preloader


Kurs redakcji merytorycznej ON-LINE

KRMO 1 – 03.10.2020 – 06.12.2020 (weekendowy) BRAK MIEJSC!!!
KRMO 2 – 05.10.2020 – 16.12.2020 (tygodniowy)   BRAK MIEJSC!!!

(87 godzin lekcyjnych)

Studium PTWK zaprasza na kurs redakcji merytorycznej w trybie ON-LINE.

Podstawowy kurs redakcji merytorycznej przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w wydawnictwie,
a także dla tych, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć dotychczasowe. Szkolenie ma charakter
praktyczno-zawodowy, a program kursu obejmuje zarówno zagadnienia ogólnowydawnicze, jak i zajęcia warsztatowe.

W programie KRMO 1 i 2 m.in.:

1. Podstawy edytorstwa – 11 godz.
2. Wybrane zagadnienia z poprawności językowej – 20 godz.
3. Korekta – 15 godz.
4. Redagowanie różnych tekstów – 21 godz.
    – literatura faktograficzna (naukowa i popularnonaukowa),
    – pogranicze literatury faktu i beletrystyki (pamiętniki, reportaż, esej),
    – proza literacka.
5. Teksty matematyczne – 3 godz.
6. Przypisy, bibliografia, indeksy – 12 godz.
7. Podstawy grafiki wydawniczej i redakcji technicznej – 5 godz.

Zajęcia prowadzą: red. Wojciech Łysek (podstawy edytorstwa), dr hab. Iwona Burkacka 
i  dr hab. Magdalena Zawisławska (poprawność językowa), red. Anna Kołat (korekta),
red. Mirosław Grabowski (redagowanie różnych tekstów), red. Teresa Woźniak (teksty matematyczne),
red. Elżbieta Staśkiewicz (przypisy, bibliografia, indeksy), grafik Mieczysław Bancerowski
(grafika wydawnicza i redakcja techniczna).

===============================================================
Do naszych szkoleń można uzyskać dostęp po pobraniu w przeglądarce Chrome
i zainstalowaniu darmowej aplikacji Microsoft Teams.
Każdy uczestnik szkolenia musi posiadać swoją indywidualną pocztę elektroniczną
oraz program do obsługi plików PDF np. Acrobat Reader.
===============================================================

KRMO 103.10.2020 – 06.12.2020 (WEEKENDOWY) BRAK MIEJSC!!!

Szczegółowy grafik wszystkich zajęć:
03 – 04 października 2020
10 – 11 października 2020
24 – 25 października 2020

07 – 08 listopada 2020
21 – 22 listopada 2020

05 – 06 grudnia 2020 
12 – 13 grudnia 2020

Zajęcia:
soboty, godz. 09:00 – 15:15,
niedziele, godz. 09:00 – 15:15

(z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
24 września 2020
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

Formularz do pobrania:
KRMO 1 ON-LINE – Formularz zgłoszenia

=============================================

KRMO 2 05.10.2020 – 16.12.2020 (TYGODNIOWY)  BRAK MIEJSC!!!

Terminy wszystkich zajęć:
05,  07,  12,  14,  19,  21,  26,  28 – października 2020
02,  04,  09, 16,  18,  23,  25,  30 – listopada 2020
02,  07,  09,  14,  16 – grudnia 2020 

Zajęcia:
poniedziałki i środy,  godz. 17:00 – 21:00
(z przerwami na kawę i herbatę)

Formularz do pobrania:
KRMO 2 ON-LINE – Formularz zgłoszenia

=============================================

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonych formularzach do
24 września 2020
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

Podpisane SKANY formularzy KRMO 1 i  KRMO 2
należy przesłać na adres
ptwk@ptwk.pl
=============================================

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 18 osobowych.

Koszt kursu:    
     1780,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).
    
– Przy zgłoszeniu minimum
        z 3 osób danej firmy – 1730,00 złotych brutto od osoby.

     – Dla członków PTWK mających opłacone składki
        członkowskie (10 % zniżki) – 1602,00 złotych brutto od osoby.

     – Dla osób indywidualnych możliwość płatności w dwóch ratach

     Koszt kursu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje, zaświadczenie ukończenia kursu.                                             

     Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
     38 1160 2202 0000 0000 5515 5678
     z dopiskiem Opłata za KRMO 1/10/2020 
                  lub  Opłata za KRMO 2/10/2020.

=============================================
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.
=============================================

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     606  75  75  29

Kontakt: Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     600   871   810

 

 

 

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content