Kurs korekty wydawniczej ON-LINE

KKWO  →  3 – 4  i  17 – 18 lutego 2024 (weekendowy)

(22 godziny lekcyjne / 18 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na kurs korekty wydawniczej ON-LINE przeznaczony dla osób pragnących nabyć lub podwyższyć swoje umiejętności.

W programie KKWO kursu m.in.:

1. Wprowadzenie – rola i znaczenie korekty w procesie powstawania książki.
2. Narzędzia korektora: słowniki i inne źródła, znaki korektorskie,
3. Elementarne wiadomości z redakcji technicznej niezbędne w korekcie.
4. Zasady pisowni z dywizem, półpauzą, pauzą, ukośnikiem itd.
5. Zasady zapisu liczb/cyfr, w tym dat, jednostek, symboli i znaków matematycznych.
6. Wybrane zagadnienia z poprawności językowej – teoria i ćwiczenia.
7. Prawidłowy zapis bibliografii, tekstów cytowanych, indeksów i innych nietypowych
    fragmentów publikacji;
8. Etapy korekty

Zajęcia prowadzi Anna Kołat – magister filologii polskiej, redaktor; była nauczycielem akademickim na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej związana z różnymi instytucjami wydawniczymi, takimi jak: Mac Edukacja, MT Biznes, Dwukropek, Zielona Sowa, Vocatio, Muza, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Warszawskiej i in. Obecnie pracuje w wydawnictwie Nowa Era jako redaktor merytoryczny. Współpracuje z Oficyną Literacką Noir sur Blanc, Wydawnictwem Wielka Litera, Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki. Wykonuje redakcję publikacji edukacyjnych, literackich i popularnonaukowych, a także korektę, zarówno książek papierowych, jak i elektronicznych.  Od wielu lat prowadzi zajęcia z zakresu korekty wydawniczej na kursach Studium PTWK.

KKWO  → 3 – 4  i  17 – 18 lutego 2024

Zajęcia (z przerwami):  

             soboty,          godz. 09:00 – 14:00
             niedziele,       godz. 09:00 – 13:00

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy w swojej, domyślnie ustawionej przeglądarce (np. Chrome lub Edge) pobrać darmową aplikację Teams. Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek programów. Wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop, tablet) z w miarę stabilnym dostępem do internetu, a następnie kliknąć na link podany w zaproszeniach na poszczególne zajęcia. W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki

Koszt kursu:

            990,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

– Przy zgłoszeniu minimum
   3 osób z danej firmy – 940,00 złotych brutto od osoby.

– Dla członków PTWK mających opłacone składki 
   członkowskie (10 % zniżki) – 891,00 złotych brutto od osoby.

Koszt kursu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                         
zaświadczenie ukończenia kursu.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
z dopiskiem Opłata za KKWO/02/2024.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
29 stycznia 2024
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

=========================================
Osobiście podpisany SKAN formularza  KKWO 

należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl
=========================================

Formularz do pobrania:
KKWO – Formularz zgłoszenia

UWAGA
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać pod podanymi poniżej numerami.

Opiekun kursu

Lidia Sadowska
kom.     600   871   810
==========================

Maria Kuisz
Dyrektor Studium PTWK
kom.     606  75  75  29