Kurs korekty wydawniczej ON-LINE

KKWO   28 – 29 stycznia  i  11 – 12 lutego 2023 (2 weekendy)

(22 godziny lekcyjne / 18 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na kurs korekty wydawniczej ON-LINE
przeznaczony dla osób pragnących nabyć lub podwyższyć swoje umiejętności.

W programie KKWO kursu m.in.:

1.  Wprowadzenie – rola i znaczenie korekty w procesie powstawania książki.
2.  Narzędzia korektora: słowniki i inne źródła, znaki korektorskie,
3.  Elementarne wiadomości z redakcji technicznej niezbędne w korekcie.
4.  Zasady pisowni z dywizem, półpauzą, pauzą, ukośnikiem itd.
5.  Zasady zapisu liczb/cyfr, w tym dat, jednostek, symboli i znaków matematycznych.
6.  Wybrane zagadnienia z poprawności językowej – teoria i ćwiczenia.
7.  Prawidłowy zapis bibliografii, tekstów cytowanych, indeksów i innych nietypowych
     fragmentów publikacji;
8.  Etapy korekt.

Zajęcia prowadzi mgr Anna Kołat – magister filologii polskiej, redaktor; była nauczycielem akademickim na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej związana z różnymi instytucjami wydawniczymi, takimi jak: Mac Edukacja, MT Biznes, Dwukropek, Zielona Sowa, Vocatio, Muza, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Warszawskiej i in. Obecnie pracuje w wydawnictwie Nowa Era jako redaktor merytoryczny. Współpracuje z Oficyną Literacką Noir
sur Blanc, Wydawnictwem Wielka Litera, Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki. Wykonuje redakcję publikacji edukacyjnych, literackich i popularnonaukowych, a także korektę, zarówno książek papierowych, jak i elektronicznych.

KKWO   28 – 29 stycznia  i  11 – 12 lutego 2023 (2 weekendy)

Zajęcia (z przerwami):  

              soboty,           godz. 09:00 – 14:00
            niedziele,      godz. 09:00 – 13:00
 

            Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy w swojej, domyślnie ustawionej przeglądarce (np. Chrome)
pobrać darmową aplikację Teams. Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek
programów
.
Wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop, tablet) z w miarę stabilnym
dostępem do internetu, a następnie kliknąć na link podany w zaproszeniach na poszczególne zajęcia.
W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki.

Koszt kursu:

            970,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

            – Przy zgłoszeniu minimum 
               3 osób z danej firmy – 920,00 złotych brutto od osoby.

           – Dla członków PTWK mających opłacone składki
             
członkowskie (10 % zniżki) – 873,00 złotych brutto od osoby.

          Koszt kursu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                                   
zaświadczenie ukończenia kursu.

          Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
          38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
          z dopiskiem Opłata za KKWO/1-2/2023.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
24 stycznia 2023
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

==================================================
Formularz KKWO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl    
==================================================   

Formularz do pobrania:
KKWO – Formularz zgłoszenia

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać pod podanymi poniżej numerami.

Opiekun kursu

Lidia Sadowska
kom.     600   871   810
==========================

Maria Kuisz
Dyrektor Studium PTWK
kom.     606  75  75  29