preloader

Kurs korekty wydawniczej ON-LINE

KKWO 14 – 15  i  28 – 29  listopada 2020   BRAK MIEJSC !!!
(22 godziny lekcyjne – 16,30 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na kurs korekty wydawniczej w trybie ON-LINE przeznaczony dla osób pragnących
nabyć lub podwyższyć swoje umiejętności.

W programie KKWO kursu m.in.:

1. Wprowadzenie – rola i znaczenie korekty w procesie powstawania książki.
2. Narzędzia korektora: słowniki i inne źródła, znaki korektorskie,
3. Elementarne wiadomości z redakcji technicznej niezbędne w korekcie.
4. Zasady pisowni z dywizem, półpauzą, pauzą, ukośnikiem itd.
5. Zasady zapisu liczb/cyfr, w tym dat, jednostek, symboli i znaków matematycznych.
6. Wybrane zagadnienia z poprawności językowej – teoria i ćwiczenia.
7. Prawidłowy zapis bibliografii, tekstów cytowanych, indeksów i innych nietypowych
    fragmentów publikacji;
8. Etapy korekt.

Zajęcia prowadzi Anna Kołat – magister filologii polskiej, redaktor; była nauczycielem akademickim na UW. 
Od 27 lat związana zawodowo z instytucjami wydawniczymi takimi jak: Zielona Sowa, MT Biznes, Muza,
Wydawnictwo Naukowe Politechniki Warszawskiej, Vocatio i in. Od wielu lat związana z wydawnictwem szkolnym
MAC Edukacja jako redaktor merytoryczny i językowy; stale współpracuje z Oficyną Literacką Noir sur Blanc.
Wykonuje redakcję merytoryczną podręczników do języka polskiego, redakcję językową publikacji edukacyjnych,
literackich i popularnonaukowych, a także korektę, zarówno książek papierowych, jak i elektronicznych.

KKWO 14 – 15  i  28 – 29  listopada 2020   BRAK MIEJSC !!!

Zajęcia:  
soboty,          godz. 09:00 – 14:00,
 niedziele,   godz. 09:00 – 13:00
(z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Do naszych szkoleń można uzyskać dostęp po pobraniu w przeglądarce Chrome i zainstalowaniu
darmowej aplikacji Microsoft Teams.

Każdy uczestnik szkolenia musi posiadać swoją indywidualną pocztę elektroniczną oraz program
do obsługi plików PDF np. Acrobat Reader.

Koszt kursu:
890,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

– Przy zgłoszeniu minimum
   3 osób z danej firmy – 840,00 złotych brutto od osoby.

– Dla członków PTWK mających opłacone składki
   członkowskie (10 % zniżki) – 801,00 złotych brutto od osoby.

Koszt kursu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                              napoje,
zaświadczenie ukończenia kursu.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
z dopiskiem Opłata za KKWO/11/2020.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
9 listopada 2020
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

===============================================
Formularz KKWO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl    
===============================================    

Formularz do pobrania:
KKW – Formularz zgłoszenia


W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Kontakt: Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     600   871   810

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     606  75  75  29

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content