Kurs korekty wydawniczej ON-LINE

KKWO 5 – 6  i  19 – 20  listopada 2022   BRAK MIEJSC!

(22 godziny lekcyjne / 18 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na kurs korekty wydawniczej ON-LINE przeznaczony dla osób pragnących nabyć lub podwyższyć swoje umiejętności.

W programie KKWO kursu m.in.:

1. Wprowadzenie – rola i znaczenie korekty w procesie powstawania książki.
2. Narzędzia korektora: słowniki i inne źródła, znaki korektorskie,
3. Elementarne wiadomości z redakcji technicznej niezbędne w korekcie.
4. Zasady pisowni z dywizem, półpauzą, pauzą, ukośnikiem itd.
5. Zasady zapisu liczb/cyfr, w tym dat, jednostek, symboli i znaków matematycznych.
6. Wybrane zagadnienia z poprawności językowej – teoria i ćwiczenia.
7. Prawidłowy zapis bibliografii, tekstów cytowanych, indeksów i innych nietypowych
    fragmentów publikacji;
8. Etapy korekt.

Zajęcia prowadzi red. Anna Kołat – magister filologii polskiej, redaktor; była nauczycielem akademickim
na UW.  Od 27 lat związana zawodowo z instytucjami wydawniczymi takimi jak: Zielona Sowa, MT Biznes,
Muza, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Warszawskiej, Vocatio i in. Od wielu lat związana
z wydawnictwem szkolnym MAC Edukacja jako redaktor merytoryczny i językowy; stale współpracuje
z Oficyną Literacką Noir sur Blanc. Wykonuje redakcję merytoryczną podręczników do języka polskiego,
redakcję językową publikacji edukacyjnych, literackich i popularnonaukowych, a także korektę, zarówno
książek papierowych, jak i elektronicznych.

KKWO   5 – 6  i  19 – 20 listopada 2022

Zajęcia (z przerwami):  
            soboty,        godz. 09:00 – 14:00
            niedziele,    godz. 09:00 – 13:00

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy w swojej, domyślnie ustawionej przeglądarce (np. Chrome) pobrać darmową aplikację Teams. Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek programów. Wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop, tablet) z w miarę stabilnym dostępem do internetu, a następnie kliknąć na link podany w zaproszeniach na poszczególne zajęcia. W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki.

Koszt kursu:
            970,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

            – Przy zgłoszeniu minimum
              3 osób z danej firmy – 920,00 złotych brutto od osoby.

           – Dla członków PTWK mających opłacone składki
             członkowskie (10 % zniżki) – 873,00 złotych brutto od osoby.

           Koszt kursu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                                   
zaświadczenie ukończenia kursu.

            Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
            38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
            z dopiskiem Opłata za KKWO/11/2022

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
28 października 2022
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

================================================
Formularz KKWO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl    
================================================   

Formularz do pobrania:
KKWO – Formularz zgłoszenia (listopad 2022)

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać pod podanymi poniżej numerami telefonów.

Lidia Sadowska
Organizatorka kursu KKWO
kom.     600   871   810

==================

Maria Kuisz
Dyrektor Studium PTWK
kom.     606  75  75  29