszenie wyników miało miejsce 18 lutego 2017 roku podczas Tour Salonu na targach w Poznaniu.

 

XXV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KSIĄŻKI KRAJOZNAWCZEJ I TURYSTYCZNEJ
Warszawa – Poznań, grudzień 2016 

Organizatorzy:

 • Międzynarodowe Targi Poznańskie,
 • Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Patronaty Honorowe:

 • Ministra Sportu i Turystyki,
 • Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
 • Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek,

Przegląd przygotowała Centralna Biblioteka PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie.

Jury XXV Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej obradowało w dniach 1-2 grudnia 2016 roku w Centralnej Bibliotece PTTK w Warszawie.

Przewodniczący Jury: prof. dr hab. Janusz Zdebski

członkowie:

 • Filip Płodzień (Polska Organizacja Turystyczna)
 • Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska (Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie)
 • Andrzej Tomaszewski (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w Warszawie)
 • Jerzy Ostrowski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk)
 • Andrzej Palacz (Magazyn Wydawca i portal Wydawca.com.pl)
 • Małgorzata Pawłowska (Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie)
 • Krzysztof Tęcza (Komisja Krajoznawcza ZG PTTK w Warszawie)
 • Bogdan Kucharski (Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych w Poznaniu)
 • Maria Janowicz (komisarz Przeglądu Książki)

Publikacje zgłoszone do udziału w Przeglądzie oceniane były w sześciu kategoriach:

 • albumy krajoznawcze,
 • przewodniki,
 • monografie oraz inne opracowania krajoznawcze,
 • mapy i atlasy,
 • wydawnictwa dla dzieci
 • informatory krajoznawcze i foldery.

Przedmiotem oceny Jury była krajoznawcza zawartość publikacji oraz forma prezentacji walorów opisywanego terenu:

 • w zakresie walorów treściowych:

─      jakość dokumentacji krajoznawczo-turystycznej,
─      język i styl wypowiedzi,
─      użyteczność w zakresie informacji krajoznawczej i turystycznej.

 • w zakresie sztuki edytorskiej:

─      opracowanie graficzne i estetyczne,
─      staranność opracowania edytorskiego,
─      jakość poligrafii.

W XXV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej wzięło udział 69 wydawców,
którzy w 117 zgłoszeniach przysłali 158 publikacji.

Jury nagrodziło wydawców następujących pozycji:

W kategorii – Albumy krajoznawcze:

I miejsce
Karpacki świat Bojków i Łemków
, fot. Roman Reinfuss.
Olszanica: Wydawnictwo BOSZ, 2015.

II miejsce
Drewniane kościoły w Wielkopolsce = Wooden churches in Wielkopolska
, red. Piotr Maluśkiewicz.
Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 2015.

III miejsce
Poznań by Erik Witsoe. Okiem przybysza
, Erik Witsoe.
Poznań: Wydawnictwo Debiuty, 2015.

W kategorii – Przewodniki:

I miejsce

Przewodnik po trakcie królewsko-cesarskim, Bartosz Małolepszy, Maciej Moszyński, Mikołaj Pukianiec.
Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.

+ seria 7 folderów turystycznych:

Stare miasto, Bartosz Małolepszy, Mikołaj Pukianiec.
Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.

Ostrów Tumski, Bartosz Małolepszy.
Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.

Trakt królewsko-cesarski, Bartosz Małolepszy.
Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.

Śródmieście, Maciej Moszyński.
Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.

Śródmieście: szlaki uzupełniające, Maciej Moszyński.
Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.

Śródka – Chwaliszewo, Bartosz Małolepszy.
Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.

Wzgórze św. Wojciecha – Piaski i Grobla, Mikołaj Pukianiec.
Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.       

II miejsce
Archeologiczne zabytki Pomorza: województwo pomorskie, Piotr Kalka, Jarosław Ellwart.
Gdynia: Wydawnictwo Region Jarosław Ellwart, 2017.

III miejsce
Kalejdoskop Konstancina-Jeziorny: przewodnik turystyczny
,
red. Elżbieta Rydel-Piskorska, Alicja Dzięgielewska.
Konstancin-Jeziorna: Konstanciński Dom Kultury, 2015.

W kategorii – Monografie oraz inne opracowania krajoznawcze:

I miejsce
Dotykownik. Atlas wypukłej grafiki. T. 1-6, Marek Kalbarczyk.
Warszawa: Fundacja Szansa dla Niewidomych, 2015.

II miejsce ex aequo
Bieszczadzki Park Narodowy – 40 lat ochrony, pod red. Andrzeja Góreckiego i Bogdana Zemanka.
Ustrzyki Górne: Bieszczadzki Park Narodowy, 2016.

Historie warte Poznania. Od Pewuki i Baltony do kapitana Wrony, Filip Czekała.
Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2016.

W kategorii – Mapy i atlasy:

I miejsce
Roztocze: różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe, 1:75 000,
Paweł Cebrykow, Tadeusz Grabowski, Wioletta Kałamucka, Krzysztof Kałamucki.
Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015.

II miejsce
Lubelszczyzna, Roztocze, Polesie. Mapa turystyczna 1 : 175 000.
Warszawa: ExpressMap, 2016. 

Jury nie przyznało III miejsca w kategorii mapy i atlasy

W kategorii – Wydawnictwa dla dzieci:

I miejsce
Polska!: polsko-angielski przewodnik po zabytkach i przyrodzie =
Poland: a Polish-English guide to monuments and nature
,
Grzegorz Micuła, Marek Gaworski, Grzegorz Bobrowicz, tł. na ang. Nathaniel Espino.
Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2015.

II miejsce
Warszawa dla młodych podróżników, Marta Spingardi, il. Marianna Oklejak.
Warszawa: ExpressMap, 2016.

III miejsce
Dzieci odkrywają Śląskie: subiektywny przewodnik dla rodzin
z dziećmi po województwie śląskim
, Barbara Salamon-Szympruch.
Rybnik: Kambas Group Kamil Szympruch, 2016.

W kategorii – INFORMATORY KRAJOZNAWCZE I FOLDERY:

I miejsce
Zakopane i Tatry Polskie: przewodnik po zabytkach i atrakcjach Zakopanego
oraz najpiękniejszych miejscach Tatr
, Barbara Zygmańska, Marek Zygmański.
Kraków: Wydawnictwo Gauss, 2016/2017.

II miejsce
Grzbiet Lasocki w Karkonoszach.
Zeszyty Historyczne, nr 1/2015
.
Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2015.

Janusz Czerwiński i František Jirásko w Bukowcu.
Zeszyty Historyczne, nr 2/2015
.
Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2015.

Turystyczne rajdy narciarskie PTTK w Karkonoszach 1953-2015.
Zeszyty Historyczne, nr 3/2015
.
Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2015.

Śnieżka. Królowa Karkonoszy.
Zeszyty Historyczne, nr 4/2015
.
Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2015.

Willa Łąkowy Kamień jako medium kultury.
Zeszyty Historyczne, nr 1(5)/2016
.
Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2016.

20 lat zespołu „Sybiraczki i Kresowianie”.
Zeszyty Historyczne, nr 2(6)/2016
.
Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2016.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Jeleniej Górze.
Zeszyty Historyczne, nr 3(7)/2016
.
Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2016.

Powiatowe Koło Pszczelarzy w Jeleniej Górze.
Zeszyty Historyczne, nr 4(8)/2016
.
Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2016.

III miejsce
Informator dla odwiedzających Wigierski Park Narodowy
, Barbara Perkowska, Jarosław Borejszo.
Krzywe: Wigierski Park Narodowy, 2016.

Rowerem po Wigierskim Parku Narodowym, Jarosław Borejszo, Barbara Perkowska.
Krzywe: Wigierski Park Narodowy, 2016.

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek z wielka przyjemnością objęło stałym patronatem honorowym Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, któryodbędzie się w dniach 17-19 lutego 2017 roku. Przegląd jest dobrą okazją, by wydawcy i czytelnicy zapoznali się z bogatą ofertą publikacji o tematyce krajoznawczej i turystycznej.
Życzymy Organizatorom i wszystkim uczestnikom imprezy sukcesów i rzeszy czytelników.

Zapraszamy do udziału w tegorocznej XXV edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Międzynarodowe Targi Poznańskie i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, objętego patronatami honorowymi Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka i Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz medialnymi TTG Central Europe, Wydawca.com.pl, Poznaj Swój Kraj, a wykonawczo realizowanego przez Centralną Bibliotekę PTTK w Warszawie.

Książki zgłaszane do udziału w Przeglądzie prosimy przysyłać na adres Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie do dnia 25 listopada 2016, gdzie będzie miało miejsce posiedzenie jury konkursowego. Uroczystość wręczenia nagród wyróżnionym wydawcom i autorom, z udziałem zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników przeglądu odbędzie się na stoisku targowym w trakcie Tour Salonu w dniach
17-19 lutego 2017 r.

Informacje o przebiegu prac realizacyjnych Przeglądu, szczegółowy regulamin, kartę zgłoszenia oraz zdjęcia z wcześniejszych przeglądów znajdą Państwo na stronach internetowych Przeglądu Książki http://www.przegladksiazki.pl/www.facebook.com/Przeglad.Ksiazki, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego http://www.pttk.pl/.

ZAPRASZAMY!

Regulamin Przeglądu Książki 2017
Formularz zgłoszenia 2017

Komisarz Przeglądu
Maria Janowicz
+48 501 393 066
XXV Ogólnopolski Przegląd Książki
Krajoznawczej i Turystycznej
Centralna Biblioteka PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
tel. +48 22 / 831 80 65
przegladksiazki@przegladksiazki.pl
www.przegladksiazki.pl
www.facebook.com/CentralnaBibliotekaPTTK

 

 

 

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content