preloader

Kurs dla redaktora prowadzącego ON-LINE
książkowych publikacji naukowych

KRPrO   3 – 4 października 2020 (weekendowy)   BRAK MIEJSC !!!
(16 godzin lekcyjnych – 14 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na kurs dla redaktora prowadzącego w trybie ON-LINE.

Szkolenie kierowane jest do redaktorów, szefów firm wydawniczych, pracowników działów wydawniczych
oraz innych osób zajmujących się pracami nad projektami wydawniczymi.
Zajęcia składać się będą z wykładu i ćwiczeń warsztatowych; sprawdziany umiejętności efektywnej pracy nad projektami wydawniczymi.

W programie KRPrO m.in.:

1. Sylwetka redaktora prowadzącego.
   
a) Zadania i obowiązki redaktora prowadzącego.
    b) Osoby pracujące nad projektem wydawniczym i ich obowiązki i zadania.
2. Przygotowanie publikacji do wprowadzenia do planu.
    a) Zasady weryfikacji tytułów przed wprowadzeniem do planu.
    b) Przygotowanie koncepcji edytorsko-technicznej publikacji.
    c) Przygotowanie wstępnego harmonogramu prac nad projektem.
3.  Budżetowanie tytułu oraz pozyskiwanie funduszy na działalność wydawniczą.
    a) Budżetowanie tytułu – typy kosztów, przychody.
    b) Powiązanie kosztorysu ze wstępnym projektem edytorskim publikacji.
    c) Pozyskiwanie dotacji.
4. Kolegium wydawnicze.
5. Praca z maszynopisem od momentu złożenia pracy przez autora do egzemplarza sygnalnego.

    a) Weryfikacja i przyjęcie pracy oraz ewentualna weryfikacja budżetu publikacji.
    b) Sporządzenie szczegółowego harmonogramu prac redakcyjnych.
    c) Współpraca z redaktorami zewnętrznymi, redaktorem technicznym,
        grafikiem, ilustratorem i innymi osobami pracującymi nad publikacją.
    d) Monitoring procesu produkcyjnego (składu/łamania, korekt i druku).
    e) Zasady współpracy z autorami.
6. Zasady redagowania umów wydawniczych.
    a) Typy i rodzaje umów wydawniczych.
    b) Zasady negocjowania umów wydawniczych.

Zajęcia prowadzi red. Anna Kędziorek – od ponad 30 lat związana zawodowo z wydawnictwami.
Była: z-cą redaktora naczelnego w Bellonie, kierownikiem red. filologii obcych i red. naczelnym redakcji
humanistycznej w PWN będąc równocześnie redaktorem inicjującym i prowadzącym.
Obecnie pracuje w Wydawnictwach UW. Posiada wieloletnie doświadczenie redaktorskie i korektorskie.
Cały czas redaguje książki dla wydawców (PAN – Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Studia z Dziejów Nauki Polskiej;
Dzieje Wsi i Rolnictwa; PWN, UW, SGH, i in.). Specjalista w zakresie tworzenia i realizacji długofalowych strategii
wydawniczych oraz planów wydawniczych zarządzania procesem wydawniczym, wprowadzania nowych technologii
na rynek wydawniczy i tworzenia umów autorskich.
Prowadzi wykłady i konwersatorium w Instytucie Historii
Uniwersytetu Warszawskiego z przedmiotu „Wstęp do współczesnego edytorstwa” na specjalizacji edytorskiej.
Wykładowczyni na kursach PTWK.

KRPrO   3 – 4 października 2020    BRAK MIEJSC !!!

Zajęcia: 
sobota,        godz. 09:00 – 16:10,
niedziela,   godz. 09:00 – 16:10
(z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Do naszych szkoleń można uzyskać dostęp po pobraniu w przeglądarce Chrome i zainstalowaniu
darmowej aplikacji Microsoft Teams.
Każdy uczestnik szkolenia musi posiadać swoją indywidualną pocztę elektroniczną oraz program
do obsługi plików PDF np. Acrobat Reader.

Koszt kursu:
840,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

– Przy zgłoszeniu minimum
  3 osób z danej firmy – 790,00 złotych brutto od osoby.

– Dla członków PTWK mających opłacone składki
  członkowskie (10 % zniżki) – 756,00 złotych brutto od osoby.

Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
                              zaświadczenie ukończenia kursu.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
z dopiskiem Opłata za KRPrO/10/2020

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
30 listopada 2020
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

===============================================
Formularz KRPrO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl    
===============================================

Formularz do pobrania:
KRPr ON-LINE – Formularz zgłoszenia


W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     606  75  75  29

Kontakt: Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     600   871   810

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content