Kurs korekty wydawniczej dla zaawansowanych ON-LINE

KKWZO 15 – 16 kwietnia 2023 (weekendowy)

(14 godzin lekcyjnych / 12 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na kurs korekty wydawniczej dla zaawansowanych ON-LINE  osoby pragnące  podwyższyć swoje umiejętności.

Zaawansowany kurs korekty wydawniczej ON-LINE jest przeznaczony dla korektorów pracujących w zawodzie i pragnących zwiększyć posiadane już kompetencje. Szkolenie ma charakter praktyczno-zawodowy, a program kursu obejmuje zarówno zagadnienia poprawności językowej, jak i zajęcia warsztatowe z korekty na komputerze.

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności i podwyższanie kwalifikacji zawodowych z zakresu korekty wydawniczej książki.

Uczestnicy kursu zdobędą wiedzą między innymi na takie tematy jak: przestrzeganie reguł etyki zawodowej; stosowanie w praktyce zasad kultury języka i sprawne posługiwanie się zasobem środków językowych (gramatycznych, ortograficznych) umożliwiających realizację zadań zawodowych; wykonywanie trudniejszych korekt z uwzględnieniem specyfiki różnych gatunków literackich i korekt rozszerzonych – z elementami redakcji, z uwzględnieniem różnych odbiorców tekstu.  

W programie KKWZO kursu m.in.:

1. Wybrane trudniejsze zagadnienia z poprawności językowej – teoria i ćwiczenia.
2.
Korekta tekstów w trybie śledzenia zmian w programie Word ćwiczenia.
3.
Korekta plików PDF omówienie narzędzi korektora i ćwiczenia.
4.
Pytania, dyskusja, podsumowanie zajęć.

Szczegółowy program uczestnicy otrzymają przed pierwszymi zajęciami.

Zajęcia prowadzi Anna Kołat – magister filologii polskiej, redaktor; była nauczycielem akademickim na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej związana z różnymi instytucjami wydawniczymi, takimi jak: Mac Edukacja, MT Biznes, Dwukropek, Zielona Sowa, Vocatio, Muza, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Warszawskiej i in. Obecnie pracuje w wydawnictwie Nowa Era jako redaktor merytoryczny. Współpracuje z Oficyną Literacką Noir
sur Blanc, Wydawnictwem Wielka Litera, Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki. Wykonuje redakcję publikacji edukacyjnych, literackich i popularnonaukowych, a także korektę, zarówno książek papierowych, jak i elektronicznych. Od wielu lat prowadzi zajęcia z zakresu korekty wydawniczej na kursach Studium PTWK.

KKWO   15 – 16 kwietnia 2023

Organizacja zajęć:

Sobota  (6 godzin)                                   Niedziela  (6 godzin)

09.00–11.00 zajęcia                              09.00–11.00  zajęcia
11.00–11.30  przerwa                            11.00–11.30  przerwa
11.30–13.30                                            11.30–13.30
13.30–14.00                                           13.30–14.00
14.00–16.00                                           14.00–16.00

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach maksymalnie 20 osobowych.

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy w swojej, domyślnie ustawionej przeglądarce (np. Chrome lub Edge) pobrać darmową aplikację Teams. Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek programów. Wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop, tablet) z w miarę stabilnym dostępem do internetu, a następnie kliknąć na link podany w zaproszeniach na poszczególne zajęcia. W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki

Koszt kursu:

            840,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

             – Przy zgłoszeniu minimum
               
3 osób z danej firmy – 790,00 złotych brutto od osoby.

            
– Dla członków PTWK mających opłacone składki
              
członkowskie (10 % zniżki) – 756,00 złotych brutto od osoby.

           
Koszt kursu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                                   
zaświadczenie ukończenia kursu.
           
Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
              38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
            z dopiskiem Opłata za KKWZO/4/2023.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do 
11 kwietnia 2023
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

===================================================
Formularz KKWZO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl    
===================================================    

Formularz do pobrania:
KKWZO – Formularz zgłoszenia


W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać pod podanymi poniżej numerami.

Opiekun kursu

Lidia Sadowska
kom.     600   871   810
==========================

Maria Kuisz
Dyrektor Studium PTWK
kom.     606  75  75  29

Wszelkie prawa do treści Programu kursu korekty wydawniczej dla zaawansowanych ON-LINE są zastrzeżone i chronione prawem. Cały program, ani żaden jego fragment nie mogą być w żaden sposób kopiowane, kserowane lub skanowane celem rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie papierowej lub elektronicznej. Przedruk lub udostępnianie dozwolone jest tylko za pisemną zgodą Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.