preloader

Nagrody i wyróżnienia
60. Konkursu PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2019

Jury Konkursu przyznało w tajnym głosowaniu nagrody i wyróżnienia.
Dyplomy nagród i wyróżnień dla laureatów zostaną przesłane na adresy
wydawców w najbliższym możliwym terminie.

Nagrody 2019

60. Konkurs PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2019

Jubileuszowy 60. Konkurs PTWK „Najpiękniejsze Książki Roku 2019” nie miał szczęścia. Związane z pandemią wyhamowane prace jury doprowadziły w konsekwencji do rezygnacji z zaawansowanych przygotowań do pierwszej w historii wyjazdowej sesji Sądu Konkursowego, która miała odbyć się w katowickiej ASP. Odwołane Warszawskie Targi Książki, gdzie zwyczajowo następuje ogłoszenie wyników, przesunięty termin nadsyłania książek i inne niedogodności pochodne Covid 19 sprawiły, że dopiero teraz stopniowo ogłaszamy wyniki konkursu.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 61. Konkurs PTWK odbędzie się bez takich przygód.

Na tegoroczny konkurs osiemdziesięciu czterech wydawców przysłało sto osiemdziesiąt siedem książek. Dzisiaj przedstawiamy 96 książek nominowanych do nagród i wyróżnień.

Andrzej Tomaszewski – komisarz konkursu

Nominacje 2019

*   *   *   *   *


Komunikat w sprawie
60 konkursu PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2019

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym czas zgłaszania i nadsyłania książek do 60. Konkursu PTWK NKR 2019 zostaje przedłużony do 29 maja br.

Ponadto decyzją Zarządu PTWK obrady jury zostają przesunięte na wrzesień–październik, a rozdanie nagród nastąpi na Warszawskich Targach Książki w przyszłym roku.
Jeśli jesienią sytuacja epidemiologiczna nie poprawi się, w roku 2021 konkurs obejmie książki z dwóch lat: nadesłane już przez wydawców na ten rok oraz publikacje z następnego roku.

Komisarz Konkursu NKR
Andrzej Tomaszewski

*   *   *   *   *

Komunikat w sprawie 60 konkursu PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2019

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym czas zgłaszania i nadsyłania książek do 60. Konkursu PTWK NKR 2019 zostaje przedłużony do 29 maja br.

Ponadto decyzją Zarządu PTWK obrady jury zostają przesunięte na wrzesień–październik, a rozdanie nagród nastąpi na Warszawskich Targach Książki w przyszłym roku.
Jeśli jesienią sytuacja epidemiologiczna nie poprawi się, w roku 2021 konkurs obejmie książki z dwóch lat: nadesłane już przez wydawców na ten rok oraz publikacje z następnego roku.

Komisarz Konkursu NKR
Andrzej Tomaszewski

*   *   *   *   *

60. Konkurs PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2019

Szanowni Wydawcy,

Serdecznie zapraszamy do udziału w 60. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2019.

Do konkursu mogą być zgłaszane książki wydane w 2019 roku przez WYDAWCÓW mających swoją siedzibę w Polsce oraz opracowane przez twórców (grafików, typografów)
zamieszkałych na stałe w Polsce.

Jury konkursu ocenia wyłącznie szatę edytorską książek.

Prosimy o przysyłanie książek do niżej wymienionych działów:

I.     literatura piękna
II.    książki naukowe, popularnonaukowe (humanistyczne)
III.   książki matematyczne, przyrodnicze, techniczne i medyczne
IV.   książki dla dzieci i młodzieży
V.    podręczniki, materiały edukacyjne i szkoleniowe
VI.   słowniki, encyklopedie, leksykony, poradniki
VII.  albumy
VIII. katalogi, wyd. bibliofilskie i inne

Jeżeli Państwo zechcecie uczestniczyć w konkursie, bardzo prosimy o:

1. zgłoszenie mailem liczby tytułów (ptwk@ptwk.pl – obowiązkowo!),

2. przysłanie – koniecznie tradycyjną pocztą – w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja 2020, na nasz adres:

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
ul. Świętokrzyska 30 lok. 156, 00-116 Warszawa

(z dopiskiem Konkurs NKR 2019)

jednego egzemplarza każdego zgłoszonego tytułu (wydawnictwa, których książki otrzymają nagrodę lub wyróżnienie zobowiązane są do przesłania dodatkowych egzemplarzy tytułów).

     oraz    

po 1 egzemplarzu (do każdego tytułu) oryginału wypełnionego  formularza Zgłoszenie udziału w konkursie, wpisując do którego działu rekomendowana jest książka.

Do pobrania:
Formularz zgłoszenia

3. wniesienie opłaty za każdy zgłoszony tytuł w wysokości:
– 130 złotych + 23% VAT = 159,90 złotych,
– dla członków PTWK 30 złotych + 23% VAT = 36,90 złotych

UWAGA: seria składająca się z kilku książek, liczy się jako jeden tytuł

Po otrzymaniu faktury należność prosimy wpłacić na nasze konto
Bank Millennium nr 38 1160 2202 0000 0000 5515 5678,  ze wskazaniem na przelewie tytułu wpłaty Konkurs NKR 2019. 

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ptwk.pl w dziale Konkursy / NKR.

Nagrody finansowe wręczane są bezpośrednio twórcom opracowań szaty edytorsko-artystycznej.
Wydawcy, których książki zostaną nagrodzone otrzymują specjalne dyplomy honorowe.

Konkurs jest formą promocji polskiej książki za granicą a publikacje w nim nagrodzone i wyróżnione biorą udział:

– w konkursie Best Book Design from all over the World w Lipsku
oraz
– w wystawie Buchkunst Internationalodbywającej się podczas Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie.

Andrzej Tomaszewski
Komisarz Konkursu NKR  

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content