Kurs komunikacji i skutecznego porozumiewania się
dla redaktorów i wydawców ON-LINE
Od pomysłu do autora – podstawowe umiejętności społeczne w pracy redaktora

KKSPO   3 – 4 grudnia 2022 (weekendowy)

(14 godzin lekcyjnych / 12 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na NOWY Kurs komunikacji i skutecznego porozumiewania się dla redaktorów
i wydawców ON-LINE. Od pomysłu do autora – podstawowe umiejętności społeczne w pracy redaktora
.

Branża wydawnicza należy do bardzo „relacyjnych”, opiera się na dobrych kontaktach z autorami, którzy wracają do wydawcy mimo dużej konkurencji na rynku. Współpraca z potencjalnym autorem zaczyna się – poza koniecznym przygotowaniem merytorycznym – od pierwszego wrażenia, od mowy ciała i tego, czy dwie strony nawiążą porozumienie. Komunikacji można się nauczyć. Nie jest to jednak wiedza powszechna. Na wydziałach edytorstwa, na których kształceni są przyszli wydawcy nie ma zajęć z tego obszaru.

Uczestnicy poznają różne style komunikacji i dowiedzą się, jaki styl sami reprezentują oraz jak rozpoznać styl swojego rozmówcy. Zapoznają się z podstawowymi technikami komunikacji i nauczą się stosować je w praktyce.

Szkolenie kierowane jest do redaktorów i wydawców, którzy chcą się zapoznać z podstawową wiedzą z zakresu kompetencji społecznych. To ważny element komunikacji międzyludzkiej wspomagający budowanie relacji.  Prawidłowe relacje są odpowiedzialne w dużym stopniu za funkcjonowanie w grupie, ale także za skuteczność w biznesie i osiągane wyniki. Uczestnicy poznają podstawy negocjacji. Praktyczne ćwiczenia i omawiane scenki z życia wydawcy pozwolą zastosować zdobytą wiedzę w pracy z autorem.

W programie KKSPO m.in.:

1. Budowanie relacji z autorami – wprowadzenie.
2. Komunikacja – na czym polega:

     a) rodzaje komunikacji-werbalna i niewerbalna,
     b) techniki  komunikacji:
          – słuchanie i słyszenie- jaka jest różnica?
          – jak zadawać pytania?
          – komunikat „ja”,
          – parafraza i odzwierciedlanie,
     c) bariery w komunikacji;
     d) komunikacja wirtualna (różnice pokoleniowe);
3. Kiedy trzeba odmówić. Jak to zrobić, żeby nie zepsuć relacji ?
    
– postawa asertywna
4.
Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz…:
    
a) przygotowanie merytoryczne
    
b) mowa ciała
    
c) dobór treści do odbiorcy
5.
Gdyby nasze emocje mogły mówić…:
     a) obserwacja i nazywanie emocji;
     b) co kryje się  za emocjami ?
    
c) zarządzanie emocjami w sytuacjach stresowych;
6.
Niezadowolony autor i inne trudne sytuacje:
     a) kiedy pojawia się konflikt;
     b) strony konfliktu;
     c) koło konfliktu;
    
d) postawy w konflikcie;
    
e) model – Porozumienie bez Przemocy
7.
Podstawy negocjacji.
8.
Priorytety w pracy redakcyjnej:
     a) jak zarządzać projektem/sobą w czasie;
     b) co wpływa na efektywność zarządzania ?
     c) metody zarządzania czasem;
     d) złodzieje czasu;
9.
Motywacja – jak nie stracić zapału?
     a) skąd się bierze motywacja?
     b) motywacja wewnętrzna i zewnętrzna;
     c) motywacja „od” i „do”;
     d) dialog motywacyjny Pantalona;
10.
Od czego zacząć budowanie relacji z innymi?
       a) pewność siebie;
       b) nastawienie na stałość i na zmianę;
       c) przekonania wspierające i niewspierające;
       d) wewnętrzny krytyk, jak z nim rozmawiać?
       e) wychodzenie ze strefy komfortu;
11.
Narzędzia coachingowe w pracy redaktora.

Zajęcia prowadzi mgr Agata SOLECKA – ukończyła Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z branżą wydawniczą była związana przez ponad 20 lat, początkowo w roli redaktorki i wydawcy a później redaktorki naczelnej Wydawnictwa Lekarskiego PZWL Z jej inicjatywy powstała m.in. seria praktycznych poradników pod patronatem Instytutu Żywności i Żywienia, skierowana do osób z różnymi dolegliwościami. Współpracowała również z Wydawnictwem Elsevier, w którym odpowiadała za pozyskiwanie czasopism, przez kilka lat pełniła funkcję rzeczniczki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W życiu zawodowym zawsze stawiała na relacje z ludźmi, które w kontaktach biznesowych często decydują o powodzeniu projektów. Podstawą dobrych relacji jest umiejętność komunikacji i budowania porozumienia. Żeby pogłębić wiedzę z tego obszaru i móc dzielić się swoim doświadczeniem z innymi, kilka lat temu ukończyła Szkołę Coachingu we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kursy z zakresu coachingu konfliktu, mediacji i mentoringu. Posiada akredytację ICF i VCC.  Specjalizuje się Life i Biznes coachingu. Ma na swoim koncie setki godzin sesji coachingowych  i mentorskich. Obecnie prowadzi coaching i mentoring dla wydawców.

KKSPO   3 – 4 grudnia 2022 (WEEKEND)

Zajęcia (z przerwami): 
            sobota,           godz. 09:00 – 16:00
            niedziela,        godz. 09:00 – 16:00

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy w swojej, domyślnie ustawionej przeglądarce (np. Chrome) pobrać darmową aplikację TEAMS. Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek programów. Wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop) z w miarę stabilnym dostępem do internetu, a następnie kliknąć na link podany w zaproszeniach na poszczególne zajęcia. W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki.

Koszt kursu:

            890,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

           – Przy zgłoszeniu minimum
              3 osób z danej firmy – 840,00 złotych brutto od osoby.

          – Dla członków PTWK mających opłacone składki
            członkowskie (10 % zniżki) – 801,00 złotych brutto od osoby.

       Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                    zaświadczenie ukończenia kursu.

      Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
      38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
      z dopiskiem Opłata za KKSPO/12/2022

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do                           
25 listopada 2022
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

========================================
Podpisany osobiście skan formularza KKSPO
należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl    
========================================

Formularz do pobrania:
KKSPO – Formularz zgłoszenia

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać pod podanymi poniżej numerami telefonów.

Lidia Sadowska
Organizatorka kursu KKSPO
kom.     600   871   810

==========================

Maria Kuisz
Dyrektor Studium PTWK
kom.     606  75  75  29