Kurs redagowania tekstów matematyczno-przyrodniczych ON-LINE

KTMPO   28 – 29 maja 2022 (weekendowy)

(14 godzin lekcyjnych – 12 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na kolejny kurs redagowania tekstów matematyczno-przyrodniczych ON-LINE.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z budową tekstów z dziedziny nauk ścisłych i techniki,
zasadami zapisów matematycznych, terminologią specjalistyczną oraz uzyskanie umiejętności
redagowania tekstów matematyczno-przyrodniczych i technicznych poprzez ćwiczenia
z poszczególnych tematów programu.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów książek i stron internetowych, korektorów, pracowników wydawnictw i czasopism oraz wszystkich osób zajmujących się redagowaniem tekstów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, a także pragnących  posługiwać się poprawnymi zapisami zgodnymi z zasadami norm wydawniczych.

W programie KTMPO m.in.:

I dzień – 28 maja 2022 (sobota)

1. Edytorstwo tekstów z dziedziny nauk ścisłych:
    
a) podręczniki szkolne, akademickie, kierunkowe,
     b) podręczniki multimedialne.
2. Elementy tekstów:
    
a) definicje, twierdzenia, dowody, wzory,

     b) przykłady, zadania odpowiedzi,
3. Sformalizowanie form zapisu matematycznego – wzory.
4.
Jednostki miar i zasady zapisu.
5.
Wzory chemiczne i zasady zapisu.
6. Ćwiczenia.

II dzień – 29 maja 2022 (niedziela)

7. Tabele – zestawienia słowno-liczbowe:
    
a) budowa tabel, numeracja,
     b) tabele a tekst główny i ilustracje.
8. Ilustracje:
   
a) rodzaje ilustracji, umiejscowienie, numeracja,

    b) ilustracja a tekst główny, autorstwo.
9. Zgodność i spójność tekstu głównego z tabelami, wzorami i ilustracjami.
10. Ćwiczenia

Zajęcia prowadzi TERESA WOŹNIAK – absolwentka Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 35 lat redaktorka książek i zbiorów zadań z matematyki, fizyki,
chemii oraz techniki w Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej. Redagowane przez nią książki
m.in. Aparaty elektryczne i rozdzielnice wysokich i średnich napięćTechnika laserowa i jej zastosowania,
Współrzędnościowe systemy pomiarowe zostały nagrodzone w prestiżowym konkursie na najlepszą książkę
akademicką i naukową ACADEMIA. Współpracowała m.in. przy redakcji książki dla Fundacji Rektorów
Polskich Poziom 5 – brakujące ogniwo? Podsumowanie. Poprowadziła szkolenia organizowane przez 
PTWK m.in. dla WSiP i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Wieloletnia wykładowczyni redakcji
tekstów matematycznych, przyrodniczych, naukowych i technicznych na kursach PTWK.

KTMPO → 28 – 29 maja 2022    

Zajęcia (z przerwami):  
            sobota  i  niedziela,    godz. 09:00 – 15:00

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy w swojej, domyślnie ustawionej przeglądarce (np. Chrome) pobrać darmową aplikację TEAMS. Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek programów. Wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop) z w miarę stabilnym dostępem do internetu, a następnie kliknąć na link podany w zaproszeniach na poszczególne zajęcia. W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki.

Koszt kursu:
            860,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

            – Przy zgłoszeniu minimum
               3 osób z danej firmy – 810,00 złotych brutto od osoby.

            – Dla członków PTWK mających opłacone składki
               członkowskie (10 % zniżki) – 774,00 złotych brutto od osoby.

            Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
                                          zaświadczenie ukończenia kursu.

             Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
            38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
             z dopiskiem Opłata za KRMPO/5/2022

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
23 maja 2022
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

==================================================
Formularz KTMPO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl   
==================================================

Formularz do pobrania:
KRMPO – Formularz zgłoszenia

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać pod podanymi poniżej numerami.

Opiekun kursu

Lidia Sadowska
kom.     600   871   810

==========================

Maria Kuisz
Dyrektor Studium PTWK
kom.     606  75  75  29