Kurs dla redaktora prowadzącego
książkowych publikacji naukowych
ON-LINE

KRPrO 10 – 11 kwietnia 2021 (weekendowy)  BRAK MIEJSC!!!
 
                                                                                    Przyjęcia tylko na listę rezerwową
(14 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na kurs dla redaktora prowadzącego książkowych publikacji naukowych ON-LINE.

Szkolenie kierowane jest do redaktorów, szefów firm wydawniczych,
pracowników działów wydawniczych oraz innych osób zajmujących się
pracami nad projektami wydawniczymi. Zajęcia składać się będą z wykładu
i ćwiczeń warsztatowych; sprawdziany umiejętności efektywnej pracy
nad projektami wydawniczymi.

W programie KRPrO m.in.:

1. Sylwetka redaktora prowadzącego.
    
a) Zadania i obowiązki redaktora prowadzącego.

     b) Osoby pracujące nad projektem wydawniczym i ich obowiązki
          i zadania.
2. Przygotowanie publikacji do wprowadzenia do planu.
     a) Zasady weryfikacji tytułów przed wprowadzeniem do planu.
     b) Przygotowanie koncepcji edytorsko-technicznej publikacji.
     c) Przygotowanie wstępnego harmonogramu prac nad projektem.
3. Budżetowanie tytułu oraz pozyskiwanie funduszy
     na działalność wydawniczą.
     a) Budżetowanie tytułu – typy kosztów, przychody.
     b) Powiązanie kosztorysu ze wstępnym projektem edytorskim publikacji.
     c) Pozyskiwanie dotacji.
4. Kolegium wydawnicze.
5. Praca z maszynopisem od momentu złożenia pracy przez autora
     do egzemplarza sygnalnego.

     a) Weryfikacja i przyjęcie pracy oraz ewentualna weryfikacja budżetu publikacji.
     b) Sporządzenie szczegółowego harmonogramu prac redakcyjnych.
     c) Współpraca z redaktorami zewnętrznymi, redaktorem technicznym,
         grafikiem, ilustratorem i innymi osobami pracującymi nad publikacją.
     d) Monitoring procesu produkcyjnego (składu/łamania, korekt i druku).
     e) Zasady współpracy z autorami.
6. Zasady redagowania umów wydawniczych.
     a) Typy i rodzaje umów wydawniczych.
     b) Zasady negocjowania umów wydawniczych.

Zajęcia prowadzi red. Anna Kędziorek – od ponad 30 lat związana zawodowo z wydawnictwami. Była: z-cą redaktora naczelnego w Bellonie, kierownikiem red. filologii obcych i red. naczelnym redakcji humanistycznej w PWN będąc równocześnie redaktorem inicjującym i prowadzącym. Obecnie pracuje w Wydawnictwach UW. Posiada wieloletnie doświadczenie redaktorskie i korektorskie. Cały czas redaguje książki dla wydawców (PAN – Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Studia z Dziejów Nauki Polskiej; Dzieje Wsi i Rolnictwa; PWN, UW, SGH, i in.). Specjalista w zakresie tworzenia i realizacji długofalowych strategii wydawniczych oraz planów wydawniczych zarządzania procesem wydawniczym, wprowadzania nowych technologii na rynek wydawniczy i tworzenia umów autorskich. Prowadzi wykłady i konwersatorium w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego z przedmiotu „Wstęp do współczesnego edytorstwa” na specjalizacji edytorskiej. Wykładowczyni na kursach PTWK.

KRPrO 10 – 11 kwietnia 2021 (weekendowy)

Zajęcia (z przerwami): 
sobota,           godz. 09:00 – 16:00
niedziela,     godz. 09:00 – 16:00

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Do naszych szkoleń można uzyskać dostęp po zainstalowaniu  aplikacji Microsoft Teams.
Każdy uczestnik szkolenia musi posiadać swoją indywidualną pocztę elektroniczną
oraz program do obsługi plików PDF np. Acrobat Reader.
Ponadto kamerkę i ewentualnie słuchawki (komputery stacjonarne).

Koszt kursu:
860,00
złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

Przy zgłoszeniu minimum 3 osób
    z danej firmy – 810,00 złotych brutto od osoby.

Dla członków PTWK mających opłacone składki
   członkowskie (10 % zniżki) – 774,00 złotych brutto od osoby.

Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                            zaświadczenie ukończenia kursu.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
z dopiskiem Opłata za KRPrO/4/2021

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do                           
6 kwietnia 2021
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

================================================
Formularz KRPrO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl    
================================================

Formularz do pobrania:
KRPrO – Formularz zgłoszenia

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
kom.     606  75  75  29

Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76

kom.     600   871   810