Kurs redagowania tekstów
matematyczno-przyrodniczych
ON-LINE

KTMPO 15 – 16  maja 2021 (weekendowy)   

(12 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na kolejny kurs redagowania tekstów
matematyczno-przyrodniczych
ON-LINE.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z budową tekstów z dziedziny nauk ścisłych i techniki, zasadami zapisów matematycznych, terminologią specjalistyczną oraz uzyskanie umiejętności redagowania tekstów matematyczno-przyrodniczych i technicznych poprzez ćwiczenia z poszczególnych tematów programu.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów książek i stron internetowych, korektorów, pracowników wydawnictw i czasopism oraz wszystkich osób zajmujących się redagowaniem tekstów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, a także pragnących  posługiwać się poprawnymi zapisami zgodnymi z zasadami norm wydawniczych.

W programie KTMPO m.in.:

I dzień – 15.05.2021 (sobota)

1. Edytorstwo tekstów z dziedziny nauk ścisłych:
    
a) podręczniki szkolne, akademickie, kierunkowe,

     b) podręczniki multimedialne.
2. Elementy tekstów:
    
a) definicje, twierdzenia, dowody, wzory,

     b) przykłady, zadania odpowiedzi,
3. Sformalizowanie form zapisu matematycznego – wzory.
4.
Jednostki miar i zasady zapisu.
5.
Wzory chemiczne i zasady zapisu.

II dzień – 16.05.2021 (niedziela)

6. Tabele – zestawienia słowno-liczbowe:
    
a) budowa tabel, numeracja,

     b) tabele a tekst główny i ilustracje.
7. Ilustracje:
    
a) rodzaje ilustracji, umiejscowienie, numeracja,

     b) ilustracja a tekst główny, autorstwo.
8. Zgodność i spójność tekstu głównego z tabelami, wzorami i ilustracjami.

Zajęcia prowadzi red. Teresa WOŹNIAK – absolwentka Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 35 lat redaktorka książek i zbiorów zadań z matematyki, fizyki, chemii oraz techniki w Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej. Redagowane przez nią książki m.in. Aparaty elektryczne i rozdzielnice wysokich i średnich napięćTechnika laserowa i jej zastosowania,  Współrzędnościowe systemy pomiarowe zostały nagrodzone w prestiżowym konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA. Współpracowała m.in. przy redakcji książki dla Fundacji Rektorów Polskich Poziom 5 – brakujące ogniwo? Podsumowanie. Poprowadziła szkolenia organizowane przez PTWK m.in. dla WSiP i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Wieloletnia wykładowczyni redakcji tekstów matematycznych, przyrodniczych, naukowych i technicznych na kursach PTWK.

KTMPO  15 – 16  maja 2021    

Zajęcia (z przerwami):  
sobota,         godz. 09:00 – 15:00
niedziela,   godz. 09:00 – 15:00

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Do naszych szkoleń można uzyskać dostęp po zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams.
Każdy uczestnik szkolenia musi posiadać swoją indywidualną pocztę elektroniczną
oraz program do obsługi plików PDF np. Acrobat Reader.
Ponadto kamerkę i ewentualnie słuchawki (komputery stacjonarne).

Koszt kursu:
820,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

Przy zgłoszeniu minimum 3 osób
   z danej firmy – 770,00 złotych brutto od osoby.

Dla członków PTWK mających opłacone składki
   członkowskie (10 % zniżki) – 738,00 złotych brutto od osoby.

Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
                                  zaświadczenie ukończenia kursu.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
z dopiskiem Opłata za KTMPO/5/2021.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
7 maja 2021
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

==================================================
Formularz KTMPO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl   
==================================================

Formularz do pobrania:
KTMPO – Formularz zgłoszenia

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76

kom.     600   871   810

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
kom.     606  75  75  29