preloader

Kurs kultury język polskiego ON-LINE

KJPO – 24 – 25 października 2020 (weekendowy)   BRAK MIEJSC !!!

(14 godzin lekcyjnych – 10,30 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na kolejny kurs kultury języka polskiego w trybie ON-LINE.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów merytorycznych książek i stron internetowych, korektorów, tłumaczy,
pracowników wydawnictw i czasopism, nauczycieli oraz wszystkich
osób pragnących posługiwać się poprawną polszczyzną.

W programie KJPO m.in.:

1. Przegląd najważniejszych zagadnień normatywnych:
    a) typy błędów językowych;
    b) dwupoziomowość normy;
    c) zmienność oceny normatywnej.
2. Tendencje w polskiej fleksji i najczęstsze wątpliwości fleksyjne Polaków:
    a) najczęstsze wątpliwości w odmianie rzeczowników pospolitych i koniugacji
         czasowników (np. nie ma logo czy loga; przekonujący, przekonywający
         czy przekonywujący itd.);
    b) trudności w odmianie imion i nazwisk (np. nie ma Iwo, Iwa czy Iwona,
         wzory odmiany nazwisk typu Srebro, Ziobro, Kolbe);
    c) zastosowanie apostrofu w wyrazach zapożyczonych (np. z Googlem czy Google’em,
         o Youtub’ie czy Youtubie).
3. Polska ortografia w świetle zaleceń i uchwał ortograficznych Rady Języka Polskiego:
    a) współczesne kłopoty z zapisem nazw autostrad, grup państw (np. A1 czy A 1; G33,
         G-33 czy G 33; E15, E-15 czy E 15) ;
    b) przegląd zapisu kłopotliwych rzeczowników (np. wszechświat czy Wszechświat,
         e-mail czy mejl, wirus Ebola czy ebola, agro show czy agroshow, anty-in-vitro,
         anty-in vitro
czy anty in vitro).
4. Interpunkcja w teorii i praktyce (wydawniczej):
    a) wygląd strony tytułowej (zapis i rozplanowanie tytułu a znaki interpunkcyjne);
    b) zapis inicjałów (zalecenia poprawnościowe a tradycja);
    c) składniowy charakter polskiej interpunkcji.
5. Wybrane zagadnienia poprawności składniowej:
    a) wymagania składniowe liczebników;
    b) zasady poprawnego użycia imiesłowowych równoważników zdań;
    c) szyk a znaczenie wypowiedzi;
    d) zdania z podmiotem szeregowym.
6. Łączliwość leksykalna a metafory w tekstach użytkowych:
    a) łączliwość normatywna i systemowa;
    b) zasady poprawnego użycia metafor w tekście użytkowym;
    c) synonimia a ograniczenia łączliwości wyrazów (np. czarny, kary, kirowy, smolisty, kruczy)
7. Odpowiedzi na pytania uczestników kursu i sprawdzenie umiejętności słuchaczy.

Wykładowczyni dr hab. Iwona Burkacka – adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowczyni jest członkiem Zakładu Stylistyki Teoretycznej, Leksykologii i Kultury Języka Polskiego oraz Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk a także kierownikiem studiów podyplomowych Polszczyzna w administracji i biznesie (UW). Popularyzatorka wiedzy z zakresu kultury języka polskiego, stylistyki i słowotwórstwa. Specjalizuje się w językoznawstwie polonistycznym. Współautorka wielu publikacji z zakresu słowotwórstwa i zagadnień normatywnych współczesnej polszczyzny. Od lat współpracuje z PTWK i prowadzi kursy, i szkolenia dotyczące szeroko rozumianej kultury języka polskiego i poprawności językowej. Opracowała i poprowadziła też zajęcia dla instytucji i wydawnictw:
CH BECK, LexisNexis, WSiP, STENTOR, GET IT, Kancelaria Sejmu, KIO, ARR, GIF, WIW, RAABE, Biblioteka Analiz.

KJPO 24 – 25 października 2020   BRAK MIEJSC !!!

Zajęcia: 
sobota, godz. 10:00 – 15:10,
 niedziela, godz. 09:00 – 15:10
(z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Do naszych szkoleń można uzyskać dostęp po zainstalowaniu darmowej aplikacji Microsoft Teams.
Każdy uczestnik szkolenia musi posiadać swoją indywidualną pocztę elektroniczną
oraz program do obsługi plików PDF np. Acrobat Reader.

Koszt kursu:
820,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).

– Przy zgłoszeniu minimum
  3 osób z danej firmy – 770,00 złotych brutto od osoby.

– Dla członków PTWK mających opłacone składki
  członkowskie (10 % zniżki) – 738,00 złotych brutto od osoby.

Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
                                 
zaświadczenie ukończenia kursu.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
z dopiskiem Opłata za KJPO/10/2020.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
19 października 2020
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

==============================================
Formularz KJPO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl    
==============================================

Formularz do pobrania:
KJP ON-LINE – Formularz zgłoszenia


W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,

ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     606  75  75  29

Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     600   871   810

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content