preloader

Kurs redagowania tekstów tłumaczonych ON-LINE 
Okiem redaktora / Okiem tłumacza.

KRTTO   10 – 11 października 2020 (weekendowy)  BRAK MIEJSC !!!

(14 godzin lekcyjnych – 12 godzin zegarowych)

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek i Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury zapraszają na zajęcia:
„Okiem redaktora/okiem tłumacza. Kurs redagowania tekstów tłumaczonych” w trybie ON-LINE.

Opublikowany przekład to efekt ścisłej współpracy tłumacza z redaktorem. W czasie kursu uczestnicy
będą mieli okazję spojrzeć na tekst okiem redaktora i okiem tłumacza. Dowiedzą się, jak dzielić obowiązki
i co zrobić, żeby ich odmienne spojrzenia w rezultacie doprowadziły do powstania wartościowego,
dobrze napisanego, porywającego tekstu.

Celem kursu jest zapoznanie tłumaczy z zagadnieniami związanymi z redagowaniem tekstu naukowego
i literackiego, dostosowaniem ich do polskich norm i wymogów edytorskich, a także oczekiwań wydawcy.
Redaktorzy będą mieli okazję, między innymi, poznać techniki tłumaczeniowe pozwalające ominąć pułapki
oryginału, zagadnienia związane z fałszywymi przyjaciółmi tłumacza i problemy, jakie mogą sprawiać podczas
przekładu różnice kulturowe między krajami oryginału i przekładu.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów, początkujących tłumaczy i weryfikatorów przekładu
oraz wszystkich osób pragnących posługiwać  się poprawną polszczyzną w pracy z tekstami tłumaczonymi.
W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z omawianymi kwestiami poprzez dyskusje, rozwiązywanie problemów,
z którymi spotykają się redaktor oraz ćwiczenia ilustrujące omawiane zagadnienia.

Kurs pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

W programie KRTTO m.in.:

Okiem redaktora – 10 października 2020 (sobota)

1. Kompozycja edytorska tekstu głównego:
    a) segmentyzacja tekstu,
    b) tytuły wewnętrzne,
    c) odsyłacze wewnątrztekstowe,
    d) wyliczenia
2. Nazwiska, nazwy geograficzne i inne nazwy własne w tekście tłumaczonym:
    a) jednostki miar,
    b) wielkości mierzalne.
3. Cytaty, przytoczenia, powołania:
    a) wtrącenia, wyłączenia i komentarze w cytatach,
    b) cytaty z poezji,
    c) cytowanie aktów normatywnych,
    d) cytowanie Pisma św.,
    e) parafrazy,
    f) wyróżnienia typograficzne cytatów,
    g) podstawy prawne cytowania.
4. Zasady redagowania przypisów oraz bibliografii:
   
a) typy przypisów (przypisy rzeczowe, słownikowe i informacyjne),
    b) bibliografia podmiotowa, przedmiotowa oraz bibliografia w systemie „autor – rok”,
    c) przystosowanie przypisów oraz zapisów bibliograficznych do polskich norm edytorskich

Zajęcia prowadzi red. Anna Kędziorek – od ponad 30 lat związana zawodowo z wydawnictwami.
Była: z-cą redaktora naczelnego w Bellonie, kierownikiem red. filologii obcych i red. naczelnym redakcji
humanistycznej w PWN będąc równocześnie redaktorem inicjującym i prowadzącym.
Obecnie pracuje w Wydawnictwach UW. Posiada wieloletnie doświadczenie redaktorskie i korektorskie.
Cały czas redaguje książki dla wydawców (PAN – Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Studia z Dziejów Nauki Polskiej;
Dzieje Wsi i Rolnictwa; PWN, UW, SGH, i in.). Specjalista w zakresie tworzenia i realizacji długofalowych strategii
wydawniczych oraz planów wydawniczych zarządzania procesem wydawniczym, wprowadzania nowych technologii
na rynek wydawniczy i tworzenia umów autorskich.
Prowadzi wykłady i konwersatorium w Instytucie Historii
Uniwersytetu Warszawskiego z przedmiotu „Wstęp do współczesnego edytorstwa” na specjalizacji edytorskiej.
Wykładowczyni na kursach PTWK.

Okiem tłumacza – 11 października 2020 2020 (niedziela)

1. Kilka słów o teorii przekładu:
     a) czym jest przekład,
     b) cel przekładu,
     c) tłumaczenie funkcjonalne i formalne – co ogranicza tłumacza,
     d) przekład jako interpretacja – konsekwencje.
2. Tłumaczenie w procesie:
    
a) podział ról między tłumaczem i redaktorem,
     b) komunikacja redaktora z tłumaczem – co zrobić, żeby współpraca była skuteczna?
    c) „Arsenał tłumacza”,
    d) czego nie wolno tłumaczowi – rodzaje błędów tłumaczeniowych,
    e) nieprzekładalność i jak sobie z nią radzić.
3. Od oryginału do poprawnie napisanego tekstu polskiego:
    
a) fałszywi przyjaciele tłumacza,
     b) powtórzenia i kalki,
     c) szyk języka wyjściowego a przekład,
     d) gramatyka języka wyjściowego a przekład,
     e) żargon, rejestry językowe, terminologia naukowa.
4. Ślady tłumacza:
   
a) różnice kulturowe i związane z nią problemy.
    b) różnice między językami i ich konsekwencje dla przekładu.
    c) przypisy od tłumacza.
5. (Auto)redakcja przekładu:
   
a) podstawowe pomoce tłumacza,
    b) tekst przekładu do redakcji.

Wykładowca Jakub Jedliński – tłumacz literacki z języków francuskiego i angielskiego, przełożył ponad
czterdzieści tytułów. W latach 2012‒2016 prowadził translatorium dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego.
Finalista Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego (przekład książki Petera Hesslera, Przez drogi i bezdroża.
Podróż po nowych Chinach
, Czarne 2013). Poza literaturą współczesną tłumaczy również francuskie teksty
historyczne, ma na swoim koncie siedemnastowieczne listy, pamiętnik z XVIII wieku i nigdy wcześniej
niepublikowaną książkę z przełomu XIX i XX wieku. Członek Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
Od 2018 roku członek kapituły Nagrody Lew Hieronima dla wydawcy przyjaznego tłumaczom.

KRTTO   10 – 11 października 2020    BRAK MIEJSC !!!

Zajęcia:
sobota,         godz. 09:00 – 15:10,
niedziela,    godz. 09:00 – 15:10
(z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Do naszych szkoleń można uzyskać dostęp po pobraniu w przeglądarce Chrome i zainstalowaniu
darmowej aplikacji Microsoft Teams.
Każdy uczestnik szkolenia musi posiadać swoją indywidualną pocztę elektroniczną oraz program
do obsługi plików PDF np. Acrobat Reader.

Koszt kursu:
800,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

– Przy zgłoszeniu minimum
  3 osób z danej firmy – 750,00 złotych brutto od osoby.

– Dla członków PTWK mających opłacone składki
  członkowskie (10 % zniżki) – 720,00 złotych brutto od osoby.

Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
                                  zaświadczenie ukończenia kursu.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
dopiskiem Opłata za KRTTO/10/2020.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
5 października 2020
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

===============================================
Formularz KRTTO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl    
===============================================

Formularz do pobrania:
KRTT ON-LINE– Formularz zgłoszenia 


W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     606  75  75  29

Kontakt: Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     600   871   810

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content