preloader

Kurs  Wydawca beletrystyki  i  literatury  popularnej ON-LINE

KWBO 14 – 15 listopada 2020

(14 godzin lekcyjnych – 12 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na kurs wydawcy beletrystyki i literatury popularnej w trybie ON-LINE.

Celem kursu jest uzyskanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych wydawcy. Zapoznanie z podstawowymi zasadami funkcjonowania
rynku wydawniczego i mediów, roli poszczególnych osób w wydawnictwie. Nabycie podstawowych umiejętności budowania planu
wydawniczego, a także kształcenie umiejętności
skutecznego i etycznego prowadzenia projektów wydawniczych.

Szkolenie kierowane jest do wszystkich, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć dotychczasowe w zakresie prowadzenia
projektów wydawniczych – od etapu budowania strategii wydawniczej po opiekę nad opublikowaną pozycją.


W programie KWBO m.in.:

I dzień – 14.11.2020 (sobota)

1. Bieżąca sytuacja na rynku książek w PL:

    a) rynek wydawniczy w PL po wyhamowaniu gospodarki z powodu COVID-19,
    b) metody wydawnicze,
    c) ścieżka sprzedaży książki.
2. Strategie konkurencji:
    a) analizy,
    b) przewidywanie działań zaczepnych
         lub działania obronne przeciw pięciu siłom konkurencyjnym
    c) projektowanie, marketing, sprzedaż produktów.
        jako elementy strategii konkurencji.
3. Budżetowanie:                                                                                               
    a) szacowanie wysokości nakładu,
    b) koszty zmienne i stałe,
    c) warunki poligraficzne a cena.
4. Aspekty prawne.
  
a) prawa autorskie: osobiste, zależne, majątkowe,
   b) umowa licencyjna i umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych,
    c) ochrona: prywatności, wizerunku; prawo cytatu.

 II dzień – 15.11.2020 (niedziela)

5. Budowanie planu wydawniczego:
    a) określanie grup docelowych,
    b) badanie potrzeb,
    c) planowanie długoterminowe.
6. PR wydawniczy i marketing:
    a) realizacja i strategii,
    b) współpraca z mediami,
    c) kanały dotarcia, partnerstwa, patronaty, gratisy itp.
7. Social media:
    a) dopasowanie komunikacji do kanału,
    b) recykling treści, wielość formatów,
    c) profil osobisty a profil wydawnictwa
8. Dystrybucja i sprzedaż:
   
a) sprzedaż własna,
    b) sprzedaż przez dystrybutorów, hurtownie, księgarnie zewnętrzne,
    b) targi, konferencje wydarzenia..
9. Odpowiedzi na pytania uczestników kursu i sprawdzenie umiejętności  słuchaczy.

Zajęcia prowadzi mgr Sylwia Chrabałowska  –  doktorantka w Instytucie Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
oraz właścicielka Wydawnictwa Moc Media. Od ponad 20 lat związana z rynkiem wydawnictw i mediów. Jako wydawca
pomaga autorom docierać do odbiorców, wykorzystując jako kanały komunikacji: książki, media i inne formy publikacji.
W swojej pracy naukowej aktualnie skupia się na strategiach konkurencji i wybranych metodach analizy strategicznej. Filolog języka
polskiego (UW) ze specjalizacjami: językoznawca, literaturoznawca, autor tekstów medialnych, nauczyciel. Ukończyła edytorstwo
współczesne na UKSW oraz zarządzanie projektami na SGH i uzyskała międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation. Pracę
rozpoczęła w 1998 r. jako dziennikarz w Polskiej Agencji Informacyjnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu redakcjach
różnych wydawnictw i domów mediowych jako redaktor wymagających klientów B2B i B2C. Była redaktorem prowadzącym serwisu
informacyjnego dla specjalistów i koordynatorem działów. Współpracowała przy raportach dla wielkiej czwórki. Później została
kreatorem pomysłów nowości wydawniczych i wydawcą książek w jednej z największych grup wydawniczych w Polsce. Pełniła
funkcję dyrektora wydawniczego w jednym z liczących się wydawnictw specjalistycznych w kraju, gdzie odpowiadała za pracę
redakcji książek, czasopism, serwisu internetowego i rozwój rynkowy oraz za sprzedaż.

KWBO 14 – 15 listopada 2020

Zajęcia: 
sobota, godz.        09:00 – 15:10,
niedziela, godz.   09:00 – 15:10
(z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Do naszych szkoleń można uzyskać dostęp po pobraniu w przeglądarce Chrome i zainstalowaniu
darmowej aplikacji Microsoft Teams.

Każdy uczestnik szkolenia musi posiadać swoją indywidualną pocztę elektroniczną oraz program
do obsługi plików PDF np. Acrobat Reader.

                  
Koszt kursu:
800,00
złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

– Przy zgłoszeniu minimum
  3 osób z danej firmy – 750,00 złotych brutto od osoby.

– Dla członków PTWK mających opłacone składki
  członkowskie (10 % zniżki) – 720,00 złotych brutto od osoby.

Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
                                  z
aświadczenie ukończenia kursu.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
dopiskiem Opłata za KSWO/11/2020.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do
9 listopada 2020
na załączonym formularzu


===============================================
Formularz KWBO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl
===============================================

Formularz do pobrania:
KWB ON-LINE – Formularz zgłoszenia


W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     606  75  75  29

Kontakt: Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     600   871   810

 

 

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content